Meny

”Jag blir irriterad på att vi ska bygga billigt och fort”

”Jag blir irriterad på att vi ska bygga billigt och fort”

Snabbt och billigt har blivit ett mantra inom bostadsbyggandet, men det borde vara långsiktigt och hållbart i stället. Den åsikten lyfts fram i en ny rapport från CBA (Centrum för boendets arkitektur) och Sweco, som sätter finansieringens påverkan på boendets kvalitet och hållbarhet i fokus.

Kajsa Crona, arkitekt på Sweco och adjungerad professor på Chalmers, har författat rapporten som presenterades på ett seminarium i Stockholm förra veckan.

– Som arkitekt som jobbar med att rita bostadshus så blir jag många gånger irriterad på att vi ska bygga billigt och fort – men ofta blir det varken billigt eller fort utan bara till sämre kvalitet, säger Kajsa Crona.

“Ekonomi är påhittade regler”

Ofta talas det om behovet att förenkla byggreglerna för att få fart på bostadsbyggandet och kunna tillgodose behovet av bostäder till alla.

– Det är bra att vi ser över byggreglerna, de behöver moderniseras. Men byggreglerna är där i syfte att bostäderna ska hålla en viss kvalitet. Egentligen är det finansieringsformerna och våra upplåtelseformer vi borde se över, säger Kajsa Crona.

Hon har tittat på de fyra olika upplåtelseformer som finns i Sverige i dag: bostadsrätt, hyresrätt, kooperativ hyresrätt och äganderätt och gått igenom deras olika förutsättningar, för- och nackdelar.

– De har helt olika typ av ekonomi. Hur vi beskriver ekonomi är påhittade regler som ger stora effekter. Med andra finansiella konstruktioner skulle vi kunna gynna lösningar som blir robusta över tid och ger en lägre boendekostnad. Vi vill lyfta dessa frågor så att regelverken ska gynna kvalitet och hållbarhet, säger Kajsa Crona.

I rapporten ges en rad exempel inom de olika upplåtelseformerna som skulle kunna göra just det. Till exempel skulle ekonomin för den kooperativa hyresrätten, som lämpar sig väl för kommuner, förbättras väsentligt om man valde att lägga fastigheterna i kommunens ägo och inte i ett kommunalt bolag. Bostäderna skulle i så fall bli skattebefriade. Den kooperativa hyresrätten skulle kunna få samma funktion som bostadsrätten hade när den introducerades på 1930-talet.

“Viktigt att se över styrmedel”

Ett annat sätt att underlätta för byggnation med kvalitet och hållbarhet i hela landet skulle kunna vara att avvakta med fastighetsvärdering de första 10 åren och låta den faktiska byggkostnaden vara byggnadsvärdet. Olika typer av miljöcertifieringar skulle kunna förlänga den perioden ytterligare.

– Det finns flera sätt att sätta ett marknadsvärde, det är till viss del godtyckligt, men blir väldigt styrande för projektet. På vissa orter innebär det att man får ett minusvärde när man måste skriva ner hela fastighetsvärdet i sin årsredovisning direkt. Då får hela marknadsvärdet en faktisk påverkan på hyrorna, säger Kajsa Crona.

Om man i stället kunde klassificera byggnaden för att få en längre avskrivningstid skulle man få en mycket bättre balansräkning vid nybyggnation enligt rapporten.

– Det är viktigt att vi ser över hur våra regler slår mot olika upplåtelseformer för att göra de olika upplåtelseformerna mer rättvisa. Vi beskriver vår ekonomiska verklighet på olika sätt i olika länder. Genom att bestämma oss för vad vi vill värdera kan vi styra verkligheten. Därför är det viktigt att vi ser över vilka finansiella styrmedel vi använder, säger Kajsa Crona.

Hon nämner att man i England till exempel kan lägga in immateriella värden, som till exempel social hållbarhet, i balansräkningen och på så sätt styra bostadsmarknaden.

Bankernas vinstkrav försvårar

Kajsa Crona tror att det är möjligt att skapa finansiella system som skulle göra det möjligt att bygga hållbart för alla.

– Det krävs kanske andra förändringar också. Till exempel har bankerna vinstkrav på bostadsbyggande. Det gör det svårare för icke vinstdrivande aktörer som till exempel byggemenskaper att få lån, säger hon.

I många länder har staten tagit ett större ansvar för bostadsförsörjningen än i Sverige.

– Här har staten lämnat fältet mer fritt. Vi har bostadsbidrag, men det kanske borde omformuleras och kunna riktas till nya eller fler grupper. Kanske behöver vi en ny upplåtelseform för unga? säger Kajsa Crona.

Vill se ett uppdrag från regeringen

Hennes målsättning under seminariet förra veckan var att ruska om marknaden och öppna upp för nya tankesätt.

– Jag skulle önska att regeringen gav ett likadant utredningsuppdrag kring finansiering, redovisning och beskattning som nu görs av byggreglerna för att belysa detta område från flera håll, säger Kajsa Crona.

Överhuvudtaget behövs det fler incitament som puttar bostadsbyggandet i riktning mot ett mer hållbart bostadsbyggande, anser hon.

– Det ska vara lätt att göra rätt och välja de hållbara alternativen.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447