Meny

Så ska Boverket förenkla byggreglerna

Så ska Boverket förenkla byggreglerna

Boverket ska göra om sina byggregler. Ambitionen är att skrota alla allmänna råd och hänvisningar till standarder för att uppmuntra till innovationer och få fram fler bostäder. Generaldirektören Anders Sjelvgren berättar för Byggindustrin hur det ska gå till.

Boverkets byggregler är vida omdiskuterade i branschen och när branschens bristande ineffektivitet diskuteras är en reformering av dem ett ofta upprepat önskemål. Och nu är det på gång. Enligt ett nytt regeringsuppdrag ska statliga Boverket se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler och presentera ett förslag på hur de ska bli enklare att förstå och använda.

Läs även: Mikael Anjou kräver förbättring

– Tesen är att vi ska kunna ta bort alla allmänna råd och hänvisningar till standarder. Vi vill också ändra hur föreskrifterna ser ut – samt digitalisera dem, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket till Byggindustrin.

Uppdraget ska inte blandas ihop med det som Kommittén för modernare byggregler gjort. Kommitténs arbete är bredare och innehåller en översyn av den lagstiftning som rör byggande och hur uppföljningen av den ska se ut. Deras slutrapport ska presenteras för regeringen före årsskiftet. Boverkets arbete har precis börjat och gäller enbart myndighetens egna föreskrifter.

Läs även: Ett ”allmänt råd” är en rekommendation

– Men vi har en dialog med kommittén. Den har också slagit fast att standarder och allmänna råd skapar oreda och vi har pekat på att sektorns aktörer måste vara med och bestämma hur det ska fungera, säger Anders Sjelvgren.

I ett första steg ska Boverket gå igenom det avsnitt i byggreglerna som gäller buller och tillsammans med delar av byggbranschen komma med förslag på förenklingar.

– Om det går bra är tanken är att vi i slutet av 2020 ska återkomma till regeringen och lägga en plan för hur vi ska reformera hela regelverksystemet, säger Anders Sjelvgren.

Ska ge fler bostäder

Syftet är att byggreglerna ska fokusera mer på det som ska levereras än på vilken metod som används. Det behövs cirka 64 000 nya bostäder varje år, i tio år, och ju mindre krångel sektorns ställs inför, desto högre är chansen att lyckas bygga i en takt som motsvarar efterfrågan.

– Standarder är en metod att uppfylla krav på. Man ska kunna  använda vilken metod man vill så länge man uppfyller kravet. Vi vill öka innovationskraften genom att inte låsa fast branschen vid vissa lösningar, säger Anders Sjelvgren.

Bulleravsnittet reformeras först

Boverket börjar att se över bulleravsnittet eftersom det är förhållandevis litet och är mer avgränsat än andra.

– Brandavsnittet är väldigt omfattande och då blir det svårt att göra en pilot på det. Men sedan ska vi ta oss igenom avsnitt för avsnitt när vi hittat en modell att jobba efter, säger Anders Sjelvgren.

Sveriges Byggindustrier, Svenska institutet för standarder (SIS), Byggherrerna och Innovationsföretagen kommer att bistå Boverket i översynsarbetet.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Möjligheternas byggregler
  • Boverket kallar regeringens uppdrag för, Möjligheternas byggregler.
  • Skydd mot buller, avsnitt 7 i Boverkets byggregler, ska användas som prototyp i översynen. Det avsnittet kommer att konsekvens-utredas, för att sedan remissbehandlas under 2020.
  • Arbetet med alla övriga avsnitt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler fortsätter därefter men har ännu ingen beslutad tidplan.  
  • I ett senare skede är det upp till regeringen att besluta om vilka förändringar som ska införas. 

 

 

Byggkran fick monteras ner efter akut rasrisk

Se filmen från Stockholm City.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkran-fick-monteras-ner-efter-akut-rasrisk-29227

Därför måste Boverket skära ner

20 tjänster ska bort från myndigheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-maste-boverket-skara-ner-29221

Branschen kräver krafttag mot kriminella nätverk i byggsektorn

"Vi har ledsnat och tagit saken i egna händer".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kraver-krafttag-mot-kriminella-natverk-i-byggsektorn-29226

Structor nyanställer duo i Dalarna

“Vi märker en ökad efterfrågan av projektledartjänster”.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/structor-nyanstaller-duo-i-dalarna-29225

Kompetens och karriär i fokus på Lavadagen

Studenter mötte arbetsgivare på KTH.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kompetens-och-karriar-i-fokus-pa-lavadagen-29224

Norgebyggare växte med 66 procent i Sverige

Förvärv bakom ökningen i grannlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norgebyggare-vaxte-med-66-procent-i-sverige-29223

Parterna i bygg har växlat avtalskrav

Startskottet för avtalsrörelsen gick idag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/parterna-i-bygg-har-vaxlat-avtalskrav-29222

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Svårt säga om sprängämnen kommer från bygg

I går mötte byggbranschen inrikesministern.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svart-saga-om-sprangamnen-kommer-fran-bygg-29219

Sh bygg först med menssäker arbetsplats

I dag invigs landets första menssäkra byggbod.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sh-bygg-forst-med-menssaker-arbetsplats-29216

Nya väggelement med halm

Ekopanely kan få Nordbyggs Guldmedalj.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-vaggelement-med-halm-29210

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.