Meny

Ledningen kände till problem med arbetsmiljön

Ledningen kände till problem med arbetsmiljön

När Byggindustrin pratar med arbetsmiljöcheferna på de sex största byggföretagen är ingen förvånad av de brister som Arbetsmiljöverket lyckats identifiera genom satsningen på stora byggföretag. Nu hoppas de att kravlistan från Arbetsmiljöverket ska sätta extra fokus på frågorna.

Byggindustrin har tidigare berättat om Arbetsmiljöverkets kritik mot de stora byggföretagens arbetsmiljöarbete. Peab, Skanska, NCC, Strabag, Veidekke och JM får alla kritik för samma fem brister.

Läs mer: Ingen tar ansvar för arbetsmiljön.

Arbetsmiljöcheferna på de stora byggföretagen håller med om Arbetsmiljöverkets problembeskrivning. De uppger att de kände till alla fem problem redan innan Arbetsmiljöverket pekade ut dem. Några uppger att de redan hade påbörjat åtgärdsplaner, andra säger att de medvetet valt att prioritera andra allvarligare säkerhetsbrister. Alla säger sig vara positivt inställda till Arbetsmiljöverkets satsning på att granska de stora byggföretagen.

– Det är positivt att Arbetsmiljöverket gör den här satsningen. Det ger en bra draghjälp åt vårt arbete, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.

Kathrine Larsson Andrén, arbetsmiljöchef på Veidekke Anläggning, resonerar på samma sätt.

– Det här är en möjlighet för oss som jobbar med arbetsmiljöfrågor att få förstärkt gehör inom vår organisation, säger hon.

Platschefers situation allvarlig

Allvarligaste bristen är enligt Arbetsmiljöverket att uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöarbetet inte fungerar. Från central nivå fördelas ansvaret ner till varje enskild platschef, men platscheferna hinner inte med och delegerar i sin tur vidare ansvaret till arbetsledarna. Och arbetsledarna saknar ofta kunskap, utbildning, tid eller befogenhet för att ta ansvar för arbetsmiljöarbetet, enligt Arbetsmiljöverket.

Mona Backlund, arbetsmiljöchef på JM, berättar att de har en pågående satsning på just platschefers och arbetsledares arbetsmiljö. De har gjort djupintervjuer som visade på samma problem – hög arbetsbelastning och stress – som Arbetsmiljöverket slår ner på.

– Vi fick ytterligare bekräftat det vi redan visste och vi fortsätter vårt arbete med att förbättra platschefernas och arbetsledarnas situation. Under maj genomför vi till exempel en medarbetar-
undersökning med fokus på den psykosociala arbetsmiljön, säger Mona Backlund.

Peab berättar att de genomför ett antal pilotprojekt med syfte att kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatserna.

– Det går i linje med det som Arbetsmiljöverket har slagit ner på. När kartläggningen är klar kommer vi att vidta åtgärder, säger Urban Alm, personalchef med ansvar för arbetsmiljö och hälsa på Peab.

Belastning och vibrationer

Ytterligare två brister som Arbetsmiljöverket lyfter upp är att yrkesarbetarna inte har tillräcklig kunskap om belastningsergonomi och om hur de kan förebygga vibrationsskador. Flera av arbetsmiljöcheferna vittnar om att det är svårare att få gehör för den typen av långsiktigt arbetsmiljöarbete än för akuta faror som till exempel hög höjd.

– Vi har vetat om de här problemen men vi har fokuserat på att få ner de allvarliga olyckorna, de där man inte får en andra chans. Vi har inte mäktat med att ha samma höga fokus på vibrationer och belastningsergonomi. Det är jättebra att Arbetsmiljöverket nu sätter tryck på de frågorna, säger Ulrika Dolietis, arbetsmiljöchef på Skanska Sverige.

Webb-tv: Arbetsmiljöverket inspekterar bygge i Linköping.

Även Peter Arozenius, KMA-chef på Strabag, säger att de haft större fokus på andra arbetsmiljöproblem än på de fem som Arbetsmiljöverket pekar ut.

– Det finns annat som vi tycker är viktigt. Vi har till exempel haft en satsning på att arbeta säkert på hög höjd. Sen tycker jag också att Arbetsmiljöverkets kritik är lite svepande formulerad. De fem punkterna gäller inte alla granskade projekt. Till exempel är det långt ifrån alla våra arbetsmiljöplaner som inte är uppdaterade, säger han.

Rutinerna når inte ut

Lars-Gunnar Larsson på NCC tycker att belastningsergonomin är ett stort problem som branschen ständigt brottas med.

– Vi har så många män bland våra yrkesarbetare och det bidrar till en machokultur. Jag hoppas att vi lyckas locka fler kvinnor. Bryter vi ner machokulturen får vi en bättre säkerhetskultur, och då får vi även en större vilja att använda belastningsergonomiska hjälpmedel, säger han.

Flera av arbetsmiljöcheferna uppger att det finns goda rutiner för ergonomi och vibrationer på företagen men att de tack vare Arbetsmiljöverkets satsning förstått att de inte alltid når ut till yrkesarbetarna. Det samma gäller rutiner för hur hot och våld ska hanteras. Rutinerna finns på central nivå men är inte ordentligt spridda på byggarbetsplatserna.

Så brister de stora byggarna

Följande fem problem återkommer hos alla de sex största byggföretagen enligt Arbetsmiljöverket:

  • Uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöarbetet fungerar inte.
  • Bristande kunskap om att förebygga vibrationsskador.
  • Arbetsmiljöplanerna inte är uppdaterade och objektsanpassade.
  • Det saknas rutiner för hur våld och hot på arbetsplatsen ska hanteras.
  • Bristande kunskap om belastningsergonomi.

De kan ta hem Stålbyggnadspriset

Villa, museum, bostadshus och bro tävlar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-kan-ta-hem-stalbyggnadspriset-28614

Skanska bygger bostäder i Nashville

Ordern värd cirka 690 miljoner kronor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-bostader-i-nashville-28612
Per Bolund pratade budget under Business Arena Stockholm.

Fyra bostadsnyheter ur budgeten

Bolund berättade på Business Arena.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-bostadsnyheter-ur-budgeten-28610

JM får böta maxbelopp

Brister i fallskyddet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-bota-maxbelopp-28598

NCC bygger hyresrätter i Sundsvall

Ordern värd 50 miljoner kronor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-hyresratter-i-sundsvall-28609

Projektengagemang vinstvarnar – vd säger upp sig

"Vi kommer inte att nå den planerade resultatnivån".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/projektengagemang-vinstvarnar-vd-sager-upp-sig-28607

NCC först ut på Masthuggskajen

Byggstart på fredag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-forst-ut-pa-masthuggskajen-28606

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Lämnar hotellkedjan – gör comeback på NCC

"Känns väldigt roligt att få komma tillbaka".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lamnar-hotellkedjan-gor-comeback-pa-ncc-28599

Solcellsvägen – ett franskt fiasko

För få soltimmar och för mycket löv sinkade projektet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/solcellsvagen-ett-franskt-fiasko-28592

Saknade fallskydd – får böta 400 000

Arbetade oskyddat på åtta meters höjd.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/saknade-fallskydd-far-bota-400-000-28591