Meny
 • Under år 2020 finns nästan 2 miljarder kronor i potten för den som är intresserad av att bedriva innovation, forskning och utveckling inom den svenska samhällsbyggnadssektorn.
  Foto: Elin Bennewitz

Missa inte att söka pengar till innovation

Missa inte att söka pengar till innovation

Stödet till innovation, forskning och utveckling inom den svenska samhällsbyggnadssektorn har vuxit stadigt under en följd av år. Under år 2020 finns nästan 2 miljarder kronor i potten. Här är programmen och aktörerna som ger stöd och deras aktuella utlysningar.
Bygginnovationen – www.bygginnovationen.se 
 • Bygginnovationens bidragsverksamhet pågick till och december 2018. Bidragen gick främst till mindre företag och projekt med utvecklingsbehov. Liknande bidrag hanteras numera via till exempel Smart built environment och andra aktörer.
 Energimyndigheten – www.energimyndigheten.se
 • Bidra till energiomställningen genom forskning, innovation och affärsutveckling inom området digitalisering. Ansökan senast 15 januari 2020.
 • Energieffektivisering i transportsektorn. Programmet har en total budget på 175 miljoner kronor och pågår under perioden 1 januari 2014 till och med 31 december 2019.  
 • Samspel. Forsknings- och innovationsprogrammet Samspel omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete.
 • Planeringsbidrag för ansökan gällande EU:s ramprogram Horisont 2020. Aktörer inom energiområdet kan ansöka om planeringsbidrag hos Energimyndigheten senast sex veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning. Datumen för dessa varierar under året beroende vilket område man söker inom. 
 • E2B2, Energimyndighetens program för Hållbart samhällsbyggande respektive Klimat, är ett omfattande program där det planeras för nästa utlysning inom detta program innan årsskiftet.
 Formas – www.formas.se
 • Samhällsplanering för omställning. Ansökan senast 14 januari 2020.
 • Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet. Ansökan senast 30 januari 2020.
 • Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen. Ansökan senast 6 februari 2020.
 • Akutbidrag finns för att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla bristfälliga byggnadskonstruktioner och andra särskilda omständigheter som kräver att en studie inleds direkt. Akutbidrag beviljas för högst ett år och kan sökas löpande under året hos Formas.
 Hållbar stad – www.hallbarstad.se – informerar om stöd från olika myndigheter bland annat Boverket.
 • Bostäder för äldre. Pågår till 31 december 2020.
 • Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden. Pågår till 31 december 2020.
 • Hyresbostäder och bostäder för studerande. Pågår till 31 december 2020.
 • Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder. Pågår till 31 december 2020.
 JPI Urban Europe – www.urbaneurope.eu
 • I december 2019 öppnar JPI Urban Europe utlysningen ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity.
 SBUF – www.sbuf.se
 • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har sju mötesomgångar om året. Tre av dessa behandlar ansökningar till forskningsprojekt.
 Stiftelsen för strategisk forskning – www.strategiska.se
 • 200 miljoner utlyses till forskning mot Agenda 2030. Ansökan senast 21 januari 2020.
 Strategiska innovationsprogram
 • Infrasweden 2030: Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen. Ansökan senast 4 februari 2020 via Vinnova – www.vinnova.se
 • Smart Built Environment – www.smartbuilt.se – Aktuellt program: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande. Ansökan senast 5 februari 2020. Smart Built Environment har en större utlysning årligen, i stället för som tidigare flera mindre utlysningar. Den årliga utlysningen öppnar i november och stänger i februari påföljande år. Det tematiska innehållet i utlysningarna kommer att variera, men de blir jämfört med tidigare år generellt bredare och med mer medel att söka. Inom programmet bedrivs även strategiska projekt inom programmets temaområden.
 Vinnova – www.vinnova.se
 • Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom tillämpad IKT (informations- och kommunikationsteknik), hälsa, transport och smarta hållbara städer. Öppnar 13 mars hos Vinnova.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Byggkran fick monteras ner efter akut rasrisk

Se filmen från Stockholm City.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkran-fick-monteras-ner-efter-akut-rasrisk-29227

Därför måste Boverket skära ner

20 tjänster ska bort från myndigheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-maste-boverket-skara-ner-29221

Branschen kräver krafttag mot kriminella nätverk i byggsektorn

"Vi har ledsnat och tagit saken i egna händer".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kraver-krafttag-mot-kriminella-natverk-i-byggsektorn-29226

Structor nyanställer duo i Dalarna

“Vi märker en ökad efterfrågan av projektledartjänster”.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/structor-nyanstaller-duo-i-dalarna-29225

Kompetens och karriär i fokus på Lavadagen

Studenter mötte arbetsgivare på KTH.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kompetens-och-karriar-i-fokus-pa-lavadagen-29224

Norgebyggare växte med 66 procent i Sverige

Förvärv bakom ökningen i grannlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norgebyggare-vaxte-med-66-procent-i-sverige-29223

Parterna i bygg har växlat avtalskrav

Startskottet för avtalsrörelsen gick idag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/parterna-i-bygg-har-vaxlat-avtalskrav-29222

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Svårt säga om sprängämnen kommer från bygg

I går mötte byggbranschen inrikesministern.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svart-saga-om-sprangamnen-kommer-fran-bygg-29219

Sh bygg först med menssäker arbetsplats

I dag invigs landets första menssäkra byggbod.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sh-bygg-forst-med-menssaker-arbetsplats-29216

Nya väggelement med halm

Ekopanely kan få Nordbyggs Guldmedalj.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-vaggelement-med-halm-29210

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.