Meny

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

En lägre andel kvinnliga byggnadsarbetare använder personlig skyddsutrustning fullt ut jämfört med sina manliga kollegor. Det framgår av rapporten Säker arbetsplats från företaget Skydda.

I arbetet med rapporten Säker arbetsplats har 521 byggnadsarbetare och 202 skyddsombud intervjuats om hur de använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas i det dagliga arbetet. Av svaren framgår att endast 44 procent av de 116 kvinnor som har intervjuats använder personlig skyddsutrustning fullt ut jämfört med 52 procent av de 405 män som ingår i undersökningen.

Enligt rapporten är en huvudanledning till att kvinnor inte använder sin personliga skyddsutrustning att den inte passar bra och att utrustningen inte bedöms som fungerande. Knappt 1 av 5 av kvinnorna (17 procent) anger att deras hjälmar inte är fungerande alls och 1 av 10 (9 procent) ger samma låga betyg angående deras andningsskydd. Motsvarande svar bland männen är 5, respektive 4 procent.

– Att byggbranschens kvinnor utsätts för högre risk på grund av bristande eller illa anpassat materiel är helt oacceptabelt. Vi vet att utrustning som inte passar eller inte fungerar kan vara hela skillnaden mellan ett tillbud och en allvarlig olycka. Byggbranschen har en rejäl läxa att göra i det här sammanhanget, säger Mikael Hansson, vd på Skydda.

Rapporten visar också att kvinnor i lägre grad upplever att de är delaktiga i besluten kring vilken personlig skyddsutrustning de behöver för arbetet. 8 procent av kvinnorna anger att de inte alls är delaktig i besluten, att jämföras med 4 procent bland männen.

– Personlig skyddsutrustning har funnits i anpassade storlekar och passformer i många år. Företagen måste inse detta, så att deras personal får rätt utrustning för att kunna utföra jobbet på ett säkert och effektivt sätt, säger Mikael Hansson.
 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Om rapporten Säker arbetsplats 2019:

Rapporten består av två separata, samordnade enkätundersökningar som genomförts av det renommerade researchföretaget Ipsos. Dels utfördes en enkät bland byggarbetare genom webbintervjuer, där totalt 521 personer deltog under november 2018. Dels en enkät bland skyddsombud som genomfördes genom telefonintervjuer, där 202 personer deltog under november och december 2018. Rapporten släpps den 21 mars 2019.

Här kan du läsa och ladda ned hela rapporten

Rapporten ”Säker arbetsplats” visar bland annat:
  • 44 procent av kvinnliga byggarbetare anger att de fullt ut använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas för det dagliga arbetet
  • 52 procent av manliga byggarbetare svarar att de fullt ut använder den personliga skyddsutrustning som rekommenderas för det dagliga arbetet
  • 17 procent av kvinnliga byggarbetare anger att deras hjälmar inte är fungerande alls
  • 5 procent av manliga byggarbetare svarar att deras hjälmar inte är fungerande alls
  • 9 procent av kvinnliga byggarbetare anger att deras andningsskydd inte är fungerande alls
  • 4 procent av manliga byggarbetare svarar att deras andningsskydd inte är fungerande alls
  • 9 procent av kvinnliga byggarbetare anger att deras hörselskydd inte är fungerande alls
  • 3 procent av manliga byggarbetare svarar att deras hörselskydd inte är fungerande alls

Svartjobben inom bygg ökar – nu ställs krav på åtgärder

"Vi har inte sett omfattningen av det. Kanske har vi varit naiva."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svartjobben-inom-bygg-okar-nu-stalls-krav-pa-atgarder-29094

Strul inför övergången till nya Id-korten

"Det är inget jättestort problem"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strul-infor-overgangen-till-nya-id-korten-29091

Nu börjar jakten på årets produktnyhet

Fokus på innovation när Nordbyggs Guldmedalj ska delas ut.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-borjar-jakten-pa-arets-produktnyhet-29075

Branschens utsläpp fortsätter öka

Oroande utveckling inom bygg.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschens-utslapp-fortsatter-oka-29089

Serneke har hittat köpare av Karlatornet

"En enorm milstolpe i den fortsatta utvecklingen av Karlastaden".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-har-hittat-kopare-av-karlatornet-29082

“Märks att de har lyssnat” – två röster om utredningen

De kommenterar nya lagförslagen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/marks-att-de-har-lyssnat-tva-roster-om-utredningen-29088

Håll koll på snöbelastningen

Ruukki Roof Sensor kan få Nordbyggs Guldmedalj.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hall-koll-pa-snobelastningen-29076

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Rundat kakel ger nya designmöjligheter

DTILE kan få Nordbyggs Guldmedalj 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rundat-kakel-ger-nya-designmojligheter-29077

Trolla bort glasfiberväven

LADY Minerals Revive kan få Nordbyggs Guldmedalj 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/trolla-bort-glasfibervaven-29078

Fjorton döda på byggen förra året

Byggnadsarbetarens granskning ger dyster bild.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fjorton-doda-pa-byggen-forra-aret-29079

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.