Meny
  • Visionsbild: UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture

"Projektet blev aldrig riktigt pausat"

"Projektet blev aldrig riktigt pausat"

I slutet av 2017 valde Trafikkontoret i Göteborg ut NCC för att genomföra tidiga arbeten kring den planerade linbanan i staden. Hur går det egentligen med projektet, som nyligen bantades ner? Vi frågar Torbjörn Fant, regionchef på NCC Civil West.

Hur har NCC arbetat med stadslinbaneprojektet sedan avtalet slöts? Vilka typer av arbeten ingår?

– Avtalet mellan Trafikkontoret och NCC slöts i augusti 2018, sedan dess har NCC varit med i projektet och tillsammans med Trafikkontoret räknat fram en kostnadsbedömning för stadslinbanans utformning. Den presenterades för Trafiknämnden i april 2019 och då fick Trafikkontoret ett justerat uppdrag. Sedan dess har vi och vår konsultgrupp tillsammans med Trafikkontoret fortsatt jobba med att ta fram och räkna på en förenklad stadslinbana. Vi har tillsammans med Trafikkontoret i projektet gjort den bästa bedömningen utifrån de förutsättningar som funnits. Viktigt att komma ihåg är att projektet befinner sig i ett mycket tidigt skede.

 Har NCC byggt linbanor tidigare?

– NCC är duktiga på stora infrastrukturprojekt i stadsmiljö, i projektet har vi tagit med oss Leitner Ropeways, som har stor erfarenhet av linbanor och speciellt av den typ som är aktuell för Göteborg. Vi är glada att få vara med och bidra  med vår kompetens  till bra kollektivtrafiklösningar i Göteborg. Göteborgs stad är progressiva  och framsynta  som tittar på nya former av kollektivtrafik.


LÄS MER: Halva priset på nya linbaneförslaget

 
Hur har ert arbete påverkats av att projektet sattes på paus på grund av att det såg ut att bli dyrare än planerat?

– Projektet blev aldrig riktigt pausat, vad som hände var att Trafikkontoret i april fick ett justerat uppdrag av Trafiknämnden som bland annat innebar att ta fram alternativ utformning och inriktning för en stadslinbana i stråket Järntorget – Wieselgrensplatsen med målet att nå; en halverad investeringsvolym, en kraftig minskning av driftkostnaderna och en tidigarelagd trafikeringsstart än för konceptanläggning som presenterades i mars. Tillsammans med Trafikkontoret har vi tagit fram ett par utformningsalternativ på en förenklad stadslinbana och räknat fram kostnader för dessa.  Samarbetet har varit väldigt bra hittills och det har vi största förtroende för att det kommer att fortsätta vara.


Vad händer nu när Trafikkontoret har presenterat nya förslag på utformning?

– Nu avvaktar vi besked från Trafiknämnden som beräknas komma i slutet av november. Göteborg växer och kollektivtrafiken behöver också växa utan att störa Brunnsparken och Centralstationen. De stora städerna blir större och miljöbelastningen måste reduceras. Vi tycker att det är bra att kollektivtrafiklösningarna utvecklas, och det är avgörande att vara öppna för och utreda alternativa lösningar.

Har NCC varit delaktiga i att ta fram de nya förslagen?

– Tillsammans med vår konsultgrupp och Trafikkontoret har vi tagit fram alternativ utformning och inriktning för en stadslinbana i stråket Järntorget – Wieselgrensplatsen.  Vi har inte varit delaktiga i de övriga punkter som ingick i Trafikkontorets justerade uppdrag.

Valutakursen pressar svensk byggbransch

Bygg-vd: "Sedan sommaren 2018 har det bara blivit värre."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/valutakursen-pressar-svensk-byggbransch-28961

Trafikverket vill stoppa entreprenörers uttalanden

Trafikverket vill sköta alla kontakter med media.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trafikverket-vill-stoppa-entreprenorers-uttalanden-29010

Missa inte att söka pengar till innovation

Vi har hela listan med aktörer och aktuella utlysningar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/missa-inte-att-soka-pengar-till-innovation-28985

Han är Sundsvalls-byggarens nya vd

Tar över rollen till våren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-sundsvalls-byggarens-nya-vd-29007

FN:s klimatmöte viktigt för svensk byggbransch

Byggare hoppas på utbyte och affärer på COP 25.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fns-klimatmote-viktigt-svensk-byggbransch-28995

Skanska lägger ner vägverksamheten i Norrbotten

40 personer varslas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-lagger-ner-vagverksamheten-i-norrbotten-29006

Alpin skidåkning på danska sopor

Skidbacken har skapat rubriker över hela världen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/alpin-skidakning-pa-danska-sopor-28846

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Från Tengbom till Dalabyggare

Kontorschefen blir vd för anrikt byggbolag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fran-tengbom-till-dalabyggare-28996

Bygge i Barkarby utsett till årets sämsta

Dödsolycka trots påpekade säkerhetsbrister.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygge-i-barkarby-utsett-till-arets-samsta-28994

De bygger ny Lidl-butik på Torp

"Spännande butikskoncept".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-bygger-ny-lidl-butik-pa-torp-28992

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.