Meny

Fusk och livsfara på byggarbetsplatser

Fusk och livsfara på byggarbetsplatser

Förra veckan genomförde åtta myndigheter en samlad insats mot byggbranschen. Resultaten är nedslående. Myndigheterna upptäckte allvarliga brister i arbetsmiljön, illegal arbetskraft och brister i personalliggare.

Insatsen mot byggbranschen som genomfördes förra veckan omfattade 75 arbetsplatser och 100 företag. Enligt Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket, är läget allvarligt.

- En fjärdedel av företagen fick omedelbart förbud mot arbete. Det är höga siffror, säger han.

Majoriteten av förbuden som Arbetsmiljöverket utfärdat är kopplade till arbete på hög höjd. De vanligaste problemen gällde fallskyddsutrustning och byggnadsställningar som antingen saknades eller var bristfälliga. 

- Det handlar om liv och död. Det är väldigt oroande när man inte skyddar sig mot arbete på hög höjd, säger han.

Utöver de utfärdade förbuden kommer drygt fyra av tio företag att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister och nästan lika många riskerar att få betala sanktionsavgifter kopplade till arbetsmiljöbrister.

- Det går inte att skala upp siffrorna till att gälla hela byggbranschen men vi vet att problemen är utbredda. Ingen ska riskera att dö på jobbet. Det är också viktigt att vi värnar om vår gemensamma välfärd. Seriösa byggföretag ska inte behöva tävla mot företag som får konkurrensfördelar genom att fuska och slarva, säger Arne Alfredsson.

Arbetade illigalt

Även Skatteverket och Polisen deltog i förra veckans insats. Polisen upptäckte bland annat ett 30-tal personer som arbetade illegalt på byggarbetsplatserna. Skatteverket konstaterar att ungefär hälften av företagen riskerar att få kontrollavgifter för till exempel brister i personalliggare.

- Det här visar att läget är allvarligt. Men arbetsplatserna är inte slumpmässigt valda. Tack och lov ser det inte ut så här på alla byggen, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Som exempel nämner han att 22 procent av byggherrarna som kontrollerades förra veckan fick en anmärkning för brister i personalliggaren. Det är ungefär dubbelt så många som i ett slumpmässigt urval av byggarbetsplatser.

Conny Svensson är också noga med att poängtera att utvecklingen i byggbranschen går åt rätt håll. 

- Byggbranschen har tagit krafttag mot osund konkurrens de senaste åren. Men branschen är komplex med många olika aktörer och upphandlingar och tyvärr finns det aktörer som utnyttjar det, säger han.

"Behöver fler verktyg"

Oannonserade besök, likt dem som gjordes förra veckan, är ett viktigt verktyg för att komma till rätta med problemen enligt Conny Svensson. Han ser också mycket positivt på samarbete mellan myndigheter.

- Sällan slarvar eller fuskar man bara på en punkt. Vi åstadkommer mer gemensamt. Vi har kommit en bit på vägen men vi skulle behöva fler verktyg, till exempel skulle sekretesslättnader mellan myndigheter betyda mycket, säger han.

Majoriteten av sina kontroller gör Skatteverket fortfarande på egen hand, hittills i år har de kontrollerat cirka 3 000 byggarbetsplatser.

- I dagsläget gör sekretessen att vi inte kan vi inte tipsa andra myndigheter om vi stöter på något misstänkt, säger Conny Svensson.

Kort om myndighetsgemensamma kontroller
  • Ett regeringsuppdrag som går ut på att hitta effektiva, gemensamma kontrollmetoder för att motverka brott mot regler i arbetslivet. Syftet är att statens insatser ska få större effekt.
  • Åtta myndigheter samarbetar: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.
  • Pågår under 2018-2020 och ska därefter fortsätta som permanent verksamhet hos myndigheterna.

Ny upphandling klar för t-baneutbyggnaden

De får bygga arbetstunnel vid Londonviadukten på Södermalm
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-upphandling-klar-t-baneutbyggnaden-28758

Betongelement får egen utställning

Från utopi till dystopi på Arkdes i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betongelement-far-egen-utstallning-28757

Bygg i särklass mest drabbat av mutor

Var sjätte chef i företagsledande ställning har upplevt korruption.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-i-sarklass-mest-drabbat-av-mutor-28754

Kinesiska CRTG svarar på kritiken

Så agerar omtalade tunnelbolaget efter tilldelningen i Nacka.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kinesiska-crtg-svarar-pa-kritiken-28751

Byggchefernas ordförande får chefsjobb på Sweco

Fokus på jämställdhet och hållbarhet lockar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggchefernas-ordforande-far-chefsjobb-pa-sweco-28753

NCC vinner miljardavtal i Köpenhamn

Ska göra om kajområdet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vinner-miljardavtal-i-kopenhamn-28752

NCC flyttar in i egna höjdarbygget

Flyttar Göteborgskontoret till Kineum.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-flyttar-i-egna-hojdarbygget-28750

Nytt mobilt dörrlås ska revolutionera byggbranschen

Annons.
Säg hejdå till nycklar och koder som tappas bort eller hamnar i fel händer.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nytt-mobilt-dorrlas-ska-revolutionera-byggbranschen-28736

De vann Sweden Green Building Awards 2019

Här är alla årets pristagare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-vann-sweden-green-building-awards-2019-28740

Bättre klimat med ljummet vatten i ledningen

Mindre utsläpp och bättre arbetsmiljö.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/battre-klimat-med-ljummet-vatten-i-ledningen-28739

Aarsleff Sverige satsar – tar in ny HR-chef

Ska locka nya talanger och vårda företagskulturen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/aarsleff-sverige-satsar-tar-ny-hr-chef-28734