Meny
  • Anna Åqvist, projekteringsledare på NCC Building Sverige, har testat effektivare granskning i praktiken och upplever att det ger mer ordning och reda vilket sparar tid.
    Foto: Anders Siljevall

Nu kan de samarbeta med gemensamt verktyg

Nu kan de samarbeta med gemensamt verktyg

Branschgemensamma projektet Effektivare granskning sparar tid och skapar mer kundnytta. Under ett event med Symetri i Stockholm visades granskningsprocessen med stöd av programvaran Bluebeam Revu.

NCC, Skanska, Veidekke, JM och Peab har via Beast och med stöd av SBUF drivit projektet Effektivare granskning. Tillsammans har arbetsgruppen tagit fram en standard för statushantering av granskningskommentarer för att effektivare granska system- och bygghandlingar under designfasen.

– Att branschen samsas om en gemensam standard är en förutsättning för ökad digitalisering. Kraven på dokumentering ökar och om alla arbetar efter olika metoder i samma process kommer det i längden bli ohållbart. En gemensam standard skapar stora mervärden och konkurrensfördelar för de som implementerar och tillämpar brett i verksamheten, säger Ulf Larsson, chef operativt stöd på NCC Building Sverige som står bakom initiativet med Jimmy Forsberg och Emil Hagman, Skanska Sverige.


Förenklad granskning

Standarden innebär att granskningen förenklas. Under den inledande granskningsperioden kan alla inbjudna deltagare i realtid samtidigt skriva kommentarer i handlingen. Nya kommentarer får en rosa färg och alla kan svara och fråga på varandras kommentarer. När projekteringsledaren därefter kallar till granskningsmöte går man igenom alla granskningskommentarer och det beslutas om de ska avvisas eller åtgärdas. Därefter inarbetas alla ändringar och projektören godkänner för distribution. Kommentarerna byter status och för åtgärd byter till åtgärdade samt godkända. Därefter avslutas granskningen och en granskningssammanfattning skapas och bifogas. Det går att se vem som har kommenterat vad, vem tog beslut och när, och man ser även om en kommentar har tagits bort i efterhand. Det sparar väldigt mycket tid och minskar administrationen samt undviker missförstånd.

För att underlätta granskningen skapades även PDF Guidelines, en anvisning för att säkerställa det tekniska innehållet i handlingar som är i PDF-format. Det gör all text sökbar och man kan enkelt skapa automatiska hyperlänkar. Länkarna gör det enkelt att klicka sig fram direkt via hänvisningar i handlingarna, man ser snabbt om en handling saknas och hanteringen via pekskärmar och mobila enheter förenklas.

– Det var tidigare väldigt mycket administration. Man letar efter en handling som inte finns för att hänvisningen är fel. Med hyperlänkar kopplade till namnet på varje handling syns det snabbt vad som saknas, sparar väldigt mycket tid i vardagen även ute på byggprojekten, säger Ulf Larsson.


Nominerat till innovationspris

Effektivare granskning är nominerat till SBUF:s pris Årets Innovation, som delas ut den 17 april. Ulf Larsson är mycket nöjd över mottagandet som projektet har fått.

– Jag är positivt överraskad att det har varit så enkelt att implementera. Vi har utbildat på alla elva avdelningar på åtta veckor inom NCC och det har gått över förväntan. Det är extra kul att det även uppskattas av projektörerna, att det är ett branschgemensamt projekt, säger han.

Någon som har prövat Effektivare granskning i praktiken är Anna Åqvist, projekteringsledare på NCC Building Sverige, som arbetar med den strategiska partnering som NCC har tillsammans med Nacka kommun. Under nio år ska byggbolaget bygga skolor och förskolor för kommunen. Hon fick frågan från Ulf Larsson och Jörgen Mann, ledande specialist på projektering NCC Building om hon ville vara med och tillämpa metoderna i tidigt skede i ett antal pilotprojekt. Hon tackade ja direkt.

– Vi har nu använt Effektivare granskning i alla sju projekt. Efter att PDF Guidelines kom har vi implementerat det också, säger hon.

Resultatet har blivit mer ordning och reda vilket sparar tid.

– Tiden man vinner är stor. Det är annars en tid som inte är värdeskapande. Att kunna lyfta fram att det här är en standard som underlättar för alla gör det lättare att implementera. Beställarna är stolta i dag och berättar gärna för andra att de jobbar efter den här metoden.


Tar tid i början

Att lära känna Bluebeam tar lite tid i början, men Anna Åqvists erfarenhet är att det brukar gå smidigt och att man sparar in tiden efter att användarna har kommit över den första tröskeln.

– Man måste ta sig tid att lära sig ett verktyg, det är lite som att köra en ny bil. Jag bokade in tid under granskningsperioden där jag fanns på plats för att ge stöd till projektörerna och kunden med teknikplattformen om det behövdes, säger Anna Åqvist.

Som ny i rollen projekteringsledare har hon inte arbetat på något annat sätt och har skämtsamt frågat hur det gick att jobba med granskning tidigare, utan denna metod och stödverktyg.

– Jag har ju bara jobbat så här, men jag förstår att det kan vara svårt att frångå gamla arbetsmetoder. Men jag drivs av att det ska fungera på det här sättet att det sparar tid och främst underlättar samverkan med alla inom projektet, säger Anna Åqvist.

Om effektivare granskning

Effektivare granskning och anvisning PDF Guidelines har drivits branschgemensamt genom Beast och med stöd av SBUF.

Standarden och webbguider om effektivare granskning samt anvisning PDF Guidelines finns tillgängligt för branschen på Beasts hemsida: http://beast.se/standarder/granskning/introduktion/ och även profiler och markeringsverktyg på www.ncc.se för leverantörer under NCC Projektering: https://www.ncc.se/for-leverantorer/ncc-projektering/

"Det vi behöver ha koll på är grundvattennivån"

Arbetet med Västra länken i Umeå är i startgroparna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-vi-behover-ha-koll-pa-ar-grundvattennivan-28329
Enligt fastighetsägaren ADIA ligger Skanska bra till när det gäller byggkontraktet för nya Sturekvarteret.

Byggkontraktet på Stureplan värt fem miljarder

Vem som får byggkontraktet avgörs 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkontraktet-pa-stureplan-vart-fem-miljarder-28409

Takhängd ställning klarar tufft test

Innovationen klarar branta fall.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/takhangd-stallning-klarar-tufft-test-28405

Serneke sommarpratar

"Hur man kan skapa ett sundare och positivt samhälle".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-sommarpratar-28401

Ris och ros till investeringsstödet

Investeringsstödet kom tillbaka i och med vårändringsbudgeten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ris-och-ros-till-investeringsstodet-28328

Nytt varsel i husfabrik

Moelven tog tillbaka varsel i Kil – nu varslar de igen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nytt-varsel-i-husfabrik-28391

Bostadsbyggandet minskar

Fler bostäder byggs nu i Malmö än Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsbyggandet-minskar-28363

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Starkt 2018 för Zengun

Tillväxt på 30 procent för Stockholmsbyggaren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/starkt-2018-zengun-28357
Bonavas bostadsprojekt Kristinebergs Slottspark

Bonava får sänka priserna

Svårsålt i Kristinebergs Slottspark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-far-sanka-priserna-28356

Brittisk byggare storvarslar

1 200 tjänster försvinner.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brittisk-byggare-storvarslar-28354