Meny
  • Hittills i år har 24 personer avlidit på jobbet inom samtliga branscher, skriver regeringen. (Fotot har ingen koppling till olycksdrabbad arbetsplats)

Ökat antal dödsolyckor ska analyseras

Ökat antal dödsolyckor ska analyseras

Dödsolyckor i det svenska arbetslivet har ökat, uppger regeringen. De ger därför Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra en analys av vad som föregick de dödsolyckor som skedde 2018 och första halvåret 2019.

I analysarbetet ska särskilt fokus läggas på de mest olycksdrabbade branscherna. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i samband med årsredovisningen för 2019, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Hittills i år har 24 personer avlidit på jobbet inom samtliga branscher, skriver regeringen. Utöver de 24 personerna har det även inträffat 5 dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande. Det rör till exempel värnpliktiga och anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder.

Även Statskontoret får ett nytt uppdrag. Sedan januari 2016 har regeringen en arbetsmiljöstrategi som bland annat innehåller en nollvision mot dödsolyckor. Statskontoret arbetar redan med att utvärdera arbetsmiljöstrategin för 2016–2020 och resultatet ska ligga till grund för en ny arbetsmiljöstrategi.

I det nya tilläggsuppdraget ska Statskontoret även lämna rekommendationer på hur en ny arbetsmiljöstrategi kan utformas och fungera som ett effektivt styrmedel som främjar ett ändamålsenligt och långsiktigt arbete med arbetsmiljöpolitiken. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast den 14 februari 2020.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447