Meny

Prisdumpare ger stora skadeeffekter

Prisdumpare ger stora skadeeffekter

Svartjobb och osund konkurrens leder till stora samhällsproblem, det menar Stoppa Fuskets Anna-Lena Norberg, som höll i ett föredrag under Sveriges Byggindustriers Forum för bostäder och infrastruktur.

Anna-Lena Norberg, journalist på Stoppa Fusket, har lång erfarenhet av att granska utländska byggföretag som försöker kringgå regelverken för att tjäna mer pengar.
– EU säger att varje land har ansvar för att de som jobbar i landet har åtminstone en minimilön. Kontrollen av detta är delegerat till facken. Men det är en omöjlighet att håla reda på, särskilt om arbetarna inte är med i facket, förklarar Anna-Lena Norberg.
Som stöd för facken finns Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister, dit facken kan rapportera om de ser ett företag som inte har anmält utstationerad arbetskraft. Men då endast 1,5 tjänst hanterar registret kan det dröja länge innan företaget får brev från Arbetsmiljöverket.
Utgångsläget är att en arbetstagare ska tillhöra försäkringskassan i det land man arbetar för och att ett företag som har personal som jobbar i Sverige således ska betala arbetsgivaravgift till den svenska statskassan. Många försöker dock åberopa undantag för att kunna betala i hemlandet, trots att de flesta länder har samma sociala avgifter som Sverige.
– I Sverige ligger den på 31 procent, medan den i Rumänien är 51 procent. Man väljer inte att betala sociala avgifter i Rumänien för att betala mer i sociala avgifter. Man gör det för att dumpa lönerna, säger Anna-Lena Norberg och berättar att det är vanligt förekommande med låga löner kombinerat med ett högre traktamente för att slippa undan skatt.


Anlitar "egenföretagare"

Ett annat sätt att undslippa skatt är att tvinga den anställde ett verka som egenföretagare.
– Vi har sett exempel på företag som har fem anställda på papperet, men nämner projekt där man har haft ett 90-tal arbetare på ett projekt, säger Anna-Lena Norberg.
Regelverken är invecklade, men det är viktigt att den osunda konkurrensen stävjas eftersom den ger långsiktiga negativa konsekvenser för ett land.
– När utländska företag dumpar priserna riskerar seriösa företag att gå i konkurs. I förlängningen leder det till minskade skatteintäkter och i en lågkonjunktur arbetslöshet bland den inhemska befolkningen och rasism och missnöje kring EU, säger Anna-Lena Norberg.
Många bra åtgärder är dock på plats. Krav på personalliggare och månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå som från Skatteverket är ett par. Ett breddat ägande och skärpta krav inom ID06 är ett annat.
– Andra positiva tendenser som vi ser är att sund konkurrens prioriteras av Sveriges Byggindustrier. Vi på Stoppa Fusket fortsätter att hålla i utbildningar och har kontakt med Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och politiker, säger hon.
 

Skredet i Tuve: "Vi vadade i gyttja"

Byggindustrin har träffat överlevare från jordskredet som tog nio liv i Tuve 1977.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skredet-i-tuve-vi-vadade-i-gyttja-28242

Oförändrad byggtakt hittills i år

SCB:s statistik visar bara på små förändringar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oforandrad-byggtakt-hittills-i-ar-28283

Nationalmuseum vinner Rot-priset

Lyckad renovering gav plats som vinnare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nationalmuseum-vinner-rot-priset-28282

Koncerncheferna om Veidekkes utmaningar

Hur ser Jimmy Bengtsson och Arne Giske på utvecklingen?
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/koncerncheferna-om-veidekkes-utmaningar-28281

Stora problem för ännu en byggare i Stockholm

Beviljas rekonstruktion i Solna tingsrätt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stora-problem-annu-en-byggare-i-stockholm-28280

Oscar Properties fortsätter med gasklockan

Byggaren jobbar vidare efter avtal med Stockholms stad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-fortsatter-med-gasklockan-28276

Bengtsson tar över hela Veidekke

Blir chef för Sverige, Norge, Danmark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bengtsson-tar-over-hela-veidekke-28274

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Konkurs för välkänd byggare

"Ryggsäcken blev för tung"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konkurs-valkand-byggare-28272

De ska utforma området kring Eiffeltornet i Paris

En gigantisk datormodell i 3D grund för förslaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-utforma-omradet-kring-eiffeltornet-i-paris-28273

Exploatörsdriven detaljplan testas i Härryda

Byggherren får själv ta fram underlaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/exploatorsdriven-detaljplan-testas-i-harryda-28268