Meny

Nytt verktyg för att beräkna CO2-utsläpp

Nytt verktyg för att beräkna CO2-utsläpp

Med hjälp av så kallade koldioxidbudgetar ska kommuner och regioner kan räkna ut sina koldioxidutsläpp och få en se hur mycket koldioxid de har kvar att släppa ut för att nå Paris-avtalets mål om max 2 graders uppvärmning. Metoden har tagits fram av Klimatledarskapsnoden (CCL) på Uppsala universitet och Ramboll.

Nyligen beslutade EU att koldioxidbudgetar ska bli del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet.

– Att klara klimatmålen är avgörande för att Sveriges kostnader för klimatanpassning ska kunna hållas på en så låg nivå att vi även i fortsättningen har råd att satsa på våra välfärdssystem till exempel skola, vård och sociala trygghetsnät och att vanliga människor ska få behålla sin vardag så som man känner den i dag med sommar- och vinteraktiviteter, vädermönster och biologisk mångfald i sin närnatur, säger David Lindgren, hållbarhetsansvarig på Ramboll.

Globalt har IPPC beräknat att man kan släppa ut cirka 850-1000 Gt koldioxid innan vi når 2-graders målet.

– Nu pratar man om hur mycket varje land kan släppa ut – varje land får en så kallad koldioxidbudget, säger David Lindgren, hållbarhetsansvarig på Ramboll.

För Sverige har CCL beräknat den budgeten till cirka 321 Mt koldioxid.

Nu metod för beräkning

CCL och Ramboll har nu tagit fram en metodik för att kunna bryta ner den nationella koldioxidbudgeten till regional nivå.

– Vi hoppas att detta projekt ska utgöra en grund för svenska kommuner som vill bidra till att nå Parisavtalet, säger Martin Wetterstedt, koordinator på Uppsala Universitets Klimatledarskapsnod.

Arbetet startade 2017. Då tog Järfälla kommun kontakt med CCL och frågade om de kunde få hjälp med en koldioxidbudget. När den blev klar hörde fler kommuner och län av sig. Under en workshop hösten 2017 började Martin Wetterstedt på Ramboll i Uppsala och Isak Stoddard, projektledare för Zennströms klimatprofessur vid Uppsala universitet, diskutera hur arbetet skulle kunna skalas upp. De beslutade sig för ett gemensamt projekt: Rättvis fördelning av utsläpp mellan Sveriges kommuner.

Nu har en metodik tagits fram. Koldioxidbudgeten syftar till att vara en hjälp för lokala beslutsfattare som dagligen fattar beslut som kan ha betydelse för klimatet.

– Om de exempelvis ska minska utsläppen från trafiken med en viss procent fram till 2040 så hjälper en koldioxidbudget dem att förstå vilken ambitionsnivå som behövs ur ett globalt perspektiv. Baserat på det kan man identifiera de åtgärder som behövs för att nå det önskade målet. Kommunen eller länet kan också välja att göra större utsläppsminskningar inom ett område jämfört med ett annat om det är kostnadseffektivare, säger David Lindgren.

10 kommuner är först ut

Arbetet har pågått under året och i Sverige har nu ett femtontal kommuner och län fått lokala budgetar beräknade. Vid ett seminarium på onsdagen den 21 november fick de första tio kommunerna del av sina koldioxidbudgetar på ett öppet seminarium på Rambolls kontor i Uppsala.

De kommuner som är först ut med att få lokala koldioxidbudgetar är Borlänge, Gävle, Håbo, Knivsta, Ragunda, Skellefteå, Säter, Västerås, Åre och Östersund.

– Utsläppen måste sjunka och det är viktigt att var och en vet vad som bör och kan göras, både på individnivå och på kommunal och regional nivå, säger David Lindgren, hållbarhetsansvarig på Ramboll.

