Meny

Förbifartens projektchef om kraftiga förseningen

Förbifartens projektchef om kraftiga förseningen

När kontraktet med entreprenören på Lovön hävdes i vintras var de redan drygt ett år försenade, berättar Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm i en intervju med Byggindustrin. Men det är bara en del i varför projektet nu försenas fyra år.

Förbifarten kommer att bli fyra år försenad, annonserar Trafikverket. I en intervju med Byggindustrin redogör Trafikverkets projektchef Johan Brantmark mer exakt för vad som orsakat förseningen. Ett skäl är etappen under Lovön där den italienska entreprenören LSAB till slut sades upp av Trafikverket vintern 2019, främst på grund av brister i arbetsmiljön hette det då. I dag berättar Johan Brantmark att den etappen var försenad ett helt år redan då.

– När vi hävde kontraktet var de enligt våra bedömningar drygt ett år sena. Om vi lägger på den tid som projektet sedan stod stilla och den tid det tar att göra en ny upphandling står etappen vid Lovön för sammanlagt två års försening, säger han.

Läs mer: Förbifarten dyrare och senare

Ett annat skäl till den totala förseningen är att Trafikverket nu vill ta höjd för långsammare tunneldrivning under Mälaren.

– Där räknar vi med ytterligare ett års förlängd byggtid. Det handlar om en passage som entreprenörerna inte har nått ännu. Implenia kommer att nå den sträckan norrifrån så småningom och den nya entreprenören vid Lovön har också en del av den sträckan.

Berget, särskilt längs de norra delarna av Förbifarten har visat sig ha en helt annan kvalitet än beräknat.

– Det är främst från Hässelby och norrut. Det kommer att behöva läggas mer tid på att täta berget särskilt där. De andra etapperna söderut är i stort sett i tid även om de har haft passager med sämre berg även där, säger han.

Att hinna testa alla högteknologiska installationer kommer också att ta längre tid än beräknat. Johan Brantmark påpekar att den energiförbrukning och elkraftsutrustning som kommer att behövas för att hålla i gång anläggningen motsvarar en mindre kommun. 

– Sedan projektet startade har vi sammanställt erfarenheter från bland annat Norra länken. Vi vet nu att detta är mer komplicerat än vi initialt räknat med.

Allt detta sammantaget kommer alltså att ge en extra kostnad på 3,3 miljarder kronor. Var kommer pengarna att tas ifrån?

– Vi har redovisat behovet för våra uppdragsgivare och nu ligger beslutet hos dem, säger Johan Brantmark.

Tidningen Byggindustrin har tidigare skrivit om hur NCC stoppade sitt arbete i Hjulsta under nio månader efter missnöje med undermåliga bygghandlingar.

Hur har den förseningen påverkat projektet?

– NCCs del kommer inte att styra när vi öppnar Förbifarten för trafik.

Etappen Akalla-Hjulsta kan bli aktuell för att kunna öppnas tidigare än 2030, som är den nya beräknade sluttiden för hela Förbifarten.

– Vi utreder det. Där kan E4 norrut kopplas ihop med E18 mot Oslo.

I etappen vid Lovön jobbar för tillfället Veidekke med den skyddsentreprenad som de fick när kontraktet med italienska LSAB sades upp. Upphandlingen om vem som ska få ta över entreprenaden permanent är inte slutförd ännu.

– Vi har fått in anbud och utvärdering pågår, säger Johan Brantmark.

I denna del kommer entreprenörens förmågor att väga tyngre än pris.

– Pris är alltid viktigt men i det läge vi befinner oss i nu behöver vi en entreprenör som kan mobilisera fullt ut och ta över befintliga anläggningar. När vi nu upphandlar tittar vi på bästa förmåga. Pris kommer vi överens om efter upphandlingen.

Är det inte risk att den delen då också blir dyrare än tänkt?

– I detta läge är tid pengar och det gäller att hitta en entreprenör som med bibehållen säkerhet kan sköta framdriften så fort som möjligt. Vi sätter ett arvode och sedan kommer de arbeta efter löpande räkning.

Finns det något i upphandlingarna för Förbifarten som helhet som ni skulle ha gjort på annat vis idag?

– Svår fråga. När man tvingas häva ett kontrakt så är det på ett sätt ett misslyckande. Men vi måste också se att alla de andra etapperna som upphandlats på samma vis som Lovön fungerar väl, säger Johan Brantmark.

Byggindustrin har tidigare skrivit om ett flertal entreprenörers missnöje med förutsättningarna och Trafikverkets sätt att leda projektet. Anspråk på ekonomisk ersättning har redan gjorts vid ett antal tillfällen under projektets gång. Hur mycket har hittills  betalats ut till dem och är de beloppen inkluderade i aviseringen om en 3,3 miljarder kronor dyrare slutnota?

– Ändrings-och tilläggsarbeten finns i de flesta projekt så det är inget ovanligt. Men vilka belopp det hittills handlat om måste jag få återkomma om, säger Johan Brantmark.

Finns risk att Förbifarten blir ännu senare och dyrare?

– Jag har redovisat det vi ser idag, inget annat.

Vad innebär förseningen i stort?

– Syftet med Förbifarten är att avlasta Essingeleden i en snabbt växande storstadsregion och det ändamålet kommer att försenas. Vilka andra konsekvenser det får får andra bedöma.

Skulle ni ha gjort på något annat vis med något under projektets gång?

– Jag ser ingen specifik sådan punkt. Vi har fattat kloka beslut utifrån den information som vi har haft och jag anser att vi har gjort ett gott och försvarbart jobb.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Byggarnas önskelista till regeringen

Så vill branschen ha den forskningspolitiska propositionen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarnas-onskelista-till-regeringen-29175

Världsomseglare tar plats i byggstyrelse

Ska vässa varumärket.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/varldsomseglare-tar-plats-i-byggstyrelse-29233

Är Rot lika olönsamt som Rut?

Riksrevisionen ifrågasätter Rut-avdraget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-rot-lika-olonsamt-som-rut-29232

Kasper Salin – här är de nominerade

Fyra byggnader kan få det prestigefyllda priset.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kasper-salin-har-ar-de-nominerade-29228

Politisk oenighet kring planerad markaffär i Göteborg

Ska ge plats åt sprängämnesdepå.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/politisk-oenighet-kring-planerad-markaffar-i-goteborg-29231

Byggkran fick monteras ner efter akut rasrisk

Se filmen från Stockholm City.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkran-fick-monteras-ner-efter-akut-rasrisk-29227

Därför måste Boverket skära ner

20 tjänster ska bort från myndigheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-maste-boverket-skara-ner-29221

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Branschen kräver krafttag mot kriminella nätverk i byggsektorn

"Vi har ledsnat och tagit saken i egna händer".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kraver-krafttag-mot-kriminella-natverk-i-byggsektorn-29226

Structor nyanställer duo i Dalarna

“Vi märker en ökad efterfrågan av projektledartjänster”.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/structor-nyanstaller-duo-i-dalarna-29225

Kompetens och karriär i fokus på Lavadagen

Studenter mötte arbetsgivare på KTH.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kompetens-och-karriar-i-fokus-pa-lavadagen-29224

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.