Meny
  • Västlänken kommer bland annat att passera under Korsvägen i Göteborg. Foto: Creative Commons erkännande

Plan för Västlänken står fast

Plan för Västlänken står fast

Järnvägsplanen för Västlänken i Göteborg fastställs i Högsta förvaltningsdomstolen.

I domen beskrivs bakgrunden till ärendet. Det var i november 2012 som Trafikverket överlämnade en järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning till regeringen för tillåtlighetsprövning rörande Västlänken i Göteborg.

Den planerade järnvägen omfattades inte av krav på tillåtlighetsprövning. Men regeringen bedömde att projektet kunde antas få så betydande omfattning att den planerade järnvägen borde tillåtlighetsprövas. I beslut i juni 2014 tillät regeringen att Västlänken byggs enligt alternativet Haga– Korsvägen via Älvstranden.

Trafikverket beslutade i april 2016 att fastställa järnvägsplanen, men beslutet överklagades till regeringen, som i sin tur avslog de överklaganden som togs upp till prövning.

De miljöorganisationer och ägare till fastigheter i Göteborg som hade överklagat Trafikverkets beslut att fastställa järnvägsplanen för Västlänken hos regeringen fick alltså avslag. Då ansökte flera av dem om rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen. Men Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu att regeringens beslut ska stå fast.

Stockholms smartaste hus klara

"Vi har kämpat järnet för att nå målet”, säger Johan Thorstensson, projektansvarig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stockholms-smartaste-hus-klara-28284

Skredet i Tuve: "Vi vadade i gyttja"

Byggindustrin har träffat överlevare från jordskredet som tog nio liv i Tuve 1977.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skredet-i-tuve-vi-vadade-i-gyttja-28242

Oförändrad byggtakt hittills i år

SCB:s statistik visar bara på små förändringar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oforandrad-byggtakt-hittills-i-ar-28283

Nationalmuseum vinner Rot-priset

Lyckad renovering gav plats som vinnare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nationalmuseum-vinner-rot-priset-28282

Koncerncheferna om Veidekkes utmaningar

Hur ser Jimmy Bengtsson och Arne Giske på utvecklingen?
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/koncerncheferna-om-veidekkes-utmaningar-28281

Stora problem för ännu en byggare i Stockholm

Beviljas rekonstruktion i Solna tingsrätt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stora-problem-annu-en-byggare-i-stockholm-28280

Oscar Properties fortsätter med gasklockan

Byggaren jobbar vidare efter avtal med Stockholms stad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-fortsatter-med-gasklockan-28276

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Bengtsson tar över hela Veidekke

Blir chef för Sverige, Norge, Danmark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bengtsson-tar-over-hela-veidekke-28274

De ska utforma området kring Eiffeltornet i Paris

En gigantisk datormodell i 3D grund för förslaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-utforma-omradet-kring-eiffeltornet-i-paris-28273

Konkurs för välkänd byggare

"Ryggsäcken blev för tung"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konkurs-valkand-byggare-28272