Meny
  • Kvarteret Strandparken i Sundbyberg är byggt med stomme av massivträ. Huset är byggt av Folkhem. I en ny rapport har byggnadens klimatpåverkan under en tänkt livstid på 50 år studerats.
    Foto: Petra Bindel
    ,
    En jämförelse mellan Strandparken (utan källare och garage), byggt med massivträstomme, och ett hus med betongstomme, Blå Jungfrun i Hökarängen, ger en tydlig fördel för trähuset med avseende på utsläppen av klimatpåverkande koldioxid.

Ny studie om byggandets klimatpåverkan

Ny studie om byggandets klimatpåverkan

Byggskedet och materialval är viktigare än väntat för en byggnads klimatpåverkan under sin livscykel. Enligt en ny studie kan 70–80 procent av en byggnads klimatpåverkan hänföras till hela byggprocessen, förutsatt att energitillförseln i driftsskedet kommer från förnybara bränslen. Driftsfasen står för en mindre del.

Studien är finansierad av SBUF (Byggbranschens utvecklingsfond), IVL och Näringsdepartementet och har resulterat i en rapport som ska diskuteras vid ett seminarium under politikerveckan i Visby den 5 juli. Rapporten redogör för klimatpåverkan från ett bostadsprojekt i Sundbyberg, det åtta våningar höga huset i kvarteret Strandparken. Huset är byggt med massiv trästomme, med garage och källarvåning i betong. Resultatet av en LCA-studie med en analysperiod på 50 år av projektet visar tydligt att klimatpåverkan under byggprocessen är mycket större än vad som tidigare antagits.

Studien, som har genomförts av KTH och IVL under ledning av Sveriges Byggindustrier visar också att det är själva byggprocessen och val av material som i huvudsak bidrar till klimatpåverkan. 78 procent av klimatpåverkan i projekt Strandparken kommer från material. Transporter (6 procent), byggproduktionen (8 procent) och markarbeten (8 procent) står för mindre delar.

Studien av Strandparken är en uppföljning av en tidigare LCA-studie av ett lågenergihus uppfört i betong i kvarteret Blå Jungfrun i Hökarängen i Stockholm. Även denna studie visade på betydelsen av materialvalets betydelse för koldioxidutsläppen.

Läs mer: Material styr husens klimatpåverkan

I Strandparken som har garage i källarvåningen, är det fabriksbetongen som står för den allra största andelen av klimatpåverkan.

Johnny Kellner, klimat- och miljöexpert, involverad i studien, betonar att man inte ska dra för långtgående slutsatser av just detta. Rapporten om Strandparken har enbart fokuserat på klimataspekterna av en byggnads livscykel.

– Klimatutsläpp är ett av många kriterier man bör titta på. Det finns många aspekter som är viktiga i en byggnad. Till exempel termiskt klimat, effektreduktion, ljud, brand och ekonomi och dessa har vi inte beaktat i den här studien, säger Johnny Kellner.

Han vill däremot uppmärksamma hur viktigt det är att byggindustrin i stort, entreprenörer och byggherrar, tar sitt ansvar att efterfråga produkter och material som är bättre ur klimatsynpunkt.

– Annars finns ingen anledning för exempelvis betongindustrin att utveckla bättre produkter och framställningsmetoder, säger Johnny Kellner.

Missa inte Veidekkes seminarium

Veidekke arrangerar ett seminarium i samband med politikerveckan i Visby där en rad experter diskuterar hur den nya kunskapen om klimatutsläpp påverkar branschen.

När: 5 juli, kl. 10.00–12.00

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.

Ytterligare information: veidekke.se/almedalen

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222

Åtta av tio kommuner har underskott på bostäder

Svårast för ungdomar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atta-av-tio-kommuner-har-underskott-pa-bostader-28225

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Byggarbetare dog – föll åtta våningar

Fallolycka på arbetsplats i Solna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarbetare-dog-foll-atta-vaningar-28224

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Skyddsutrusningen passar inte kvinnor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-har-svarare-att-hitta-skyddsutrustning-28223

Sju byggen som blev omoderna direkt

LISTAN. Ibland är tajmingen extra dålig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sju-byggen-som-blev-omoderna-direkt-28216