Meny

Förlorade ÄTA-tvist mot kommun

Förlorade ÄTA-tvist mot kommun

Ett entreprenadföretag i Västsverige har förlorat en tvist om ÄTA-arbeten mot en kommun. Entreprenenören blir utan de 7,2 miljoner kronorna för ”ätorna” och får istället betala kommunens rättegångskostnaderna – nästan lika dyra som själva entreprenaden.

Ett entreprenadbolag med säte i Västergötland vann under 2014 en offentlig upphandling avseende arbeten med förnyelse av VA-ledningar och omläggning av servisledningar till 20 fastigheter i ett villaområde.

Kontraktssumman uppgick till 2,9 miljoner kronor och det var standardavtalet AB 04 som gällde.

Men efter att entreprenaden slutförts rådde oklarheter om betalningen. Entreprenören hävdade att kommunens bristfälliga projektering lett till ändrings- och tilläggsarbeten samt arbeten som varit större än vad som var bestämt i förfrågningsunderlaget. Dessa merarbeten landade på drygt 7,2 miljoner kronor, vilket kommunen vägrade betala.

Entreprenören stämde kommunen för de utestående fakturorna. Tingsrätten kontrollerade protokollen från parternas byggmöten och såg inte några skäl till att inte utgå från att man hade varit överens om vad som gällde.

Sonen till entreprenadbolagets företrädare hade gjort egna mängdberäkningar som skulle visa på vilka kontraktsmängder som skulle ersättas, men kommunen åberopade ett opartiskt vittne vars bedömning tingsrätten ansåg vägde tyngre. Entreprenadföretaget kunde alltså inte styrka att man hade rätt till ytterligare ersättning.

Entreprenören överklagade till hovrätten, som gjorde samma bedömning. Kommunen behövde inte betala några ytterligare arbeten, mer än vad som stod i avtalet, och entreprenadbolaget dömdes till att betala kommunens rättegångskostnader. Dessa landade på cirka 2,4 miljoner kronor – alltså nära 80 procent av den ursprungliga kontraktssumman.

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222

Åtta av tio kommuner har underskott på bostäder

Svårast för ungdomar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atta-av-tio-kommuner-har-underskott-pa-bostader-28225

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Byggarbetare dog – föll åtta våningar

Fallolycka på arbetsplats i Solna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarbetare-dog-foll-atta-vaningar-28224

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Skyddsutrusningen passar inte kvinnor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-har-svarare-att-hitta-skyddsutrustning-28223

Sju byggen som blev omoderna direkt

LISTAN. Ibland är tajmingen extra dålig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sju-byggen-som-blev-omoderna-direkt-28216