Meny

NCC rev asbest utan tillstånd

NCC rev asbest utan tillstånd

På en av NCC:s byggarbetsplatser i Örebro upptäckte Arbetsmiljöverket flera brister i asbesthanteringen. Nu väntar dryga sanktionsavgifter för bolaget.

Det var tidigt i maj som Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på ett NCC-bygge på Universitetssjukhuset Örebro.

Myndigheten kunde konstatera att NCC hade rivit material som innehållit asbest utan att söka tillstånd hos Arbetsmiljöverket – något som måste göras om mer än 1 viktprocent av materialet är asbest. För detta beläggs NCC med en sanktionsavgift på 400 000 kronor, vilket är maxbeloppet.

Under besöket framkom det också att det fanns förpackningar och behållare som innehöll asbesthaltigt avfall, men som inte hade varningstexter som innehöll ordet ”asbest”.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter slår fast att förpackningar och behållare med asbesthaltigt avfall måste ha varningstexter där det framgår att det cancerframkallande ämnet finns i avfallet. Överträdelsen resulterade i en sanktionsavgift på maxbeloppet 150 000 kronor för NCC.

NCC hade även missat att genomföra medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning av de arbetare som skulle jobba med att ta riva det asbesthaltiga materialet. Detta resulterade också i en sanktionsavgift på 150 000 kronor.

Enligt uppgift från NCC så kontaktade de Arbetsmiljöverket så fort de fick information om att det förekom asbest i avfallsmassorna. NCC har sedan upptäckten även anlitat ett företag med tillstånd för att omhänderta asbesten, erbjudit medicinska kontroller till de medarbetare som genomfört arbetet, tagit prover på arbetsplatsen, i bodar och i angränsande utrymmen (visade inte på några asbestfibrer) samt sanerat utrustning och kläder, med mera.

Ny upphandling klar för t-baneutbyggnaden

De får bygga arbetstunnel vid Londonviadukten på Södermalm
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-upphandling-klar-t-baneutbyggnaden-28758

Betongelement får egen utställning

Från utopi till dystopi på Arkdes i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betongelement-far-egen-utstallning-28757

Bygg i särklass mest drabbat av mutor

Var sjätte chef i företagsledande ställning har upplevt korruption.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-i-sarklass-mest-drabbat-av-mutor-28754

Kinesiska CRTG svarar på kritiken

Så agerar omtalade tunnelbolaget efter tilldelningen i Nacka.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kinesiska-crtg-svarar-pa-kritiken-28751

Byggchefernas ordförande får chefsjobb på Sweco

Fokus på jämställdhet och hållbarhet lockar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggchefernas-ordforande-far-chefsjobb-pa-sweco-28753

NCC vinner miljardavtal i Köpenhamn

Ska göra om kajområdet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vinner-miljardavtal-i-kopenhamn-28752

NCC flyttar in i egna höjdarbygget

Flyttar Göteborgskontoret till Kineum.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-flyttar-i-egna-hojdarbygget-28750

Nytt mobilt dörrlås ska revolutionera byggbranschen

Annons.
Säg hejdå till nycklar och koder som tappas bort eller hamnar i fel händer.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nytt-mobilt-dorrlas-ska-revolutionera-byggbranschen-28736

De vann Sweden Green Building Awards 2019

Här är alla årets pristagare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-vann-sweden-green-building-awards-2019-28740

Bättre klimat med ljummet vatten i ledningen

Mindre utsläpp och bättre arbetsmiljö.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/battre-klimat-med-ljummet-vatten-i-ledningen-28739

Aarsleff Sverige satsar – tar in ny HR-chef

Ska locka nya talanger och vårda företagskulturen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/aarsleff-sverige-satsar-tar-ny-hr-chef-28734