Meny
  • Göteborg inför ett nytt arbetssätt som ska korta byggtiden med ett år i vissa projekt. Foto: Mostphotos

Göteborg ska kapa byggtider med ett år

Göteborg ska kapa byggtider med ett år

"Vi tror är att det är mellan fem och femton procent av alla detaljplaner som har förutsättningar för en tidig byggstart".

Göteborgs stad inför ett nytt arbetssätt för att kapa byggtiderna med ett år jämfört med traditionella processer.

Det nya innebär att byggaktören projekterar byggnaden parallellt med att detaljplanen utformas. Detta kan ske genom att Göteborgs stad erbjuder särskilda processer för att ta fram nybyggnadskarta, genomföra lantmäteriförrättning och förbereda bygglovsansökan.

Det nya arbetssättet gör det möjligt att börja bygga strax efter att en detaljplan vunnit laga kraft och väntas korta byggtiden med ett år i de fall modellen kan användas.

– Vi tror är att det är mellan fem och femton procent av alla detaljplaner som har förutsättningar för en tidig byggstart, säger Johan Benjaminsson, tf chef för lantmäteriavdelningen på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad, till Byggindustrin.

Passar vid förtätning

Det gäller främst förtätningsprojekt som görs på platser där det redan finns utbyggt vatten, avlopp och vägar.

Många kommuner brottas med långa och utdragna byggtidet och på flera håll pågår olika försök att slimma processen. I Göteborg har man utgått från de erfarenheter kommunen gjort genom Bostad2021, ett projekt mellan byggaktörer och Göteborgs Stad som startade 2014 för att snabbt skapa tusentals nya bostäder utöver den ordinarie produktionen med hjälp av samverkan och parallella processer.

– Det är mycket fokus på detaljplaneprocessen, vilket är bra, men i Bostad2021 har fokus varit att se över hela processen och det vi haft som utgångspunkt här, säger Johan Benjaminsson.

Det nya arbetssättet ska börja tillämpas i augusti.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447