Meny

Gammal byggisolering tickande miljöbomb

Gammal byggisolering tickande miljöbomb

Endast 10 procent av den CFC som finns i byggisolering återvinns och 0 procent av rörisolering med CFC återvinns. Det framkom vid ett seminarium om omhändertagande av gammal byggisolering som Sveriges Byggindustrier anordnade i torsdags förra veckan.

CFC (förkortning för klorfluorkarboner, även kallat freoner) användes tidigare för tillverkning av isoleringsmaterial. CFC påverkar vårt ozonskikt och den globala uppvärmningen. Det är farligt avfall och ska återvinnas enligt lag.

Trots detta är det en försvinnande liten andel, 10 procent, av CFC i byggnadsisoleringen som återvinns. Vad gäller rörisoleringen är siffran 0 procent. Det motsvarar en miljöförlust motsvarande 609 336 ton koldioxidekvivalenter årligen. Det är mer än hela Blekinge läns koldioxidutsläpp 2012 enligt en studie som Naturvårdsverket och IVL Svenska miljöinstitutet har genomfört.

– Dessa ämnen ska tas om hand. Det här är gamla synder som vi måste ta om hand och återvinna nu när vi har kunskapen om dess effekter, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

CFC isolering finns bland annat i kylrum, garageportar, markisolering och i gamla kylskåp. När det gäller kylskåp återvinns 100 procent från kylkretsarna.

På seminariet framkom att en del i förklaringen till att så lite av CFC-isoleringen i byggmaterial återvinns är bristfällig inventering innan rivning.

– Vi måste höja kvaliteten bland dem som ska göra inventeringen så att de har rätt kompetens och vet vilka material som måste tas omhand på särskilt sätt, säger Marianne Hedberg.

En annan förklaring till att det inte görs är att återvinningen är förenad med höga kostnader. Detta beror delvis på att mängderna är små. Priset kommer att sjunka snabbt när alla gör rätt och mängderna ökar.

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222

Åtta av tio kommuner har underskott på bostäder

Svårast för ungdomar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atta-av-tio-kommuner-har-underskott-pa-bostader-28225

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Byggarbetare dog – föll åtta våningar

Fallolycka på arbetsplats i Solna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarbetare-dog-foll-atta-vaningar-28224

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Skyddsutrusningen passar inte kvinnor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-har-svarare-att-hitta-skyddsutrustning-28223

Sju byggen som blev omoderna direkt

LISTAN. Ibland är tajmingen extra dålig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sju-byggen-som-blev-omoderna-direkt-28216