Meny

Göteborg först med skyfallsplan

Göteborg först med skyfallsplan

Samhällsrådgivarbolaget Ramboll har på uppdrag av Göteborgs stad tagit fram en ny metod som ska hjälpa städer att klara av stora skyfall.

En rad städer i Sverige har tagit fram strukturplaner som visar hur stora och plötsliga vattenmängder rör sig och var det bör finnas uppsamlingsplatser och vattenvägar. Det nya som Ramboll har gjort är att man utifrån åtgärdsplaner för skyfall granskat hur dessa åtgärder bör utformas och hur de ska få plats bland den vanliga infrastrukturen. 

– En del av lösningen är att få in fler parker, kanaler och dammar som tillsammans fångar upp regnvatten och leder det ut från staden på ett smart sätt som inte medför skador. Det kommer på sikt att behövas en helt ny infrastruktur. Det här kommer att förändra stadsbilden på sikt, men det behöver inte vara till det sämre. Många av åtgärderna innebär multifunktionalitet samt fler gröna och blå ytor i staden. En yta som kan samla mycket vatten kan till exempel användas som skatepark när den är torr, säger Henrik Bodin-Sköld, vattenexpert på Ramboll till Byggindustrin.

Köpenhamn fick kunskap efter en katastrof

Metoden är ny för Sverige och Göteborg är först ut med att arbeta med åtgärdsplaner för skyfall. I Danmark ligger man längre fram och mycket kunskap har hämtats därifrån. Bakgrunden är det enorma skyfall som slog till mot den danska huvudstaden 2011 och som orsakade skador på fastigheter och infrastruktur för sju miljarder danska kronor.

– Det har gjort att Köpenhamn blivit en inspiration för städer och länder runt om i världen. En så katastrofal upplevelse av skyfall har vi inte haft svenska städer, säger Henrik Bodin-Sköld. 

Slutresultatet för projektet presenterades i Göteborg början av juni 2019 men utvecklingen av åtgärdsplansmetodiken fortsätter inom staden. Det slutliga resultatet kommer att publiceras på Göteborgs stads hemsida Vatten i Staden.

Ramboll hoppas nu kunna exportera sin metodik till andra städer. 

– Skyfallen kommer att öka enligt prognoserna och de kan inträffa var som helst. Stigande hav är framförallt ett problem för kuststäderna men skyfall kan hamna precis överallt, säger Henrik Bodin-Sköld.

Åtgärder för att hantera skyfall behöver vidtas parallellt med sådana som görs för att hantera höjda vattennivåer.

– Vad skulle hända om Göteborg tanklöst byggde vallar längs Göta älv för att skydda sig mot stigande hav - och så kommer det ett skyfall. Det skulle medföra stora översvämningsproblem bakom vallarna. En viktig del i detta är att vi måste integrera skyfallsåtgärder i högvattenskyddet säger Henrik Bodin-Sköld.

Inom vilken bransch är flest nya jobb att vänta inom detta område?

– Jag skulle säga att nya jobb är att vänta primärt inom anläggningsbranschen där skyfallsåtgärder planeras i stadsmiljön. Men till vissa delar inom VVS då befintlig infrastruktur behöver integreras med den nya infrastrukturen för klimatanpassning.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Så definieras ett skyfall

Ett skyfall är ett kortvarigt högintensivt regn. Enligt SMHI:s definition ska ett skyfall ha en intensitet som överstiger 50 mm regn per timme eller 1 mm per minut.

 

Ny metod kan ge cement utan koldioxidutsläpp

Nya forskningsresultat från MIT.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-metod-kan-ge-cement-utan-koldioxidutslapp-29043

Han ska stärka Implenias position i Sverige

Återvänder till byggbranschen efter tio år.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ska-starka-implenias-position-i-sverige-29100

Byggkonjunkturen – Sverige sämst i klassen

Sjunker mest när nordisk byggkonjunktur dämpas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkonjunkturen-sverige-samst-i-klassen-29099

Svartjobben inom bygg ökar – nu ställs krav på åtgärder

"Vi har inte sett omfattningen av det. Kanske har vi varit naiva."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/svartjobben-inom-bygg-okar-nu-stalls-krav-pa-atgarder-29094

Strul inför övergången till nya Id-korten

"Det är inget jättestort problem"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strul-infor-overgangen-till-nya-id-korten-29091

Nu börjar jakten på årets produktnyhet

Fokus på innovation när Nordbyggs Guldmedalj ska delas ut.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-borjar-jakten-pa-arets-produktnyhet-29075

Branschens utsläpp fortsätter öka

Oroande utveckling inom bygg.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschens-utslapp-fortsatter-oka-29089

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Serneke har hittat köpare av Karlatornet

"En enorm milstolpe i den fortsatta utvecklingen av Karlastaden".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-har-hittat-kopare-av-karlatornet-29082

“Märks att de har lyssnat” – två röster om utredningen

De kommenterar nya lagförslagen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/marks-att-de-har-lyssnat-tva-roster-om-utredningen-29088

Håll koll på snöbelastningen

Ruukki Roof Sensor kan få Nordbyggs Guldmedalj.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hall-koll-pa-snobelastningen-29076

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.