Meny

Nya bostäder i Stockholm står tomma

Nya bostäder i Stockholm står tomma

Bostadsbyggandet i Stockholms län faller och samtidigt står bostadsrätter tomma för att köpare inte har råd att köpa dem. Det framkommer av Länsstyrelsen i Stockholms årliga rapport Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2019.

Stockholms läns redan dåliga bostadsmarknad har blivit ännu sämre. Det anser Henrik Weston, utvecklingsledare och en av författarna till Länsstyrelsens nya rapport ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2019”.

– Nu pekar alla pilar åt fel håll. Bostadsköerna växer och bostadsbyggandet går ner. Det blir bara sämre och sämre. Vi har kommit till en punkt då vi måste gör något, säger Henrik Weston.

För att nå en lösning föreslår Länsstyrelsen att regeringen startar en bred bostadssocial utredning.

– En sådan utredning bör titta på hur stor bostadsbristen är, vilka som drabbas och vilka alternativen är för att vi ska få en bostadsförsörjning som omfattar alla. På kort sikt behöver kommunernas kösystem reformeras. Det är rimligt att lägenheter förmedlas utifrån behov, snarare än kötid, säger Henrik Weston.

Han tror att man måste titta på framgångsrika modeller för bostadsförsörjning i andra länder, till exempel den så kallade Wienmodellen, men också andra sätt att subventionera bostäder till vissa grupper till exempel subventionerat bosparande som man har i Norge.

– Det finns nästan lika många modeller för subventionerat boende som det finns länder i Europa. Vi måste hitta vår svenska modell, en modell som innebär att alla, oavsett inkomstgrupp, ska ha någonstans att bo, säger Henrik Weston.

Regeringen måste agera, säger Henrik Weston.

– Marknaden klarar inte att bygga för låg- och medelinkomsttagare. Den generella bostadspolitiken klarar inte av den utmaning som finns i Stockholm i dag.

Är det ett misslyckande för marknaden, för byggbranschen?

– Det är ett misslyckande för alla som finns inom den här sektorn, regeringen, kommunerna och byggbranschen. Branschen bygger bostäder utifrån de förutsättningar som finns. Det går inte att bygga billigt. Dels är markpriserna höga, dels finns inga riktigt fungerande subventioner. Investeringsstöden som ger bostäder till lägre priser når inte rätt personer eftersom bostäderna i de kommunala bostadsköerna fördelas efter kötid och inte efter behov. De som har störst behov borde få ta del av de bostäder som finns som en “knapp resurs”. Det borde vara det rimliga, säger Henrik Weston.

Det är flera samverkande faktorer till att alla pilar nu pekar åt fel håll enligt länsstyrelsens rapport. Vid sidan av kösystemet till bostäder så handlar det om finansieringsmodellen för nybyggda bostäder. I dag ligger en stor del av risken för att köpa en bostad på konsumenten. Prisfall och osäkerheter på marknaden tillsammans med amorteringskrav, bolånetak och andra kreditrestriktioner har blottat problem med den modellen. Hushåll utan större finansiellt sparande  kan inte längre ta risken att köpa en bostad på ritning som blir klar först flera år senare.

I dag finns det nyproducerade bostäder som står tomma - trots att det fortfarande finns ett behov av fler bostäder.

– Det har funnits en övertro hur många hushåll som kan efterfråga de bostäder som har byggts på senare år, säger Henrik Weston.

Från länsstyrelsens sida anser man att kunskapen om vilken typ av bostäder som behövs måste bli bättre både på kommunal nivå och bland bostadsutvecklarna.

– Det saknas en överblick mellan kommunerna. Man har byggt för dem som inte har behov, säger Henrik Weston.

Inbromsningen i bostadsbyggandet ställer krav på bostadsutvecklarna att anpassa sina planerade projekt till marknadsläget antingen genom att sänka sina avkastningskrav eller ställa om produktionen till att bygga bostäder till en lägre kostnad och därmed till ett lägre pris, enligt länsstyrelsens rapport. Att ställa om till att bygga hyresrätter är svårt eftersom markpriserna ofta skiljer sig åt mellan bostadsrätt och hyresrätt. De bostadsutvecklare som själva är kapitalstarka har lättare att ställa om.

– Byggandet bör vara varierat till storlek, upplåtelseform och pris, säger Henrik Weston.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Stockholms bostadsmarknad i siffror
  • I Stockholms län finns nästan 1,1 miljoner bostäder. 41 procent av dessa är bostadsrätter, 36 procent hyresrätter och en knapp fjärdedel äganderätter.
  • Sedan 1990 har länets bostadsbestånd ökat med över 270000 bostäder till knappt 1,1 miljoner bostäder. Under samma period har hyresrättens andel minskat från 60 procent till 36 procent. Under samma period har bostadsrätten ökat från 17 procent till 41 procent.
  • Andelen äganderätter (småhus) ligger på en stabil nivå.

 

Trakasserierna på Västlänken fortsätter

”Nu drabbas även entreprenörerna”.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trakasserierna-pa-vastlanken-fortsatter-29122

Finskt storuppdrag för Peab

Bygger för 38 miljoner euro.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/finskt-storuppdrag-peab-29127

JM:s högsta kajbygge snart redo för skybar

Restaurangen längst upp får 360 graders utsikt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jms-hogsta-kajbygge-snart-redo-skybar-29080

Ny organisation på Tyréns

Geografiska regioner ersatta av nationella divisioner.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-organisation-pa-tyrens-29123

Bonava: ”Vi är inte nöjda”

Bostadsutvecklaren sänkte aktieutdelningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-vi-ar-inte-nojda-29124

NCC slår ihop dotterbolag

"Nu ska vi ta det bästa ur varje bolag"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-slar-ihop-dotterbolag-29121

Bildspecial: Här är megaborren som ska gå under Stockholm

"Elektra" ska borra i fyra år.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bildspecial-har-ar-megaborren-som-ska-ga-under-stockholm-29112

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Bygg forsätter vara klimatbov

"Branschen måste bli mer medveten"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-forsatter-vara-klimatbov-29103

Sprickor i januariöverenskommelsen

Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sprickor-i-januarioverenskommelsen-29106

Lågpriskonkurrens eller ökad produktivitet?

Smarta lösningar får större marknad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lagpriskonkurrens-eller-okad-produktivitet-29105

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.