Meny
 • Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, ställer krav på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Byggnads
  Foto: Byggnads

Här är Byggnads krav på ministern

Här är Byggnads krav på ministern

Idag träffar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson arbetsmarknadens parter och experter för att diskutera de ökande dödsolyckorna på arbetsplatser i Sverige. Inför mötet ställer Byggnads sex konkreta krav för att stoppa utvecklingen.

Under 2018 ökade dödsolyckorna på arbetsplatser i Sverige. Femtiofem personer omkom varav 10 var på olyckor i byggbranschen. I år har redan 3 personer dött efter olyckor på byggarbetsplatser och flera arbetare har fått allvarliga skador. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har idag kallat till möte om dödsolyckorna. Byggnads välkomnar statsrådets initiativ och presenterar nu sex konkreta krav för att få stopp på dödsolyckorna och nå nollvisionen i byggbranschen.  

LÄS MER: Minister kallar till möte efter dödsolyckor

– Arbetare dör på jobbet men ingen döms - det är rent ut sagt en skam för vårt land. Inte ett enda av dödsfallen har varit oundvikligt men ändå händer det allt oftare att en arbetare åker till jobbet och aldrig kommer hem igen. Det är uppenbart att lagar, regler och straff måste skärpas för att vi ska få till en förändring, säger Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads.

Byggnads krav:

 • Hårdare straff och tydligare lagstiftning för arbetsmiljöbrott. Den gällande lagstiftningen rörande arbetsmiljöbrott är otillräcklig. Åklagare väcker ej avtal då ansvarsfrågan ofta inte kan utredas straffrättsligt. Att brister i arbetsmiljö som orsakar dödsfall och allvarliga skador inte straffas är oacceptabelt.
   
 • Straffsanktioner när skyddsombud utestängs. Om skyddsombud inte tillåts vara med vid riskbedömningen enligt arbetsmiljölagen 6 kap ska Arbetsmiljöverket kunna utdöma sanktionsavgift. Rätten till eventuellt skadestånd till den fackliga organisationen ska kvarstå.
   
 • Ordentlig utbildning för byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U). För att bli skyddsombud utbildar man sig i 12 dagars men för Bas-U krävs endast en dag. Det måste förbättras. Arbetsmiljölagen och föreskrifter behöver också förändras så att Bas-U är skyldig att samverka med utsedda skyddsombud.
   
 • Släpp in regionala skyddsombud (RSO) på arbetsplatserna. RSO förhindras idag att kontrollera många arbetsplatser. Det behövs ökad tillträdesrätt för RSO i små och medelstora företag som saknar skyddskommitté. LO överlämnade krav om detta till arbetsmarknadsministern redan 2015 men ännu har inget hänt.
   
 • Fler inspektioner på byggarbetsplatser. På många byggen är farorna och bristerna fullkomligt uppenbara. Regeringen måste prioritera resurser till Arbetsmiljöverket så att myndigheten kan genomföra fler arbetsplatsinspektioner och sätta dit oseriösa företag som inte sköter sig. 
   
 • Nuvarande lagar och föreskrifter måste efterlevas. Efterlevnaden av dagens regler är inte tillräcklig och måste skärpas. Regeringen behöver ge Arbetsmiljöverket uppdrag att samla arbetsmarknadens parter för att ta fram åtgärder så att det systematiska arbetsmiljöarbetet börjar fungera här och nu.

 

Stockholms smartaste hus klara

"Vi har kämpat järnet för att nå målet”, säger Johan Thorstensson, projektansvarig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stockholms-smartaste-hus-klara-28284

Skredet i Tuve: "Vi vadade i gyttja"

Byggindustrin har träffat överlevare från jordskredet som tog nio liv i Tuve 1977.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skredet-i-tuve-vi-vadade-i-gyttja-28242

Oförändrad byggtakt hittills i år

SCB:s statistik visar bara på små förändringar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oforandrad-byggtakt-hittills-i-ar-28283

Nationalmuseum vinner Rot-priset

Lyckad renovering gav plats som vinnare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nationalmuseum-vinner-rot-priset-28282

Koncerncheferna om Veidekkes utmaningar

Hur ser Jimmy Bengtsson och Arne Giske på utvecklingen?
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/koncerncheferna-om-veidekkes-utmaningar-28281

Stora problem för ännu en byggare i Stockholm

Beviljas rekonstruktion i Solna tingsrätt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stora-problem-annu-en-byggare-i-stockholm-28280

Oscar Properties fortsätter med gasklockan

Byggaren jobbar vidare efter avtal med Stockholms stad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/oscar-properties-fortsatter-med-gasklockan-28276

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Bengtsson tar över hela Veidekke

Blir chef för Sverige, Norge, Danmark.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bengtsson-tar-over-hela-veidekke-28274

De ska utforma området kring Eiffeltornet i Paris

En gigantisk datormodell i 3D grund för förslaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-utforma-omradet-kring-eiffeltornet-i-paris-28273

Konkurs för välkänd byggare

"Ryggsäcken blev för tung"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/konkurs-valkand-byggare-28272