Enligt CCL:s metod för koldioxidbudgetar tittar man på hur stora utsläpp som sker inom ett geografiskt avgränsat område till exempel en kommun eller region. Inom området tittar man på bland annat på utsläpp från arbetsmaskiner, avfall, uppvärmning (lokaler och bostäder), jordbruk och industriverksamhet samt inrikes och utrikes transporter.

Stort intresse

Sedan förra veckan finns beslut om koldioxidbudgetar även på EU-nivå.

– Inom EU finns ett stort projekt kallat Ren energi för alla i EU. Nyligen fattade man beslut om att varje land ska ta fram en tioårig klimatstrategisk plan där koldioxidbudgetar kan vara en metod för uppföljning, säger David Lindgren.

Övriga delar som ingår i Ren energi för alla i EU är bindande mål för förnybara energikällor (32 procent) och ett vägledande mål för energieffektivitet (32,5 procent) för 2030.

Enligt David Lindgren har intresset för koldioxidbudgetar varit förvånansvärt stort bland landets kommuner.

– Det märks att kommuner och län har ett stort fokus på klimatet. Det viktigaste nu är att vi nu har etablerat ett sätt att göra koldioxidbudgetar på en lägre nivå än den nationella. Det är möjligt att vi kommer att få en diskussion om huruvida sättet att ta fram budgeten är rättvis. Den nuvarande metoden bygger på principerna att alla personer inom ett område har rätt att släppa ut lika mycket och man utgår från vad som släpps ut inom ett avgränsat geografiskt område. Men man också hävda att storförorenare ska betala mer, det vill säga göra större åtgärder, eller att rikare aktörer och kommuner ska göra mer än de som är svagare ekonomiskt.  Det är viktigt att vi är överens om de moraliska antagandena, säger han.

Om arbetet med koldioxidbudgetar

Metoden för att ta fram koldioxidbudgetar bygger på forskning ledd av Kevin Anderson, professor på University of Manchester och innehavare av Zennströms professur i Klimatledarskap vid Uppsala universitet. Han arbetar bland annat med att omvandla Parisavtalets åtaganden om att begränsa klimatförändringarna, till väl under 2 grader Celcius, till lokala koldioxidbudgetar.

Tankstation ska minska klimatutsläpp

Mobil tankstation ska minska byggarnas utsläpp av koldioxid.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tankstation-ska-minska-klimatutslapp-28482

Han blir ny vd på Byggvarubedömningen

”En långsiktig verksamhet som jobbar med hållbarhetsfrågor.”
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-blir-ny-vd-pa-byggvarubedomningen-28481

Stina Lindéns mest minnesvärda projekt

M3 Byggs projektledare listar fyra minnesvärda restaureringar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stina-lindens-mest-minnesvarda-projekt-28349

NCC bygger hållbart bad i ny stadsdel

NCC delar erfarenheter mellan olika badhusprojekt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-hallbart-bad-i-ny-stadsdel-28479

TL Bygg uppför fler hyresrätter i Uppsala

Fortsätter att bygga åt moderbolaget Atrium Ljungberg i Gränby park i Uppsala.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tl-bygg-uppfor-fler-hyresratter-i-uppsala-28476

Skanska säljer ofärdig byggnad i Polen

Ingår i projektet Nowy Rynek. Ska byggas klart under året.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-saljer-ofardig-byggnad-i-polen-28477

Fasadgruppen expanderar efter uppköp

Köper Mellansvenska Fasad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fasadgruppen-expanderar-efter-uppkop-28475

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Veteran på Lindbäcks går till Serneke

Han får i uppdrag att etablera Sernekes byggverksamhet i norra Sverige.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veteran-pa-lindbacks-gar-till-serneke-28471

Sweco förvärvar del av NRC Group

Får ytterligare 320 experter inom järnvägsdesign i Sverige och Finland.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-forvarvar-del-av-nrc-group-28470

Stoppa bygget – när folket gör uppror

Vi listar sju byggprojekt som väckt folkets ilska.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stoppa-bygget-nar-folket-gor-uppror-28365