Meny

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

En lägre andel kvinnliga byggnadsarbetare använder personlig skyddsutrustning fullt ut jämfört med sina manliga kollegor. Det framgår av rapporten Säker arbetsplats från företaget Skydda.

I arbetet med rapporten Säker arbetsplats har 521 byggnadsarbetare och 202 skyddsombud intervjuats om hur de använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas i det dagliga arbetet. Av svaren framgår att endast 44 procent av de 116 kvinnor som har intervjuats använder personlig skyddsutrustning fullt ut jämfört med 52 procent av de 405 män som ingår i undersökningen.

Enligt rapporten är en huvudanledning till att kvinnor inte använder sin personliga skyddsutrustning att den inte passar bra och att utrustningen inte bedöms som fungerande. Knappt 1 av 5 av kvinnorna (17 procent) anger att deras hjälmar inte är fungerande alls och 1 av 10 (9 procent) ger samma låga betyg angående deras andningsskydd. Motsvarande svar bland männen är 5, respektive 4 procent.

– Att byggbranschens kvinnor utsätts för högre risk på grund av bristande eller illa anpassat materiel är helt oacceptabelt. Vi vet att utrustning som inte passar eller inte fungerar kan vara hela skillnaden mellan ett tillbud och en allvarlig olycka. Byggbranschen har en rejäl läxa att göra i det här sammanhanget, säger Mikael Hansson, vd på Skydda.

Rapporten visar också att kvinnor i lägre grad upplever att de är delaktiga i besluten kring vilken personlig skyddsutrustning de behöver för arbetet. 8 procent av kvinnorna anger att de inte alls är delaktig i besluten, att jämföras med 4 procent bland männen.

– Personlig skyddsutrustning har funnits i anpassade storlekar och passformer i många år. Företagen måste inse detta, så att deras personal får rätt utrustning för att kunna utföra jobbet på ett säkert och effektivt sätt, säger Mikael Hansson.
 

Om rapporten Säker arbetsplats 2019:

Rapporten består av två separata, samordnade enkätundersökningar som genomförts av det renommerade researchföretaget Ipsos. Dels utfördes en enkät bland byggarbetare genom webbintervjuer, där totalt 521 personer deltog under november 2018. Dels en enkät bland skyddsombud som genomfördes genom telefonintervjuer, där 202 personer deltog under november och december 2018. Rapporten släpps den 21 mars 2019.

Här kan du läsa och ladda ned hela rapporten

Rapporten ”Säker arbetsplats” visar bland annat:
  • 44 procent av kvinnliga byggarbetare anger att de fullt ut använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas för det dagliga arbetet
  • 52 procent av manliga byggarbetare svarar att de fullt ut använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas för det dagliga arbetet
  • 17 procent av kvinnliga byggarbetare anger att deras hjälmar inte är fungerande alls
  • 5 procent av manliga byggarbetare svarar att deras hjälmar inte är fungerande alls
  • 9 procent av kvinnliga byggarbetare anger att deras andningsskydd inte är fungerande alls
  • 4 procent av manliga byggarbetare svarar att deras andningsskydd inte är fungerande alls
  • 9 procent av kvinnliga byggarbetare anger att deras hörselskydd inte är fungerande alls
  • 3 procent av manliga byggarbetare svarar att deras hörselskydd inte är fungerande alls

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447