Meny
  • JImmy Bengtsson och Arne Giske växlar roller den 1 september 2019. Foto: Johanna Åfreds

Koncerncheferna om Veidekkes utmaningar

Koncerncheferna om Veidekkes utmaningar

Tidningen Byggindustrin har träffat Jimmy Bengtsson, ny koncernchef för Veidekke, och avgående Arne Giske. Hur ser de på utvecklingen?

Under gårdagen annonserades att Jimmy Bengtsson bli ny koncernchef för hela Veidekke. Eftersom det sammanföll med koncernledningens besök i Stockholm under företagets HMS-vecka fick tidningen Byggindustrin chansen att träffa både honom och avgående koncernchefen Arne Giske.

Jimmy Bengtsson, vad ser du som det viktigaste att ta tag i som koncernchef?

– Jag kommer att ha en och annan egen idé men det får vänta tills jag har tillträtt den 1 september. Men i stort så är uppdraget att göra Veidekke mer lönsamt och skapa bättre värde för aktieägarna.

Läs mer: Bengtsson tar över hela Veidekke.

Strategierna är i mångt och mycket redan fastlagda. En sak handlar om att vara mer noggrann med vad företaget tar på sig för uppdrag och sätta lönsamhet framför expansion.  2018 blev ett delvis tungt år för Veidekke, bland annat på bostadsmarknaden i Stockholm. Även för anläggningsverksamheten i Norge, som har haft nedskrivningar, finns en färdplan som bland annat handlar om att inte gå in i större uppdrag än 1,5 miljarder kronor.

– Det finns många uppdrag som är väsentligt större än så. Det betyder att vi skalar ner våra ambitioner för att ta ner riskerna i verksamheten. Och om vi fortsätter att prata anläggning i Norge ska vi ha kompetensen och bemanningen innan vi väljer att räkna på anbuden.

Bygg i Norge har också sin strategi. Där var det inte så länge sedan Veidekke delade upp företaget i en bygg och en anläggningsdel. På byggsidan ska kompetensen koncentreras kring de stora städerna.

– Det betyder inte att vi kommer att göra färre projekt på mindre platser. Snarare att vi ska att ha kompetenscentra i städerna som kan stötta projekten i distrikten, framförallt när det dyker upp mer komplicerade projekt.

Bostäder problem i Stockholm

Bostadsmarknaden gick ner i både Norge och Sverige för några år sen men i Norge har den redan börjat återhämta sig, enligt Jimmy Bengtsson. 

– På produktionssidan i Stockholm har vi egentligen bara producerat egenutvecklade bostäder tidigare, inte för att det har varit någon uttalad strategi utan mer för att det har varit det vi har hunnit med de senaste åren. Det betyder nu att vi söker oss ut för att vara en bra leverantör för externa kunder och det har vi delvis lyckats med. Bostäder går trögt i Stockholm och okej eller till och med bra i resten av landet.

Kunderna har fått mindre möjligheter att finansiera sina bostadsköp på grund av kreditrestriktioner, påpekar Jimmy Bengtsson.

– Därför har vi lanserat Veidekke Flex. Vi är väl inne på vårt tredje eller fjärde projekt så det är fortfarande i sin linda. Men det är ett nytt koncept som vi känner funkar på en marknad som står still.

Och vad gäller kommersiellt byggande så råder fortfarande hög aktivitet i Sverige och det gäller även anläggningssidan, bedömer han. Men fasen där Veidekke köpt upp ett stort antal bolag under de senaste åren har nu stannat av.

– Vi vill hellre vara bäst än störst och siktar in oss på projekt där vi kan leverera högt kundvärde och bra lönsamhet i första hand.

Goda råd till efterträdaren

 Arne Giske har varit koncernchef för Veidekke i sex år efter att ha tagit över efter Terje R. Venold. Från den första september lämnar han över tjänsten. Vad händer sedan?

– Jag kommer att jobba arton månader till innan jag går i pension. Under den tiden ska jag bland annat stötta Jimmy. Sedan hoppas jag på att få lite mer tid för familj och vänner och vara i stugan på fjället. Båt, foto och historia är också sådant som jag är intresserad av.

Har du något gott råd att ge din efterträdare?

– Att lära sig att koppla av och att lita på sina medarbetare. Dessutom ska man försöka vara sig själv. Jimmy är bäst som Jimmy.

Hur ser marknaden ut just nu?

– Den är generellt god men bostadsbyggandet i Stockholm är en av våra största utmaningar. 

Under den innevarande HMS-veckan fortsatte arbetet med fokus på i vilka situationer medarbetare ska säga ifrån. I år var det kick-off för det Veidekke kallar för SOS-samtal som är en förkortning av Samtal Om Säkerhet. Det handlar om att alla ska känna sig uppmuntrade att gå fram och ställa frågor om säkerheten i olika moment, även om det inte verkar finnas ett uppenbart synligt problem vid tillfället. Genom att ha detta samtal ska medarbetarna bli mer fokuserade på säkerheten i varje arbetsaktivitet. Hur har inställningen till säkerhet ändrats med åren?

– När jag började i Veidekke 2001 var kundernas inställning att vi skulle sköta allt säkerhetsarbete åt dem. Men nu känner jag att hela hållningen har ändrats och det finns många fler aktörer som ställer krav. Nu har vi nått en nivå som är att om du som företag saknar bra statistik över olyckor så är risken att du förlorar kunder, säger Arne Giske.

Han blir ny vd på Byggvarubedömningen

”En långsiktig verksamhet som jobbar med hållbarhetsfrågor.”
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-blir-ny-vd-pa-byggvarubedomningen-28481

Stina Lindéns mest minnesvärda projekt

M3 Byggs projektledare listar fyra minnesvärda restaureringar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stina-lindens-mest-minnesvarda-projekt-28349

NCC bygger hållbart bad i ny stadsdel

NCC delar erfarenheter mellan olika badhusprojekt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-hallbart-bad-i-ny-stadsdel-28479

TL Bygg uppför fler hyresrätter i Uppsala

Fortsätter att bygga åt moderbolaget Atrium Ljungberg i Gränby park i Uppsala.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tl-bygg-uppfor-fler-hyresratter-i-uppsala-28476

Skanska säljer ofärdig byggnad i Polen

Ingår i projektet Nowy Rynek. Ska byggas klart under året.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-saljer-ofardig-byggnad-i-polen-28477

Fasadgruppen expanderar efter uppköp

Köper Mellansvenska Fasad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fasadgruppen-expanderar-efter-uppkop-28475

Veteran på Lindbäcks går till Serneke

Han får i uppdrag att etablera Sernekes byggverksamhet i norra Sverige.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veteran-pa-lindbacks-gar-till-serneke-28471

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Sweco förvärvar del av NRC Group

Får ytterligare 320 experter inom järnvägsdesign i Sverige och Finland.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-forvarvar-del-av-nrc-group-28470

Stoppa bygget – när folket gör uppror

Vi listar sju byggprojekt som väckt folkets ilska.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stoppa-bygget-nar-folket-gor-uppror-28365

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463