Meny
  • Norrköping ska nå nya höjder med sin egen arkitekturpolicy.

Norrköping lyfter arkitekturen med policy

Norrköping lyfter arkitekturen med policy

Allt fler kommuner tar fram riktlinjer för arkitektur. Nyligen klubbade Norrköpings kommun igenom sin. 
 – Vi bygger mer än vi någonsin gjort i modern tid, då måste vi självklart ha ett dokument som tydliggör vilken ambition kommunen har med arkitektur och stadsbyggnad, säger Karin Milles, stadsarkitekt.

Norrköping var en gång en blomstrande textilstad där det satsades mycket på vågad arkitektur. När Grand hotell byggdes i staden låg det i yttersta framkanten arkitekturmässigt, till exempel.
– Det var ett sätt för fabrikörerna att manifestera sin egen framgång. Sen gick det utför för textilindustrin och då tappade staden sitt självförtroende inom arkitektur. Först nu har vi börjat återta det, säger Karin Milles.
Nu har stadens byggande kommit igång ordentligt, och Norrköpings nya riktlinjer för arkitektur har egentligen varit på gång i tre-fyra år, men hamnade lite på hyllan.
– Vi hade en skiljelinje mellan nämnderna, där byggnads- och miljönämnden var oroliga för att riktlinjen skulle fördyra all byggnation, säger Karin Milles.
Men i slutet av augusti antogs den alltså av kommunfullmäktige.


Internt och externt

Dokumentet ska användas både internt på kommunen, i kommunala bygglovgivningen och detaljplaneringen, men man vill också visa allmänheten hur Norrköping tänker gällande arkitektur. Sen ska den också användas i dialog med byggbranschen.
–Vi vill kunna sätta den i handen på nya byggföretag och säga - kul att ni vill satsa i Norrköping, men då måste ni också ha med er hur vi tänker, säger Karin Milles.
Generellt innehåller riktlinjerna två perspektiv: Att man alltid ska respektera platsen där man bygger och bedöma vilken bebyggelse som passar på platsen. Och att alla hus ska spegla vår tid, man ska kunna se vad som är gammalt och vad som är nytt.

 

LÄS MER: "Många kompromissar med gestaltningen"

 

Karin Milles, stadsarkitekt i Norrköping.


Vad ska Norrköping uttrycka?

En sak som man vill befästa i riktlinjerna är också vad man vill att Norrköping ska uttrycka.
– Vi säger till exempel att längs alla våra huvudstråk ska vi lägga extra stort krut på gestaltningen. När man kör förbi Norrköping på E4 eller sitter på tåget kan vi genom genomtänkt arkitektur signalera att vi är en spännande stad med självförtroende, säger Karin Milles.
Carl-Fredrik Grönhagen är vd för Mannersons Fastigheter som verkar i Norrköping. Han tycker riktlinjerna är bra.
– Norrköpings mest värdefulla tillgång är dess stadskärna, nya byggnader bör utformas så att de adderar värde. Riktlinjerna ger ett stöd i processen, säger han.
Det är viktigt att prövning av arkitektonisk kvalitet sker i samråd med byggherren och att tillfälle ges att diskutera utformningen så att både kommunen och byggherrens kompetenser kan tas tillvara.
– Jag tror inte att riktlinjerna kommer försvåra arbetet för oss, vi är långsiktiga fastighetsägare som ser stadens attraktivitet som avgörande för efterfrågan på våra bostäder och lokaler, säger Carl-Fredrik Grönhagen.

 

"Oftast dyrt"

Dag Gunnarsson är ordförande i Norrköpings byggmästarförening och har företagen Gunnar Gunnarssons Fastighets AB och Bygg GG. Han är varken för eller emot de nya riktlinjerna.
– Det är bra om det finns god arkitektur, men jag vet inte om det förändrar så mycket att sätta ner något på pränt. Och blir det för mycket arkitektur så blir det ofta väldigt dyrt, säger han.
Men Karin Milles betonar att god arkitektur inte nödvändigtvis behöver vara dyr.
– God arkitektur är inte lika med dyra hus. Det handlar egentligen om omsorg. Omsorg om platsen, omsorg om de som ska nyttja ett hus, men minst lika mycket om de som enbart ska passera förbi på gatan. En genomtänkt utformning av nya byggnader och stadsrum lönar sig i längden. Både oss som bor här och de som driver företag, äger fastigheter och investerar långsiktigt i vår fina stad, säger hon.
 

Norrköpings policy i korthet
  • Arkitekturen ska berika.
  • Arkitekturen ska respektera sin omgivning.
  • Arkitekturen ska stärka kulturarvet.
  • Arkitekturen ska ha ett formspråk med hög kvalitet.
  • Arkitekturen ska främja social integrering och interaktion.
  • Arkitekturen ska främja stadslivet.
  • Arkitekturen ska åldras vackert och värdigt.

Stockholms smartaste hus klara

"Vi har kämpat järnet för att nå målet”, säger Johan Thorstensson, projektansvarig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stockholms-smartaste-hus-klara-28284

Skredet i Tuve: "Vi vadade i gyttja"

Byggindustrin har träffat överlevare från jordskredet som tog nio liv i Tuve 1977.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skredet-i-tuve-vi-vadade-i-gyttja-28242

Oförändrad byggtakt hittills i år

SCB:s statistik visar bara på små förändringar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oforandrad-byggtakt-hittills-i-ar-28283

Nationalmuseum vinner Rot-priset

Lyckad renovering gav plats som vinnare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nationalmuseum-vinner-rot-priset-28282

Koncerncheferna om Veidekkes utmaningar

Hur ser Jimmy Bengtsson och Arne Giske på utvecklingen?
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/koncerncheferna-om-veidekkes-utmaningar-28281

Stora problem för ännu en byggare i Stockholm

Beviljas rekonstruktion i Solna tingsrätt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stora-problem-annu-en-byggare-i-stockholm-28280

Oscar Properties fortsätter med gasklockan

Byggaren jobbar vidare efter avtal med Stockholms stad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-fortsatter-med-gasklockan-28276

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Bengtsson tar över hela Veidekke

Blir chef för Sverige, Norge, Danmark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bengtsson-tar-over-hela-veidekke-28274

De ska utforma området kring Eiffeltornet i Paris

En gigantisk datormodell i 3D grund för förslaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-utforma-omradet-kring-eiffeltornet-i-paris-28273

Konkurs för välkänd byggare

"Ryggsäcken blev för tung"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konkurs-valkand-byggare-28272