Meny

Grön våg ska skölja över svenska städer

Grön våg ska skölja över svenska städer

Nu ska Sveriges städer bli grönare. Boverket har beviljat 135 miljoner kronor i stöd till kommunerna för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. – Intresset är mycket stort. Totalt har det kommit in nästan 200 ansökningar i år och det är alla typer av kommuner som söker.

Det säger Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket. Bidraget för grönare städer kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Samtliga ärenden som beviljats bidrag i första sökomgången har nu fått sina beslut godkända, alltså totalt 50 projekt. Sökomgång två avslutades den 14 september och bedömningen av inkomna ansökningar har nu inletts.

Ekosystemtjänster kan beskrivas som naturens tjänster till människan.

– I grund och botten är vi helt beroende av ekosystemtjänster som ger oss mat, vatten och syre. Men naturen kan också hjälpa oss att hantera de utmaningar vi står inför, säger Ulrika Åkerlund.

Många projekt som fått bidrag syftar till att ge människor möjligheter att ta del av grönska, vilket är en viktig ekosystemtjänst i urbana miljöer. Andra projekt handlar om att reglera mikroklimatet med trädplantering. Stadsträd ger svalare temperaturer under värmeböljor, träden kan också bidra till att rena luft, ta hand om dagvatten och reducera buller. Det anläggs också buskage, bryn och buskar som utgör livsmiljöer för många insekter och småfåglar.

Bidraget är en del av regeringens strategi för hållbara städer som kom i våras.

Enligt Ulrika Åkerlund är det väldigt viktigt att kommunerna kommer igång att jobba med denna typ av byggande.

– Vi behöver bygga många nya bostäder i Sverige, men vi behöver också bygga långsiktigt hållbara städer och tätorter. Kvalitativa och fungerande grönstrukturer är en viktig komponent för att åstadkomma detta, säger hon.

Gröna lösningar diskuteras över hela landet just nu. I höst ska landets länsstyrelser även ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, som handlar mer om hur biologisk mångfald kan bevaras och hur ekosystemtjänster kan främjas i hela landskapet.

Största projekten som fått bidrag av Boverket
  • Fittja Dagvattenparker, Botkyrka kommun 23,9 Mkr. Gräsytorna vid Fittja äng och Alby strand ska förvandlas till dagvattenparker som bland annat ska rena dagvatten för att säkra vårt dricksvatten och skapa trevliga platser att vara på.
  • Ängsbäcken, Lidköpings kommun 12,5 Mkr. Ängsbäcken ska föra vatten från planerat toppmodernt reningsverk till Lidan och Vänern.  Ska även fungera som ett naturområde för lärande, rekreation och naturvård.
  • Vilbergsparken, Norrköpings kommun 11,7 Mkr. Ytligt dagvattensystem och översvämningsytor för stadsdelen i park.
  • Förstärkning av ekosystemtjänster, Stockholms stad 8 Mkr.
  • Björlandavägen dagvattenrening, Göteborgs stad 6,3 Mkr. Dagvattenanläggningar ska minska den totala mängden föroreningar från ett område med en gammal handelsyta som ska omvandlas till bostäder.
  • Siggbo trädgårdsstad, Tierps kommun 5,4 Mkr. Ekosystemtjänster i samband med planerad ny bebyggelse i område med trädgårdsstadskaraktär.

Installatör får kontrakt på halv miljard

Alla installationer på Västlänken-station.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installator-far-kontrakt-pa-halv-miljard-28260

De ska ta över SSM:s entreprenader

Bostadsutvecklare ska fokusera på kärnverksamheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-ta-over-ssms-entreprenader-28259

Ekerö nästa för JM

Hundra bostäder kan byggas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ekero-nasta-jm-28257

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

132 hyreslägenheter på gång i Uppsala

Andra etappen i nytt område.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/132-hyreslagenheter-pa-gang-i-uppsala-28261

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222