Meny
  • Bostadsministern vill underlätta för bostadsbyggande i glesbygd. Här en bild från Skivsjö i Vindelns kommun, en av de kommuner som är klassificerade som glesbygdskommuner sedan 2010.
    Foto: Wikimedia

Regeringen ska utreda kreditgarantier

Regeringen ska utreda kreditgarantier

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om systemet med kreditgarantier för bostadsbyggande. En särskild utredare ska utses inom kort.

Bakgrunden till utredningen är enligt bostadsminister Peter Eriksson (MP) att trygga nybyggnadstakten även i en framtida lågkonjunktur, samt att han ser ett behov av att redan nu förbättra finansieringsmöjligheterna för bostadsbyggande på landsbygd med svag bostadsmarknad.

En särskild utredare ska få i uppdrag att se över det befintliga systemet med kreditgarantier, samt analysera vilka andra verktyg som kan underlätta för mindre byggherrar att få finansiering för bostadsbyggande.

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, är positiv till utredningen.

- Dagens system med kreditgarantier utnyttjas i väldigt liten utsträckning. Det illustrerar att de inte är ändamålsenliga. BI anser det viktigt att hitta vägar för kapitalsvaga hushåll att etablera sig på bostadsmarknaden i hela landet. Vi är därför positiva till regeringens initiativ i detta skede och förväntar oss en bra dialog mellan branschen och staten i frågan, säger han.

Kreditgarantier är ett verktyg för ökat bostadsbyggande som funnits länge i Sverige. Det är en slags försäkring som banker kan teckna när de lånar ut pengar till ny- och ombyggnad av bostäder. Om en byggherre som lånat pengar inte fullgör sina åtaganden träder kreditgarantin i kraft. På så vis minskar bankens risk och de kan sänka kravet på egen kapitalinsats från byggherren.

Byggindustrin har tidigare rapporterat om att intresset för kreditgarantier har ökat kraftigt den senaste tiden.

Läs mer: Intresset för kreditgarantier förbryllar branschbedömare.

En översyn av systemet med kreditgarantier fanns med redan i 22-punktsprogrammet för bostadspolitik som regeringen presenterade sommaren 2016.

Läs mer: Regeringens 22 punkter för ökat bostadsbyggande.

Den särskilda utredaren ska även ge förslag på ett system med förmånliga statliga topplån för att underlätta bostadsbyggande samt utreda landsbygdskommitténs förslag om så kallade landsbygdslån. Landsbygdskommitténs förslag är att hitta en lösning som liknar den som finns i Norge där den statliga Husbanken erbjuder statliga bottenlån med lägre ränta än de andra bankerna erbjuder i glesbebyggda områden.

Agnetha Boström, pressekreterare hos bostadsminister Peter Eriksson (MP) meddelar att den särskilda utredaren ska utses inom kort, troligen redan nästa vecka. Utredningen ska redovisas i november.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Löfven och byggbransch i fem timmar långt möte

Regeringen vill ha hjälp att vända utvecklingen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lofven-och-byggbransch-i-fem-timmar-langt-mote-29245

Lennart Weiss om bostadssamtalen

"Nu måste ord följas av handling".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lennart-weiss-om-bostadssamtalen-29244

Nya vd:n på ÅWL rekryterad från Tengbom

"Vår bransch står inför stora utmaningar".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-vdn-pa-awl-rekryterad-fran-tengbom-29240

Sizes ska öka – tar in ny produktchef

"Sizes står inför en häftig uppskalning".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sizes-ska-oka-tar-ny-produktchef-29238

Han är ny CFO på SSM

SSM har hittat sin nya CFO i koncernledamoten Ola Persson.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-ny-cfo-pa-ssm-29239

Byggarnas önskelista till regeringen

Så vill branschen ha den forskningspolitiska propositionen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarnas-onskelista-till-regeringen-29175

Tre pristippade innovationer

Nya kandidater till Nordbyggs Guldmedalj.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tre-pristippade-innovationer-29237

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Världsomseglare tar plats i byggstyrelse

Ska vässa varumärket.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/varldsomseglare-tar-plats-i-byggstyrelse-29233

Är Rot lika olönsamt som Rut?

Riksrevisionen ifrågasätter Rut-avdraget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-rot-lika-olonsamt-som-rut-29232

Kasper Salin – här är de nominerade

Fyra byggnader kan få det prestigefyllda priset.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kasper-salin-har-ar-de-nominerade-29228

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.