Meny

Så blir 2018

Så blir 2018

Nytt år innebär nya förhoppningar men också nya lagar och regler. Byggindustrin har listat några av förändringarna och även frågat en rad företagsledare om vad de hoppas på och oroar sig över 2018.

Några av de viktigaste sakerna som är på gång enligt Sveriges Byggindustrier är:

  • De nya reglerna om skärpta amorteringskrav träder i kraft den 1 mars 2018. Det skärpta amorteringskravet påverkar endast låntagare som har bostadslån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten.
  • Ett förslag som bereds just nu hos finansdepartementet gäller ränteavdragsbegränsningar för företagssektorn. Det innebär i korthet att företag, till skillnad från i dag, kommer att omfattas av en generell begränsning avseende avdragsrätt för räntekostnader. Förslaget baseras på ett EU-direktiv som kräver att ränteavdragsbegränsningsregler införs senast 2019. Ett datum som har nämnts för det svenska ikraftträdandet är den 1 juli 2018.
  • Även förslaget om slopad skattefrihet vid försäljning av paketerade fastigheter bereds hos finansdepartementet. Det innebär bland annat att skattebelastningen ska vara densamma oavsett om fastigheten säljs direkt eller via bolag. Detta gäller både vinstbeskattning och stämpelskatt. Ikraftträdande har föreslagits till den 1/7 2018.
  • Den 25 maj 2018 kommer Personuppgiftslagen att ersättas av EU:s nya dataskyddsförordning. Den nya förordningen kommer att ställa högre krav på hur företag exempelvis hanterar personuppgifter.

 

Boverket uppger att det under 2018 inte är så stora lagändringar på gång inom deras områden. Nämnvärt är dock:

  • Den 1 januari 2018 började ett nytt kapitel 6 gälla i miljöbalken. Det innebär vissa förändringar för hanteringen av miljöbedömningar i planer som upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL.
Branschen svarar
  1. Vilka förhoppningar har du inför året som kommer?
  2. Vilka orosmoln ser du inför året som kommer?

 

Ola Serneke, vd, Serneke Group:

1. Jag ser en positiv utveckling trots att bostadsrättsförsäljningarna kommer minska. Efterfrågan är stark i alla våra segment

2. Egentligen endast frågor som rör världsekonomin såsom Nordkorea, terrorattentat samt andra länders kollaps.


Pernilla Bonde, vd, HSB Riksförbund:

1. För HSB:s räkning har jag stora förhoppningar om vår nationella kraftsamling i form av en ny nationell koncern. Genom detta kommer vi bland annat att storsatsa på digitala tjänster och ha resurser för en fortsatt hög nyproduktionstakt på cirka 2 000 bostäder per år. Jag hoppas även att riksdagsvalet kan skapa förutsättningar för att äntligen få till stånd en social bostadspolitik, så att fler människor kan hitta ett eget hem.   

2. Det finns två statliga utredningsförslag som inte bara oroar mig utan hela fastighetsbranschen. Det handlar om den så kallade paketeringsutredningen och ett förslag om ränteavdragsbegräsningar. De skulle försämra förutsättningarna rejält för bostadsutveckling i olika former. Det vore särskilt olyckligt i en tid när vi har stort behov att bygga och renovera bostäder i hela landet. 

 

Göran Lundström, vd, Åhlin & Ekeroth:

1. Min förhoppning är att vår region fortsätter sin positiva utveckling. Framförallt hoppas jag att infrastrukturprojektet Ostlänken kommer att röra sig rejält framåt så att vi kan börja se hur stationslägen med mera påverkar planeringen av Norrköping och Linköping. Vidare hoppas jag givetvis på att den oro som skapats på bostadsmarknaden lugnar sig. Just nu vore det olyckligt med ytterligare förslag som bromsar upp investeringsviljan. Kanske borde beslutsfattarna avvakta lite och se hur det utvecklar sig? Bristen på bostäder är ju även fortsatt ett faktum som måste hanteras.

