Meny
  • Patrik Wibelius är vd för Otto Nilssons Byggnads i Eslöv. Han ser ett stort behov av personal framöver.

Fortsatt hungrigt på byggarbetsmarknaden

Fortsatt hungrigt på byggarbetsmarknaden

Trots en avmattning i byggkonjunkturen syns ännu inga tecken på att arbetsmarknaden inom bygg skulle ge vika. Arbetsförmedlingens senaste prognos visar en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft inom alla branschens yrken.

I juli presenterade Arbetsförmedlingen sin senaste prognos över den svenska arbetsmarknaden. Prognosen visar att högtrycket från föregående år kommer att hålla i sig även 2019 och myndigheten noterar brist på personal i tre av fyra yrken. Bygg sticker ut, tillsammans med hälso- och sjukvård, pedagogik, data och IT, som branscher med extra stor efterfrågan på
arbetskraft.

Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen, berättar att efterfrågan på personal inom byggsektorn har ökat i och med den starka byggkonjunkturen – men trots att denna nu börjar tappa fart syns det inte i rekryteringstrycket.

– Även om vi ser en avmattning i byggkonjunkturen är efterfrågan fortsatt stor. Sedan får vi se hur utvecklingen blir framöver, säger han.


Liten konkurrens om jobben

Arbetsförmedlingen samlar sina prognoser för cirka 200 olika yrken i Yrkeskompassen, på myndighetens hemsida. Av de 15 yrken inom bygg och anläggning som listas på hemsidan har nästan alla prognosen att det kommer vara ”mycket liten” eller ”liten” konkurrens om jobben på både ett och fem års sikt.

– I stort sett alla yrkesgrupper har en fortsatt stor brist på arbetskraft. Förändringarna från förra prognosen är mycket små, säger Johan Eklöf.

Ett undantag är ”Grovarbetare inom bygg och anläggning” där prognosen på ett års sikt är att det är balans på arbetsmarknaden och att det om fem år kommer att vara hård konkurrens om jobben. Det finns cirka 7 000 anställda grovarbetare inom bygg och anläggning i Sverige, enligt Yrkeskompassen. Redan på ett års sikt noteras hård konkurrens i vissa delar av landet, som Uppsala, Gävleborgs och Västernorrlands län. 

– Vi gör bedömningen att det inte kommer att vara så stor brist på grovarbetare eftersom det inte kräver en specifik utbildning, säger Johan Eklöf.


Bygg toppar listorna

Ser man på bygg ur ett helhetsperspektiv hamnar branschen högt på listorna över de med allra störst behov av arbetskraft.

– Vi har kunnat se att hälso- och sjukvård har ett något större behov, men byggnadsarbetare, ingenjörer och civilingenjörer är fortfarande bland de högsta i våra prognoser, säger Johan Eklöf.

Ett byggföretag som har ett fortsatt stort behov av arbetskraft är Otto Nilssons Byggnads i Eslöv. Efter att ha ökat omsättningen med 2 000 procent de senaste sex åren ska företaget, som i dag har 80 anställda, nyanställa ytterligare 50 personer till 2021. Bara i år har tio personer nyanställts.

– Vi hade lätt kunnat vara hundra personer i dag, men det är svårt att få tag på folk. Vi jagar ständigt efter personal, säger Patrik Wibelius, vd för Otto Nilssons Byggnads.

Marknaden i södra Sverige går som tåget och företagets specialisering på om- och tillbyggnader gör dem mindre känsliga för svängningar i byggkonjunkturen.

– Men vår placering i Skarhult utanför Eslöv lockar inte alla. En ung, kompetent ingenjör vill hellre jobba i Lund, Helsingborg eller Malmö. Hantverkare har vi lite lättare att hitta, det är många som bor på småorterna nära oss som jobbar här, men ingenjörer är svårare, säger Patrik Wibelius.

Jobbläget yrke för yrke

Arbetsförmedlingen listar 15 yrken inom bygg och anläggning. Den femgradiga skalan anger konkurrenssituationen från det högsta ”Mycket liten konkurrens” till lägsta ”Mycket hård konkurrens”.

 

Anläggningsarbetare

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Liten

 

Anläggningsmaskinförare

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Liten

 

Betongarbetare

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Mycket liten

 

Byggnads- och ventilationsplåtslagare

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Mycket liten

 

Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Mycket liten

 

Golvläggare

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Mycket liten

 

Grovarbetare inom bygg och anläggning

1 års sikt: Balans

5 års sikt: Hård

 

Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Mycket liten

 

Kyl- och värmepumpstekniker

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Mycket liten

 

Murare

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Mycket liten

 

Målare

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Liten

 

Ställningsbyggare

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Liten

 

Takmontörer

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Liten

 

Träarbetare

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Mycket liten

 

VVS-montörer

1 års sikt: Mycket liten

5 års sikt: Mycket liten

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222

Åtta av tio kommuner har underskott på bostäder

Svårast för ungdomar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atta-av-tio-kommuner-har-underskott-pa-bostader-28225

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Byggarbetare dog – föll åtta våningar

Fallolycka på arbetsplats i Solna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarbetare-dog-foll-atta-vaningar-28224

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Skyddsutrusningen passar inte kvinnor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-har-svarare-att-hitta-skyddsutrustning-28223

Sju byggen som blev omoderna direkt

LISTAN. Ibland är tajmingen extra dålig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sju-byggen-som-blev-omoderna-direkt-28216