Meny
  • Lövträslag har stor potential att användas i bärande konstruktioner men används idag istället ofta till möbler eller bränsle, skriver Linnéuniversitetet i Växjö. Foto: Johanna Åfreds

Lövträ inom bygg får 2,8 miljoner i bidrag

Lövträ inom bygg får 2,8 miljoner i bidrag

I Europa finns ett stort och ökande lövträdsbestånd som är en underutnyttjad resurs inom byggsektorn. Nu anslås pengar till ett samverkansprojekt som ska utveckla innovativ teknik för lövträkonstruktioner.

Lövträslag har stor potential att användas i bärande konstruktioner men används idag istället ofta till möbler eller bränsle. Om vi istället även kan använda lövträslag i bostadshus och andra byggnader finns både ekonomiska och miljöpåverkansmässiga vinster att hämta. Det saknas dock effektiva mekaniska förbandlösningar för att sammanfoga lövträelement. Det blir ett hinder för en effektiv och ekonomisk användning av lövträ i bärande träkonstruktioner, skriver Linnéuniversitetet i ett pressmeddelande.

Nu tilldelas ett samverkansprojekt 2,8 miljoner för att utveckla innovativ teknik för lövträkonstruktioner. Forskare vid Institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet ska tillsammans med företag och universitet i Tyskland, Österrike och Frankrike utveckla ekonomisk, tillförlitlig och innovativ teknik för att bättre kunna utnyttja resurserna.

– För att kunna öka antalet träbyggnader och övergå till ett mer hållbart byggt samhälle behövs effektiva, hållbara och framförallt säkra designmetoder. Idag används lövträ nästan bara i timmerbyggnationer, men lövträ har även goda mekaniska egenskaper. De ökade volymerna av lövträd i våra skogar ger oss möjligheten att utveckla avancerade produkter för hållbara byggnader, givet att pålitliga designmetoder finns tillgängliga, säger projektledare Thomas K Bader.

Den svenska delen av projektet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och pågår mellan 2019 och 2022.

Renovering får lida av goda tider

Finns renoveringsskulden kvar? Experterna har svaren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/renovering-far-lida-av-goda-tider-28321

Ny chans för stort citybygge i Göteborg

Ska ge 250 bostäder bara ett stenkast från Avenyn.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-chans-stort-citybygge-i-goteborg-28337

Nya bostäder i Stockholm står tomma

Hushållen har varken råda att köpa eller hyra nyproducerade bostäder i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bostader-i-stockholm-star-tomma-28334

M+KD-budget blev en bromskloss

Planerade insatser och utredningar om renovering läggs på is.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mkd-budget-blev-en-bromskloss-28322
Tornstaden har fått i uppdrag av kommunala Egnahemsbolaget att bygga bostadsrätter i Hammarkullen i Göteborg.

Tornstaden blandar beståndet

Ska bygga bostadsrätter i hyrestäta Hammarkullen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tornstaden-blandar-bestandet-28319

51 miljoner till byggforskning

17 hållbara projekt får finansiering.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/51-miljoner-till-byggforskning-28317

SSM petar vd omedelbart

NCC-veteran blir tillfällig lösning.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ssm-petar-vd-omedelbart-28315

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Märsta Förenade köper flera bolag

Bergtäktsköp ska få upp volymerna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/marsta-forenade-koper-flera-bolag-28313

Stockholmarna har korat sin byggnad 2019

Från myndighetsbyggnad till modern skolbyggnad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stockholmarna-har-korat-sin-byggnad-2019-28312

”En stor mätteknisk utmaning"

Glasfabriken i Hammarby Sjöstad i Stockholm ska byggas på med fyra nya våningar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-stor-matteknisk-utmaning-28230