2. Branschen måste fortsätta att motverka osund konkurrens och oseriösa företags möjlighet att ta en större del av marknaden. Om jag får önska mig något så skulle en jämnare marknad ligga högt på önskelistan. Tidigare svackor har lärt oss hur trögt det kan vara att få igång byggandet igen.

 

Casimir Lindholm, CEO, Lemminkäinenkoncernen:

1. Som företag har vi stora förväntningar på den planerade fusionen mellan Lemminkäinen och YIT. Vi stärker även vårt arbetsgivarvarumärke genom att kunna erbjuda våra medarbetare fler projekt, utvecklings- och karriärmöjligheter. Med sin starka tillväxt är Sverige idag en av de mest framträdande marknaderna i norra Europa. Vi tror på en fortsatt god investeringsvilja inom svensk industri tack vara ett gott konjunkturläge. Vi ser också en stark satsning av offentliga investeringar inom transportsektorn och annan samhällskritisk infrastruktur som är intressant för vår verksamhet.

2. Den största utmaningen, med en stark tillväxtmarknad, är att attrahera rätt kompetens.


Tobias Andersson, vd, Sveab:

1. Förhoppningarna gällande 2018 är goda, då vi ser en bra marknad för större och komplexa anläggningsprojekt som passar bolag som oss bra. Stat, kommun och landsting kommer fortsätta satsa även under 2018 och det är där Sveab har sin kundkrets.

2. Det kommer med all sannolikhet bli en ökad konkurrens från andra anläggare när byggbolagen drar i handbromsen på grund av avmattningen inom bostadsbyggandet. Risken med den konkurrensen är att prisbilden pressas. Detta borde dock bara vara tillfälligt och kommer stabiliseras över tid.

Markus Brink, vd, Erlandsson Bygg:

1. Vi kommer vidareutveckla företaget inom digitaliseringen och öka vår omsättning. Det är mycket planer som skall genomföras och då främst i Västsverige.

2. Att media får marknaden att bromsa upp onödigt mycket. 

 

Anette Frumerie, vd, Besqab:

1. Vi planerar för Besqabs fortsatta tillväxt. Vi har rätt byggrätter i rätt lägen och kommer att säljstarta flera spännande projekt under våren. Efter närmare 30 år i branschen ger det mig tillförsikt inför framtiden, även i en mer avvaktande marknad.

2. Fundamenten för marknaden är starka med stor inflyttning och god sysselsättning men en fortsatt debatt om fler finanspolitiska åtgärder gör hushållen osäkra inför köpbeslut. Köparna måste kunna känna sig trygga med vad det är för regler och förutsättningar som gäller när de ska göra sitt livs affär. 

 

Pether Fredholm, vd, JSB:

1. Att den goda konjunkturen rent generellt inte tappar fart så vi behåller den positiva tillväxten i samhället.

2. Att höstens val skapar ett parlamentariskt kaos med vänstern som ökat politiskt inflytande. Vinster som skall begränsas i privat sektor för vård- och omsorg kan lätt föra smitta in i andra branscher. Byggsektorn är av naturliga skäl en stor offentlig leverantör – är det nästa sektor med hot om vinstbegränsningar? Vänsterpolitikers ökade inflytande i politiken är största hoten för företagande, sysselsättning och tillväxten.

