Meny

Så jobbar bygg med AI i dag

Så jobbar bygg med AI i dag

En rapport från det amerikanska konsultföretaget McKinsey & Company ger byggbranschen jumboplatsen när det gäller att investera i och implementera AI i sin verksamhet. Men hur långt har branschen egentligen kommit? Vi tog en pratstund med utvecklingscheferna på Skanska, NCC och Peab och bad dem berätta.

​Ulf Håkansson, teknikchef, Skanska Sverige

Har ni börjat använda AI i er verksamhet?

– Vi har långt gångna planer på det. Längst har vi kommit i ett projekt där vi utvecklat en robotiserad armeringsstation tillsammans med Robotdalen vid Mälardalens högskola. Där använder vi oss av en färdig 3D-modell som ska byggas och maskininlärning för att robotarna ska lära sig lyfta och hantera armeringsjärnen. Om de krockar eller slår i något så lär sig robotarna att göra på ett annat sätt nästa gång. En annan sak som vi tittar på är bildanalys inspirerad av hur man jobbar inom medicin för att till exempel upptäcka cancer. Vi vill att AI ska identifiera sprickbildningar i berg, för att sedan ge rekommendationer om hur man ska borra och spränga på bästa sätt vid till exempel bergschaktning. Det handlar om att upptäcka saker i bilderna som vi inte ser, eller orkar studera, med det mänskliga ögat.

Hur stora inslag av AI har vi i byggbranschen om tio år?

– Den stora bromsklossen nu är att vi sällan har en helt färdig 3D-modell av det som ska byggas när produktionen startar, som är en förutsättning för att kunna få full nytta av automation och AI. Om vi väl når dit tror jag att utvecklingen kan gå fort. Vi har ett samarbete med forskare på Stanford som utvecklat system som optimerar design och utförande genom att räkna på ett stort antal alternativ och sedan välja det bästa. Det tror jag kommer att vara ett vanligt arbetssätt om tio år, förutsatt att vi lärt oss att projektera färdigt med en 3D-modell före byggstart. Samtidigt finns det en tröghet när det gäller implementering av ny teknik. Intresset är ofta stort i början, men när man kommer till utförandet möter man mycket skepsis och motstånd, främst på grund av tidsbrist.

 

Christina Claeson-Jonsson, chef FoI, NCC

Har ni börjat använda AI i er verksamhet?

– Vi har börjat använda oss av AI för att effektivisera en del av vårt arbete, det gäller till exempel anbud, inköp, projektering och en del administrativa uppgifter. Vi har också ett projekt där vi tittar på möjligheten att få bättre och jämnare kvalitet i produktionen. Där använder vi maskininlärning för att se vilka parametrar som påverkar utfallet – det handlar om saker som väderlek, personaltyp, utrustning, material och så vidare. Jag vill inte avslöja för mycket. Vi ser att kunskap inom AI kan bli en avgörande konkurrensfördel framöver. Det är väldigt spännande. Äntligen kan vi börja tävla med kompetens i byggbranschen, tidigare har det mest handlat om att gräva fortare. Med hjälp av AI kan vi minska risken och öka kvaliteten. Det ger mervärde för kunden och större lönsamhet för oss.

Hur stora inslag av AI har vi i byggbranschen om tio år?

– Jag tror att man kommer att känna igen sig i branschen. AI är inte allt. Det kommer fortfarande att vara viktigt att ha mänsklig kompetens för att analysera och förstå data. Men mycket kan automatiseras. Jag tror att vi får en bransch med bättre styrning, där personalen används på ett bättre sätt, och en bransch som är säkrare för byggarbetarna. Till exempel kan AI bli ett verktyg för att se risker i förväg och för att säkerställa att alla har rätt skyddsutrustning. Över lag tror jag att interaktion mellan människa och maskin blir vanligare, och att det kommer att synas tydligt på byggarbetsplatser.

 

​Andreas Furenberg, teknikchef, Peab Sverige

Har ni börjat använda AI i er verksamhet?

– Vi har inga pilotprojekt eller liknande på gång. AI är fortfarande för diffust, vi vill vänta på att tekniken mognar. Det som ligger närmast till hands är rent administrativa uppgifter som inte är branschspecifika, där finns ett större underlag för dem som utvecklar AI-lösningar. Just nu är branschen på väg att strukturera upp data på ett bättre sätt, det krävs att vi har det underlaget för att AI ska få ordentlig hävstång i byggspecifika frågor.

Hur stora inslag av AI har vi i byggbranschen om tio år?

– Mycket kan hända på tio år, det är svårt att ge sig på en sådan prognos. Men jag tror att AI-baserat platschefsstöd kan bli först ut, där väder och en rad andra faktorer vägs ihop för att skapa rekommendationer om hur arbetet ska planeras. Det låter kanske inte jätte­revolutionerande men är ett steg på vägen som jag tror är på plats inom fem år. Jag hoppas också att vi snart får AI-baserade beslutsstöd för att hitta bästa lösningen för energieffektivitet, brandsäkerhet, dagsljusinsläpp och alla andra krav som lätt krockar med varandra. Där kan AI räkna på tusentals varianter, medan man knappast kan förvänta sig att människan ska räkna på mer än en handfull.

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Därför måste Boverket skära ner

20 tjänster ska bort från myndigheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-maste-boverket-skara-ner-29221

Branschen kräver krafttag mot kriminella nätverk i byggsektorn

"Vi har ledsnat och tagit saken i egna händer".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kraver-krafttag-mot-kriminella-natverk-i-byggsektorn-29226

Structor nyanställer duo i Dalarna

“Vi märker en ökad efterfrågan av projektledartjänster”.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/structor-nyanstaller-duo-i-dalarna-29225

Kompetens och karriär i fokus på Lavadagen

Studenter mötte arbetsgivare på KTH.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kompetens-och-karriar-i-fokus-pa-lavadagen-29224

Norgebyggare växte med 66 procent i Sverige

Förvärv bakom ökningen i grannlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norgebyggare-vaxte-med-66-procent-i-sverige-29223

10 saker vi hatar med BIM

Gryende missnöje med branschens digitala modeller.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/10-saker-vi-hatar-med-bim-29179

Parterna i bygg har växlat avtalskrav

Startskottet för avtalsrörelsen gick idag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/parterna-i-bygg-har-vaxlat-avtalskrav-29222

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Svårt säga om sprängämnen kommer från bygg

I går mötte byggbranschen inrikesministern.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svart-saga-om-sprangamnen-kommer-fran-bygg-29219

Sh bygg först med menssäker arbetsplats

I dag invigs landets första menssäkra byggbod.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sh-bygg-forst-med-menssaker-arbetsplats-29216

Tre nya produkter kan vinna pris

Kan få Nordbyggs Guldmedalj 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tre-nya-produkter-kan-vinna-pris-29213

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.