Meny

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

"Inget intresse av att mäta bodetableringar separat"

Vi frågar tre byggföretag om hur de arbetar med bodarnas energianvändning.

Johan Svensson, energispecialist, Peab:Vad gör ni för att få kontroll på energianvändningen från byggbodar?

– Vi har siffror på vilken energianvändning en genomsnittlig byggetablering har, men inte på bodnivå. Vi har dock startat ett pilotprojekt där vi mäter och granskar 20 etableringar i detalj. Där detaljgranskar vi områden som vi bedömt vara de största källorna till energianvändning, bland annat byggbodar, kranar och energi till uttorkningsprocessen. Vi startade våren 2018 och kommer att vara klara med utvärderingen i slutet av 2019. Att titta extra på byggarbetsplatser och byggbodar är del i ett koncerngemensamt projekt kopplat till lagen om energikartläggning för stora företag. I projektet förses Peabs fabriker, asfaltsverk, grustäkter, byggetableringar och färdiga byggnader med energimätare som kopplas upp till ett energistatistikprogram. Peab ser en ökad efterfrågan på att kunna beskriva hur stor miljöpåverkan en produkt har i form av energi- och koldioxid användning.

Vilka krav ställer ni på bodarna?

– Vi hyr så gott som alla bodar från Peabs eget företag Lambertsson. Där har vi en kravnivå med bland annat välisolerade bodar, tätning mellan bodar, behovsstyrd belysning, nattsänkning av temperatur och energimätning av bodar. Det har varit högt tryck på marknaden de senaste åren vilket har gjort att Peab främst fått nyproducerade bodar, premiumbodar. Så till viss del kan man säga att marknaden har energieffektiviserat sig självt de senaste åren.

Skulle en energiklassning av bodar hjälpa er?

– Absolut, det skulle göra det lättare för oss att beställa en mer projektanpassad bodetablering och hjälpa oss att nå interna miljömål. För beställare skulle det bli enklare att kravställa en viss nivå på etablering med koppling till energi och kostnader. Framförallt skulle det ge en större konkurrensneutralitet på marknaden, att märkningen blir transparent och att alla som hyr bodar får en ökad förståelse för energieffektiva bodetableringar.
 

Svante Wijk, hållbarhetsstrateg, NCC:


Vad gör ni för att få kontroll på energianvändningen från byggbodar?

– Att mäta enbart bod­etableringarna har vi pratat om till och från men det är svårt eftersom så många olika faktorer spelar in, bland annat att etableringen varierar i storlek över tid. Att samla in mätvärden är förhållandevis lätt men att jämföra och kunna göra en analys av allt är svårare. Därför vet vi inte exakt hur stor del av den totala energianvändningen på byggarbetsplatserna som just bodarna står för. Som det är nu så har vi inget intresse av att mäta just bodetableringarna separat. Fokus ligger på att säkerställa att vi totalt sett effektiviserar energianvändningen. Just nu pågår ett större arbete med anledning av lagen om energikartläggning där ett konsultföretag hjälper oss att granska energianvändningen på allt från asfaltsverk, krossverk till byggarbetsplatser. Syftet är framförallt att hitta åtgärder för energieffektivisering.

Vilka krav ställer ni på bodarna?

– Vi har under många år haft en rad energi- och miljökrav på våra byggarbetsplatser och det går under benämningen ”Hållbar arbetsplats”. I alla projekt över 50 miljoner kronor skall energieffektiva byggbodar användas. Detta betyder bland annat krav på värmeåtervinning på ventilation, närvarostyrd belysning, energieffektiv torkutrustning och att det tätas väl mellan och under bodarna.

Skulle en energiklassning av bodar hjälpa er?

– Ja absolut. Det skulle underlätta jämförelsen mellan olika bodar från olika leverantörer och en trygghet i att det sker en tredjepartsgranskning.

 Kjell-Åke Henriksson, installations- och energiansvarig, JM:


Vad gör ni för att få kontroll på energianvändningen från byggbodar?

– Vi mäter bodarna på skruv- och mutternivå nu. Det kommer lagförslag på livscykelanalys och då måste vi veta vad bodarna drar, detta kan inte de som vi hyr dem av svara på i dagsläget. För att kunna ställa egna krav så måste vi veta mer exakt om energianvändningen. I vår egen studie så kommer vi mäta bland annat hur mycket en mikrovågsugn drar, datorer, belysning, tvättmaskin, torkskåp och mycket annat. Vi beräknar att vara klara med mätningarna någon gång i vår. Vi testar även att montera solceller på vissa bodar för att se vad det ger. Kanske även väderprognosstyrning av uppvärmningen och att ta fram manualer för bodarnas användning till personalen eftersom mycket handlar om beteende när det kommer till energianvändning.

Vilka krav ställer ni på bodarna?

– I dag ställer vi inga energikrav men baserat på de resultat vi erhåller från våra mätningar kommer vi 
framgent kunna ställa 
energikrav på kontors- respektive manskapsbodar. Men för att kunna ställa relevanta krav krävs först ett analys­arbete efter avslutade 
mätningar.

Skulle en energiklassning av bodar hjälpa er?

– En energiklassning driver utvecklingen framåt 
avseende en reducerad 
energianvändning. Det 
kommer även påverka konkurrensen mellan olika tillverkare och uthyrare positivt. Kommunerna kan vid markanvisningstävlingar ställa krav som alla förstår.
 

Installatör får kontrakt på halv miljard

Alla installationer på Västlänken-station.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installator-far-kontrakt-pa-halv-miljard-28260

De ska ta över SSM:s entreprenader

Bostadsutvecklare ska fokusera på kärnverksamheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-ta-over-ssms-entreprenader-28259

Ekerö nästa för JM

Hundra bostäder kan byggas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ekero-nasta-jm-28257

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

132 hyreslägenheter på gång i Uppsala

Andra etappen i nytt område.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/132-hyreslagenheter-pa-gang-i-uppsala-28261

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222