Meny

“Märks att de har lyssnat” – två röster om utredningen

“Märks att de har lyssnat” – två röster om utredningen

Kommer kommitténs förslag att göra skillnad? Och kommer de att bli verklighet? Vi kollar läget med två branschprofiler.

Mikael Anjou, byggdebattör.
Foto: Nicklas Thegerström

Mikael Anjou, byggdebattör

I sin bok “Den ineffektiva byggbranschen – En förändringsagenda”, beskriver den före detta Einar Mattsson-chefen Mikael Anjou floran av regelverk och standarder inom byggsektorn som en faktor som rör branschen bort från innovation och kundnytta.

– I stället blir man väldigt fokuserad på att anpassa sig till regelverket. De allmänna råden har öppnat upp för olika tolkningar i kommunen, vilket dessutom gör varje projekt unikt vilket är dyrt och hindrar produktivitetsökningar, säger Mikael Anjou till Byggindustrin.

Därför ser han det som positivt att Boverket ska tydliggöra skallkraven och ta bort hänvisningar till standarder, liksom Kommittén för modernare byggreglers mer heltäckande förslag.

– I grunden är det bra med förslag som minskar regelfloran. Det gör det lättare för byggherrar att bygga enligt kundens önskemål.

Däremot undrar han varför Kommittén för modernare byggregler inte går längre i förenklingen av funktionskraven i PBL.

– Man föreslår att endast ha två olika kravnivåer – över och under 35 kvadratmeter. Men varför ens ha olika nivåer? Varför ska man inte kunna bygga en enrummare på 80 kvadratmeter om det finns en efterfrågan?

Mikael Anjou skulle helst vilja se att byggherrarna fick ännu större frihet att bygga på ett marknadsmässigt sätt.

– De funktionsaspekter som köparen eller hyresgästen själv inte kan förväntas förstå, som brandskyddet, behöver naturligtvis vara kvar, men varför inte gå längre i regelförenklingen?

 


Anna Broman
Foto: Rosie Alm

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier

Anna Broman tycker att kommitténs gedigna förarbete syns i det färdiga slutbetänkandet.

– Det märks att de har lyssnat på den problembild som alla olika aktörer inom byggsektorn har målat upp, säger hon.

Bland förslagen som hon ser som positiva finns möjligheten till förhandsavgöranden från en oberoende part.

– Det kan innebära en lösning på de svårigheter som tidigare funnits kring att bygga mer industriellt, säger Anna Broman.

Att ta bort följdkraven vid ombyggnation skulle kunna leda till att bostadsbeståndet kan utnyttjas bättre. Och ökar friheten i planlösningen blir det lättare att bygga för fler plånböcker, menar Anna Broman. Hon ser det som positivt att även Boverket har presenterat hur byggreglerna kan förenklas.

– Alla förändringar som går bort från detaljstyrning välkomnas av oss. Sedan gäller det att det finns en plan för implementeringen som passar för alla våra medlemsföretag, både mindre och större, säger Anna Broman.

Hon ser inte att det finns några politiska motsättningar som skulle kunna försvåra att förslagen blir verklighet.

– Det finns en bred politisk enighet i frågan om att det behövs ett tydligare och enklare regelverk för byggande, säger Anna Broman.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Branschen kräver krafttag mot kriminella nätverk i byggsektorn

"Vi har ledsnat och tagit saken i egna händer".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kraver-krafttag-mot-kriminella-natverk-i-byggsektorn-29226

Structor nyanställer duo i Dalarna

“Vi märker en ökad efterfrågan av projektledartjänster”.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/structor-nyanstaller-duo-i-dalarna-29225

Kompetens och karriär i fokus på Lavadagen

Studenter mötte arbetsgivare på KTH.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kompetens-och-karriar-i-fokus-pa-lavadagen-29224

Norgebyggare växte med 66 procent i Sverige

Förvärv bakom ökningen i grannlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norgebyggare-vaxte-med-66-procent-i-sverige-29223

10 saker vi hatar med BIM

Gryende missnöje med branschens digitala modeller.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/10-saker-vi-hatar-med-bim-29179

Parterna i bygg har växlat avtalskrav

Startskottet för avtalsrörelsen gick idag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/parterna-i-bygg-har-vaxlat-avtalskrav-29222

Svårt säga om sprängämnen kommer från bygg

I går mötte byggbranschen inrikesministern.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svart-saga-om-sprangamnen-kommer-fran-bygg-29219

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Sh bygg först med menssäker arbetsplats

I dag invigs landets första menssäkra byggbod.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sh-bygg-forst-med-menssaker-arbetsplats-29216

Tre nya produkter kan vinna pris

Kan få Nordbyggs Guldmedalj 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tre-nya-produkter-kan-vinna-pris-29213

Bättre 2019 för Veidekke

"Framöver vill vi vara särskilt riskmedvetna".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/battre-2019-veidekke-29209

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.