Meny

Krisläge i byggbranschen?

Krisläge i byggbranschen?

Nyhetsrapporteringen talar om en kraftigt inbromsad bostadsmarknad och en byggbransch på väg in i lågkonjunktur. Men Byggindustrins rundringning till 50 branschaktörer visar på att läget runt om i landet är långt ifrån nattsvart.

Arkitekter, konstruktörer, byggentreprenörer, trähusproducenter, fastighetsutvecklare, rörfirmor, installatörer och konsulter. Byggindustrin har fångat röster från stora och små företag inom samhällsbyggnadsbranschen i en rundringning under slutet av februari i år. Enligt företagens egen version så talar många om att affärerna går bra, och har det skett en nedgång så är det från väldigt höga nivåer. Men bilden är spretig. I februari sa flera stora trähustillverkare, exempelvis Hjältevadshus, Flexator och Moelven upp totalt flera hundra anställda.

– Vi är kritiska till att kommunerna inte tillgodoser marknaden med byggbara tomter för småhus. Om fler ges möjligheten att vara sin egen byggherre så skär man kostnader som alla mellanhänder medför. Vi ser också att kreditrestriktionerna har slagit väldigt hårt mot trähusindustrins kunder trots de konkurrenskraftiga bostäderna. Bankerna väljer också att genomgående inte bevilja amorteringsfrihet för nyproduktion, vilket de är fria att göra i enlighet med Finansinspektionens krav, säger Gustaf Edgren, projektledare hos Trä- och möbelföretagen (TMF).

Samtidigt pekade Konjunkturinstitutet i slutet av januari ut bygg och anläggning som den enda sektor i Sverige där konfidensindikatorn steg en aning. Statistik från SCB för någon månad sedan slog dock fast en nedgång i antalet påbörjade nya lägenheter med 16 procent från 2017 till 2018. Bolåneinstitutet SBAB har spått att bostadsinvesteringarna faller med 30 procent 2019 i förhållande till 2017.

– Många företag har behov av att få in pengar från osålda bostäder för att kunna starta nya projekt. Samtidigt råder det en missmatch mellan det faktiska behovet av bostäder och vad folk faktiskt har råd med, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Nu finns det till och med exempel från Stockholmsområdet där kvadratmeterpriset är lägre i nyproduktion än i det äldre bostadsbeståndet, berättar han.

– Det gagnar så klart inte producenterna.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Foto: Riksrevisionen

Han tror att bostadspriserna kommer att falla med runt fem procent till och med 2022, på grund av att räntorna höjs om Riksbanken följer sin nuvarande plan att höja reporäntan.

– Det påverkar också incitamenten att bygga nytt negativt.

Hur ett lägre byggande slår mot sysselsättningen är oklart. Det finns mycket utländsk arbetskraft inhyrd i landet, och avslutas deras kontrakt först kanske en nedgång inte smittar av sig så mycket på arbetslösheten.

– För de mindre bolagen är osäkerheten större än för de större, som har möjlighet att fördela om resurser internt från bostäder till infrastruktur och lokaler, säger Robert Boije.

Att så många bostadsproducenter i Byggindustrins rundringning hänvisar till kreditrestriktionerna från mars 2018 som spiken i kistan tror han har flera skäl.

– Det andra steget i amorteringskravet har haft större effekt än vad Finansinspektionen trott. Samtidigt är det inte den enda förklaringen. Införandet sammanföll helt enkelt med en generell nedgång som också hade andra orsaker, bland annat ett överutbud av bostäder i vissa segment. Så om det andra steget i amorteringskravet togs bort skulle det ha effekt, men det skulle inte lösa hela problemet, säger han.

Långt ifrån nattsvart

Framtiden är dock långt ifrån nattsvart, enligt Robert Boije.

– Om Riksbanken inte höjer räntorna alltför mycket borde det gå att hålla bostadsbyggandet uppe. Jag tror att det krävs en riktig smäll i världsekonomin för att vi ska få ett rejält fall i Sverige.

Sveriges Byggindustrier (BI) bedömer att nedgången i bostadsbyggandet blir 20 procent 2019 jämfört med 2018.

– Det var en kraftig nedgång redan 2018 jämfört med 2017, men det följde på år med historiskt hög byggtakt, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.

Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.
Foto: Rosie Alm

Enligt honom syns den största nedgången i Stockholm och Uppsala.

– Där är det absolut det utökade amorteringskravet som slår igenom på grund av att priserna är som högst där. Malmö och Göteborg har stått emot nedgången mycket längre, kanske för att de också haft en större andel hyresrättsbyggande. Men vår prognos pekar på att även de platserna kommer att följa med i en nedgång, bland annat så har byggloven redan vänt nedåt, säger han.

Kontorsmarknaden har enligt BI gått trögt i flera år redan, trots högkonjunkturen.

– E-handeln och en satsning på att bygga om de kontor som finns till att bli mer yteffektiva kan vara förklaringar, säger Fredrik Isaksson.

Att en nedgång inom bland annat bostäder skulle smitta av sig på andra områden tror inte Fredrik Isaksson. Offentligt beställda samhällsfastigheter, till exempel skolor, ligger efter bostadsbyggandet och kommuner och landsting har helt andra möjligheter till lånefinansiering.

– Inom vägar och järnvägar ser vi inte heller någon avmattning. Där finns de långa nationella tolvårsplanerna, och de påverkas inte så mycket av tillfälliga svängningar.

50 röster om byggandet


Vad tänker branschens tyngsta beslutsfattare om läget i byggsektorn? Läs alla svaren i Byggindustrin nummer 9.

Som inloggad prenumerant hittar du PDF-versionen av tidningen här: Klicka här.

Elva viktiga seminarier i Almedalen

Vi guidar till höjdpunkterna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/elva-viktiga-seminarier-i-almedalen-28359

NCC bygger första kontorshuset med trästomme

Sätter spaden i marken i september.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-forsta-kontorshuset-med-trastomme-28419

Botkyrka bygger skidanläggning oavsett vinter-OS

Planerna på en ny skidanläggning i det gamla grustaget lever vidare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/botkyrka-bygger-skidanlaggning-oavsett-vinter-os-28418

Göteborg ska kapa byggtider med ett år

"Mellan fem och femton procent av alla detaljplaner har rätt förutsättningar".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/goteborg-ska-kapa-byggtider-med-ett-ar-28417
En ny lag som träder i kraft i sommar lär ge fler altanbyggen.

Friare altanbyggen med ny lag

Nu kommer tre nya lagar som påverkar bygg- och anläggningsbranschen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/friare-altanbyggen-med-ny-lag-28415

Ökat antal dödsolyckor ska analyseras

Arbetsmiljöverket får nytt uppdrag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okat-antal-dodsolyckor-ska-analyseras-28411
Enligt fastighetsägaren ADIA ligger Skanska bra till när det gäller byggkontraktet för nya Sturekvarteret.

Byggkontraktet på Stureplan värt fem miljarder

Vem som får kontraktet avgörs 2020.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkontraktet-pa-stureplan-vart-fem-miljarder-28407

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

"Det vi behöver ha koll på är grundvattennivån"

Arbetet med Västra länken i Umeå är i startgroparna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-vi-behover-ha-koll-pa-ar-grundvattennivan-28329

Takhängd ställning klarar tufft test

Innovationen klarar branta fall.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/takhangd-stallning-klarar-tufft-test-28405

Serneke sommarpratar

"Hur man kan skapa ett sundare och positivt samhälle".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-sommarpratar-28401