 

Håkan Broman, tillförordnad koncernchef, NCC:

1. Efter valet i september hoppas jag att det finns möjlighet att samtala över blockgränserna för att för att forma en långsiktig bostads- och infrastrukturpolitik. För bostäder handlar det om att få igång rörigheten i befintligt bestånd, fortsätta regelförenklingen och hitta finansieringsmodeller så att exempelvis unga lättare kan hitta en bostad. För vår sektor är det självklart också viktigt med konkurrenskraftiga kollektivavtal, sund konkurrens, fortsatt fokus på hållbarhet och säkerhet samt kompetensförsörjning. Jag hoppas och tror att 2018 ska bli NCC:s år med stark lönsamhetsutveckling, en vinnande kultur bland våra medarbetare och att vi kan fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

2. Vi måste ha ögonen på vad som händer i omvärlden; kommer exempelvis den starka utvecklingen i Europa att fortsätta och hur kommer USA:s agerande påverka konjunkturen? En central fråga för Sverige är att alla grupper i samhället kommer in på arbetsmarknaden. Idag har exempelvis nyanlända för svårt att få jobb. En annan viktig fråga för oss är vad som händer med de finansiella förutsättningarna för fastighet- och byggsektorn. Det finns en rad förslag som kan ha stor påverkan, paketeringsutredningen, ränteavdragsbegränsningar mm. Det skulle behövas en samordning från politisk sida kring vad de samlat innebär.

Johan Skoglund, vd och koncernchef, JM:

1. 2018 blir ett spännande år, där vi kommer att Svanenmärka alla bostäder i egen regi i hela Norden. Vi kommer också att produktionsstarta Täby Park, som kommer att bli vårt största projekt i ett antal år framöver. JM gör också stora investeringar i digitala lösningar för att kunna bidra med bättre livskvalitet för våra kunder.

2. Vi är ödmjuka inför förändringar i omvärlden. Marknaden kommer sannolikt fortsätta vara avvaktande under en period för att senare återhämta sig. Fokus kommer att ligga på försäljning, medarbetare och kundmöten.

Mikael Anjou, vice koncernchef, Einar Mattsson:

1. Förhoppningar: möjligheter till gynnsamma markförvärv på en något mer normaliserad marknad där vi kan skapa hållbara bostäder och boendemiljöer som kunder och kommuner efterfrågar, och därtill en möjlighet att en mindre het byggkonjunktur avspeglar sig i bättre kostnadsbild och kvalitet på köpta entreprenader

2) Orosmoln: fortsatt osäkerhet på marknaden som med en farlig cocktail av politiska förslag/beslut gemensamt kan skapa stora bekymmer på fastighetsutvecklarsidan. Därtill risk för fortsatta svårigheter med att få tag på tillräckligt många tillräckligt kompetenta personer i nyckelpositioner. 

 

"Det vi behöver ha koll på är grundvattennivån"

Arbetet med Västra länken i Umeå är i startgroparna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-vi-behover-ha-koll-pa-ar-grundvattennivan-28329
Enligt fastighetsägaren ADIA ligger Skanska bra till när det gäller byggkontraktet för nya Sturekvarteret.

Byggkontraktet på Stureplan värt fem miljarder

Vem som får byggkontraktet avgörs 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkontraktet-pa-stureplan-vart-fem-miljarder-28409

Takhängd ställning klarar tufft test

Innovationen klarar branta fall.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/takhangd-stallning-klarar-tufft-test-28405

Serneke sommarpratar

"Hur man kan skapa ett sundare och positivt samhälle".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-sommarpratar-28401

Ris och ros till investeringsstödet

Investeringsstödet kom tillbaka i och med vårändringsbudgeten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ris-och-ros-till-investeringsstodet-28328

Nytt varsel i husfabrik

Moelven tog tillbaka varsel i Kil – nu varslar de igen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-varsel-i-husfabrik-28391

Bostadsbyggandet minskar

Fler bostäder byggs nu i Malmö än Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskar-28363

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Starkt 2018 för Zengun

Tillväxt på 30 procent för Stockholmsbyggaren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/starkt-2018-zengun-28357
Bonavas bostadsprojekt Kristinebergs Slottspark

Bonava får sänka priserna

Svårsålt i Kristinebergs Slottspark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-far-sanka-priserna-28356

Brittisk byggare storvarslar

1 200 tjänster försvinner.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brittisk-byggare-storvarslar-28354