Meny

Närvaroliggare på alla byggen från 2016

Närvaroliggare på alla byggen från 2016

Den av byggbranschen hett efterlängtade lagen om personalliggare och möjligheten till oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatserna för Skatteverket nådde riksdagen förra veckan.

Syftet med regeringens lagförslag ”Minskat svartarbete i byggbranschen” som ska träda i kraft den 1 januari 2016, är att främja sundare konkurrens inom byggbranschen genom bättre kontrollmöjligheter. Härom veckan gav lagrådet klartecken till den föreslagna ordningen.

– Förslaget är ett viktigt verktyg i kampen mot svartarbete och osund konkurrens i byggbranschen, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan. Vi har kämpat länge för att få en lag om närvaroliggare i byggbranschen på plats och nu ser det äntligen ut som om vårt arbete bär frukt. 

Byggbranschen i samverkan samlar tolv aktörer i branschen. Förutom Sveriges Byggindustrier ingår Byggnads, Byggcheferna, Elektriska Installationsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målarförbundet, Målarmästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Seko, Svenska Elektrikerförbundet och VVS Företagen ingår.

– Vi vill att det ska vara ”lätt att göra rätt” och vi vill att seriösa företag ska kunna konkurrera på schyssta villkor och förslaget stärker detta. Vi hoppas därför att riksdagen när stunden för votering är inne, ställer sig bakom förslaget och trycker på voteringsknappen för sund konkurrens och bifaller förslaget.

Enligt lagförslaget blir det en skyldighet för byggherren att anmäla till Skatteverket när ett byggprojekt ska startas. Det är också byggherren som ska hålla med den elektroniska utrustning som krävs för att kontrollen ska kunna fungera på ett säkert och lättkontrollerat sätt.

Byggherren har möjligheter att överlåta skyldigheterna att ansvara för den elektroniska personalliggaren till ett företag som självständigt svarar för arbetets utförande, i normalfallet det företag som har huvudansvaret för projektet som entreprenör.

Denne ska sedan löpande dokumentera ID-uppgifterna över alla som arbetar med projektet.

Det nya lagförslaget gäller förutom skyldigheten att föra elektronisk närvaroliggare också en anmälningsplikt.

Kvar på byggbranschens önskelista över kontrollinsatser av skatteverket återstår en lag om förenklad månadsrapportering till skatteverket av medarbetarnas löner på individnivå.

För byggbranschen är detta goda nyheter. Det frivilliga systemet med ID06 som Sveriges Byggindustrier tog initiativ till 2006, har utvecklats starkt under de gångna åren och omfattar närmare en halv miljon medarbetare i företagen och gör väl synliga ID-kort utanpå skyddskläderna obligatoriskt för företag som anslutit sig.

Den tekniska utvecklingen har varit snabb sedan ID06 först infördes. Kortet kan användas för att registrera sin närvaro och när man lämnar arbetsplatsen och kan ge behörighet att använda viss utrustning och tillträde till låsta områden.

I ett nästa steg, nu i november, lanseras en kompetensdatabas knuten till ID06, som ger information om vilka utbildningar en person har som ger behörighet till olika arbetsuppgifter.

Stockholms smartaste hus klara

"Vi har kämpat järnet för att nå målet”, säger Johan Thorstensson, projektansvarig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stockholms-smartaste-hus-klara-28284

Skredet i Tuve: "Vi vadade i gyttja"

Byggindustrin har träffat överlevare från jordskredet som tog nio liv i Tuve 1977.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skredet-i-tuve-vi-vadade-i-gyttja-28242

Oförändrad byggtakt hittills i år

SCB:s statistik visar bara på små förändringar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oforandrad-byggtakt-hittills-i-ar-28283

Nationalmuseum vinner Rot-priset

Lyckad renovering gav plats som vinnare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nationalmuseum-vinner-rot-priset-28282

Koncerncheferna om Veidekkes utmaningar

Hur ser Jimmy Bengtsson och Arne Giske på utvecklingen?
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/koncerncheferna-om-veidekkes-utmaningar-28281

Stora problem för ännu en byggare i Stockholm

Beviljas rekonstruktion i Solna tingsrätt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stora-problem-annu-en-byggare-i-stockholm-28280

Oscar Properties fortsätter med gasklockan

Byggaren jobbar vidare efter avtal med Stockholms stad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-fortsatter-med-gasklockan-28276

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Bengtsson tar över hela Veidekke

Blir chef för Sverige, Norge, Danmark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bengtsson-tar-over-hela-veidekke-28274

De ska utforma området kring Eiffeltornet i Paris

En gigantisk datormodell i 3D grund för förslaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-utforma-omradet-kring-eiffeltornet-i-paris-28273

Konkurs för välkänd byggare

"Ryggsäcken blev för tung"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konkurs-valkand-byggare-28272