Meny
  • Martin Rudberg forskar om bygglogistik. Martina Strand Nyhlin
    Martina Strand Nyhlin

Martin Rudberg har tagit bygglogistik till en ny nivå

Martin Rudberg har tagit bygglogistik till en ny nivå

Intresset för logistik ledde Martin Rudberg in i byggbranschen och till tjänsten som Sveriges och Europas första bygglogistik­professor. Han gillar att jobba nära företagen och ser byggbranschens utvecklingsmöjligheter som en spännande utmaning.

– Jämfört med andra branscher jag har jobbat med genom åren så har byggbranschen halkat efter inom logistik. Det finns en väldigt stor förbättringspotential, säger han.
Martin Rudbergs bygglogistikprofessur vid Linköpings universitet i Norrköping kom till med hjälp av en donation från Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning och Martin tillträdde tjänsten när professuren inrättades 2009. Vägen dit började på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi i Linköping med inriktning mot logistik och produktionsledning.
– Industriell ekonomi var en spännande kombination, teknik utan ekonomi fungerar inte, säger han.

Inte helt givet att bli akademiker

Att han skulle fortsätta vara akademiker var inte planerat. Men nästan direkt fick han en doktorandtjänst kopplad till Ericsson.
– Uppdragets tydliga företagskoppling fick mig att hoppa på, säger han.
Han doktorerade inom produktionsekonomi 2002, och jobbade sedan som lektor på Ingenjörshögskolan i Jönköping och som gästforskare i Kanada.
2004 var han åter på Linköpings universitet och var med vid uppstarten av kompetenscentrat Brains & Bricks, som numera fokuserar på bygglogistik.
– Campus ville satsa på en ny typ av byggforskning och då utgick man från de spetskompetenser vi redan hade - bland annat logistik och planering, säger han.
Martin lämnade sedan byggforskningen under några år, men lockades tillbaka när den nya professuren instiftades.

Leder forskargrupp
I sin roll som professor leder Martin Rudberg nu en forskargrupp som forskar och undervisar inom bygglogistik. Forskningen inriktas främst mot husbyggnation, såsom flerbostadshus, kontorsbyggnader, offentliga byggnader, och stadsutvecklingsprojekt och gruppen ser att det finns både tid och pengar att tjäna här. Gruppen har genom åren utökats från bara Martin till 6-7 forskare.
Att forska om bygglogistik skiljer sig lite från annan forskning genom att det inte handlar om att experimentera och laborera på obruten mark.
– Logistikforskningen är mycket tillämpad och vår forskning handlar mycket om att få företagen att använda sådant som redan finns. Vill man experimentera får man forska på något annat, säger han.
Forskningen är också ovanligt kopplad till ”verkligheten”.  De nio projekt man har igång just nu har alla företag involverade på något sätt.
– Jag gillar verkligen att jobba praktiskt med företag, men det är en utmaning att ha sitt ”forskningslabb” på riktiga byggarbetsplatser, vilket göra att det tar längre tid att testa saker och få feedback. Men många vi möter gillar att vi forskar om deras vardag, säger han.

Industriella bostadsbyggare
Ett spännande projekt gruppen har på gång just nu tillsammans med bland annat Luleå Tekniska Universitet och Chalmers är att börja testa möjligheten till coachning hos ett antal industriella bostadsbyggare.
– Vi inspirerades av skidåkningens ”vallateam” och tänkte oss något liknande för byggbranschen, där vi kan komma ut och hjälpa till att bland annat förbättra logistiken i olika projekt. Vi kommer att finnas på plats i byggbodar och jobba med mätmetoder, virtuella metoder och coachning som ett sätt att snabbt kunna utveckla företagens arbete, säger Martin Rudberg.
Han blir ibland frustrerad över att byggbranschen är lite långsam på att ta till sig logistikkunskap och förbättringar jämfört med bland annat verkstadsindustrin, dagligvaruhandeln och processindustrin och andra branscher.
– Jämfört med branscher som utsätts för riktig global konkurrens, så tror jag att byggbranschen inte på samma sätt har behövt ta till sig de möjligheter som finns för att utveckla dess processer och öka produktiviteten, säger han.

Branchen börjar vakna
Men nu ser han ett uppvaknande.
– Det känns som att alla led i branschen börjar förstå att bättre logistik ger fördelar. Därtill kommer digitaliseringen. Det är visserligen svårt att sia exakt vad den kommer innebära för branschen, men den kommer så klart att ha stor effekt även här, så byggföretagen måste vara på tårna och hänga med i utvecklingen, säger Martin Rudberg.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447