Meny

Kraftig ökning av utstationerade 2017

Kraftig ökning av utstationerade 2017

Allt fler utstationerade arbetare jobbar i Sverige. Enligt Arbetsmiljöverket kännetecknas 2017 av flera trendbrott i utstationeringsstatistiken. Främst genom den stadiga ökningen av anmälda utstationerade arbetstagare.

Under år 2017 anmäldes totalt 72 552 utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverkets register, en ökning med 52 procent jämfört med föregående år och den markant största ökningen sedan registret infördes. I genomsnitt befann sig cirka 10 300 utstationerade arbetstagare i Sverige varje månad under 2017. Polen är den nation som de allra flesta utstationerade kommer ifrån, (26644 personer), följt av Lettland (6067 personer) och Litauen (5861 personer).

Majoriteten av de utstationerade fanns inom bygg- eller tillverkningsbranschen. Inom branscherna "Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet" och "Byggande av hus" återfanns närmare 55 procent av samtliga utstationerade arbetstagare under år 2017. Det är en ökning med 12 procentenheter för dessa två branscher.

Drygt hälften av de utstationerade arbetstagarna har arbetat i något av storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö. Detta innebär dock en minskning sedan tidigare år och länen Örebro, Västmanland och Västernorrland har ökat mest jämfört med föregånde år. Västernorrlands län står för den i särklass högsta ökningen där antal anmälda utstationerade arbetstagare har ökat från 1 407 år 2016 till 14 360 år 2017.

Arbetsgivare i nio länder står för en majoritet av de utstationerade arbetstagarna som har anmälts i registret. Företag från Polen står för nästan 37 procent av alla anmälda utstationerade. Det är en ökning med 15 procentenheter och drygt 16 000 fler utstationerade arbetstagare jämfört med 2016.

Antal utstationerade per land 2017:
  • Från Polen (26 644)
  • Från Lettland (6067)
  • Från Litauen (5861)
  • Från Tjeckien (5272)
  • Från Indien (4824)
  • Från Tyskland (4112)

De kan ta hem Stålbyggnadspriset

Villa, museum, bostadshus och bro tävlar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-kan-ta-hem-stalbyggnadspriset-28614

Skanska bygger bostäder i Nashville

Ordern värd cirka 690 miljoner kronor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-bostader-i-nashville-28612
Per Bolund pratade budget under Business Arena Stockholm.

Fyra bostadsnyheter ur budgeten

Bolund berättade på Business Arena.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fyra-bostadsnyheter-ur-budgeten-28610

JM får böta maxbelopp

Brister i fallskyddet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-far-bota-maxbelopp-28598

NCC bygger hyresrätter i Sundsvall

Ordern värd 50 miljoner kronor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-hyresratter-i-sundsvall-28609

Projektengagemang vinstvarnar – vd säger upp sig

"Vi kommer inte att nå den planerade resultatnivån".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/projektengagemang-vinstvarnar-vd-sager-upp-sig-28607

NCC först ut på Masthuggskajen

Byggstart på fredag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-forst-ut-pa-masthuggskajen-28606

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Lämnar hotellkedjan – gör comeback på NCC

"Känns väldigt roligt att få komma tillbaka".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lamnar-hotellkedjan-gor-comeback-pa-ncc-28599

Solcellsvägen – ett franskt fiasko

För få soltimmar och för mycket löv sinkade projektet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/solcellsvagen-ett-franskt-fiasko-28592

Saknade fallskydd – får böta 400 000

Arbetade oskyddat på åtta meters höjd.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/saknade-fallskydd-far-bota-400-000-28591