Meny

Lägre resultat för Veidekke

Lägre resultat för Veidekke

Veidekke Sveriges rörelseresultat minskade under det tredje kvartalet 2018. Omsättning och orderstock steg dock jämfört med samma period förra året.

Veidekkes svenska verksamhet omsatte drygt 2,6 miljarder kronor under kvartal tre 2018, vilket är en ökning från i fjol då kvartal tre bjöd på en omsättning på 2,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet sjönk dock från 150 miljoner kronor i fjolårets kvartal tre till 98 miljoner kronor i år. Orderstocken ökade till 11,3 miljarder till 10,2 miljarder kronor.

Det är bostadsverksamheten som bidrar mest till den negativa utvecklingen. Bostadsverksamheten redovisar för kvartal tre ett resultat på 40 miljoner kronor, jämfört med 107 miljoner i fjol. Det lägre resultatet förklaras både av minskad försäljningsvolym och färre bostäder i produktion jämfört med föregående år. I kvartal tre såldes 81 bostäder ( varav Veidekkes andel var 79 stycken), att jämföras med 115 stycken (Veidekkes andel 96) samma period 2017.

Den sista september hade Veidekke 1 797 bostäder i produktion varav Veidekkes andel är 1 613 stycken. Det är en minskning från 2017 då 2 059 stycken respektive 1 865 stycken var i produktion vid samma period).


Framåt på entreprenadsidan

Entreprenadverksamheten ökade å sin sida resultatet till 59 miljoner kronor från 47 miljoner. Omsättningen ökade till strax under 2,5 miljarder från nära 2,1 miljarder kronor i fjol. Verksamhetsområdena Kommersiellt och Anläggning ökar resultat och marginaler medan Bostäder sjunker. Anledning till att Bostäders resultat sjunker är projektnedskrivningar i region Stockholm.

För den norska Veidekke-koncernen som helhet minskade resultatet i kvartal tre från 498 miljoner norska kronor i fjol till 460 miljoner i år. Även här står entreprenadverksamheten för en positivare utveckling än bostad.

– Entreprenadverksamheten har ökat omsättningen betydligt i alla tre länder, men resultaten varierar. Från och med detta kvartal har vi omorganiserat entreprenadverksamheten i Norge i en bygg- och en anläggningsenhet med målet att öka lönsamhet möta marknaden med produkter och lösningar som passar kundernas krav bättre, säger koncernchefen Arne Giske.

 

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447