Meny
  • Fredrik Jaresved, Airport City Stockholm, Lotten Herrman, Trafikverket, Marcus Nilsson, Veidekke, Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare, Mats Norrbom, Uppsala kommun och Stefan Bojander, Sweco.

Ökade regionala tågresor sätter press på järnvägen

Ökade regionala tågresor sätter press på järnvägen

Samhället går miste om 400 miljoner kronor varje år som fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm inte byggs, konstaterade Stefan Bojander, expert på infrastruktur på Sweco, när infrastruktur diskuterades på Business Arena i Uppsala.

Resandet med tåg går mycket bra i Sverige just nu, men det är nästan uteslutande regiontrafiken som har stått för ökningen. Detta konstaterade Stefan Bojander, expert på infrastruktur på Sweco, när infrastruktur diskuterades på ett seminarium på Business Arena i Uppsala under onsdagen. Siffrorna kommer från Trafikanalys. 

– Järnvägen är ett otroligt kraftfullt sätt att resa. Ett dubbelspår motsvarar nio filer på en motorväg, sade han.

I Uppsalaregionen är beslutet om fyrspår på hela sträckan mellan Stockholm och Uppsala avgörande. Tidigare i år kom beslut om 23 kilometer nytt dubbelspår mellan Uppsala och Knivsta. 2029 är den etappen i bästa fall klar.

– Att det regionala resandet har ökat i landet är en följd av avregleringen. Det blev inte så många privata aktörer som många trodde i samband med det. Istället är det mer regionala skattepengar som har gått in i infrastrukturen, ett exempel är Skånetrafiken. Frågan är bara när regionerna kring Uppsala och Stockholm börjar göra samma sak, sade Stefan Bojander.

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala, påpekade att det sedan några år tillbaka nyinvigda resecentrum i Uppsala redan har kapacitetsbrist. 

– Det har blivit till en flaskhals redan och ingen kunde förutspå det.

Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare deltog i samma panel. Hon instämde i behovet av kraftigt utbyggd infrastruktur.

– Detta är Sveriges hetaste arbetsmarknadsregion. Ett dubbelspår måste tidigareläggas annars läcker regionen i tillväxt och produktivitet. Om folk inte kommer i tid till möten eller till och med känner att de måste säga upp sig för att det inte fungerar att arbetspendla har vi stora problem, sade hon.

Trafikverkets ställföreträdande regionala direktör för Region Öst, Lotten Herrman, underströk dock att det är viktigt att planprocessen får ha sin gång och det i sig även blir en garant för god kvalité och att det som byggs fyller en funktion.

– Det får inte gå för fort. Det är aldrig så tragiskt som att åka på en överdimensionerad väg. Men jag delar bilden av vikten av ökat underhållsarbete för att få det vi redan har att fungera bättre.

Även Fredrik Jaresved, vd, Airport City Stockholm, tryckte på för att få till bättre infrastruktur till Arlanda.

– Arlanda har en av de största järnvägsstationerna i landet och vi har 27 000 arbetsplatser i området och planen att detta ska fördubblas inom femton år. Att järnvägar och vägar fungerar och får utbyggd kapacitet hit är otroligt viktigt, sade han.

När panelen fick frågan om vad som står på deras önskelista gällande infrastrukturen svarade Marcus Nilsson, regionchef Öst hos Veidekke att han gärna ville se att det tillsätts en samordnare som kan driva de frågorna kontinuerligt och övergripande regionalt, bland annat gentemot regeringen.

– Lokalt i Uppsala skulle jag också vilja se byggandet av Södra länken, sade han.

Renovering får lida av goda tider

Finns renoveringsskulden kvar? Experterna har svaren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/renovering-far-lida-av-goda-tider-28321

Ny chans för stort citybygge i Göteborg

Ska ge 250 bostäder bara ett stenkast från Avenyn.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-chans-stort-citybygge-i-goteborg-28337

Nya bostäder i Stockholm står tomma

Hushållen har varken råda att köpa eller hyra nyproducerade bostäder i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bostader-i-stockholm-star-tomma-28334

M+KD-budget blev en bromskloss

Planerade insatser och utredningar om renovering läggs på is.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mkd-budget-blev-en-bromskloss-28322
Tornstaden har fått i uppdrag av kommunala Egnahemsbolaget att bygga bostadsrätter i Hammarkullen i Göteborg.

Tornstaden blandar beståndet

Ska bygga bostadsrätter i hyrestäta Hammarkullen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tornstaden-blandar-bestandet-28319

51 miljoner till byggforskning

17 hållbara projekt får finansiering.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/51-miljoner-till-byggforskning-28317

SSM petar vd omedelbart

NCC-veteran blir tillfällig lösning.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ssm-petar-vd-omedelbart-28315

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Märsta Förenade köper flera bolag

Bergtäktsköp ska få upp volymerna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/marsta-forenade-koper-flera-bolag-28313

Stockholmarna har korat sin byggnad 2019

Från myndighetsbyggnad till modern skolbyggnad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stockholmarna-har-korat-sin-byggnad-2019-28312

”En stor mätteknisk utmaning"

Glasfabriken i Hammarby Sjöstad i Stockholm ska byggas på med fyra nya våningar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-stor-matteknisk-utmaning-28230