Meny

Kompetent analys ger framgång

Kompetent analys ger framgång

Fem frågor till Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker på Boverket.

Vilka framgångsfaktorer ser du i kommuner som bygger mycket?

– Att det finns ett engagemang och en viljeinriktning från det politiska ledarskapet att driva bostadsfrågan i hela kommunala organisationen. Att kommunen gör en kompetent analys där man beskriver behov och analyserar efterfrågan och involverar potentiella byggherrar för att utbyta kunskap, om behov och målsättningar.

Vad gör att det lossnar mer i vissa kommuner?

– Att det ”lossnar” kan nog ibland bero på att behoven blir mer uppenbara, som i anslutning till den kraftiga ökningen av nyanlända. En snabbt ökande befolkning och en stark utveckling i samhällsekonomin ger avtryck i indikatorer som bostadspriser och outhyrda hyresbostäder. Även de statliga stöden kan vara incitament.


LÄS MER: Styret spelar ingen större roll

 

Vilka hinder brukar ni se i de kommuner som inte bygger mycket? 

– Det handlar ofta om produktionspriser, eller finansiering, i högre grad gäller detta på marknader med låga marknadsvärden. På orter med stark bostadsmarknad kan de främsta hindren exempelvis vara kopplade till planprocess. Brist på detaljplaner på attraktiv mark förkommer generellt.  

Tycker du att det byggs mycket i ”rätt” kommuner?

– I 2017 års bostadsmarknadsenkät angav 255 kommuner (nära 90 procent) att man hade underskott på bostäder. Slutsatsen att väl det behöver tillkomma – eller frigöras – bostäder i nästan hela landet. Den snabba ökningen av bostadsbyggandet kan dock i enskilda kommuner möjligen medföra att det kommer ut fler färdigställda bostäder än vad marknaden hinner absorbera, totalt sett eller i något segment. Ett jämnt flöde vore att föredra.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447