Meny
  • Marie Trogstam, hållbarhetschefpå Afry och Malin Frenning, chef Infrastrukturdivisonen, Afry, är några av svenskarna från samhällsbyggnadsbranschen som är på plats i Madrid.
    Foto: Afry

FN:s klimatmöte viktigt för svensk byggbransch

FN:s klimatmöte viktigt för svensk byggbransch

Flera svenska företag finns på plats vid sidan av förhandlingarna på klimatmötet i Madrid. Varför har de åkt dit och vilken koppling har FN:s klimatmöte till svenskt byggande?

Just nu pågår COP 25, FN:s toppmöte om klimatet i Madrid. Tidningen Byggindustrin kontaktade några av de företag och organisationer som finns på plats i den stora konferens- och mässhall som ligger i anslutning till de politiska förhandlingarna. Sara Arvidson är en av branschens personer på plats. Hon är hållbarhetsansvarig på OX2, ett företag som bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion, främst storskalig vindkraft.

Sara Arvidson, hållbarhetsansvarig på OX2.

– OX2 är en del av den svenska affärsdelegationen på COP25, med syfte att lyfta fram företagens roll för hållbara lösningar i klimatfrågan. Vi deltar i det gemensamma programmet med seminarier och diskussioner inom den nordiska plattformen tillsammans med andra bolag, säger Sara Arvidson.

Varför är det viktigt för er att vara på plats?

– Vi vill lyfta fram de lösningar som finns. Ökad förnybar elproduktion är ett av de mest effektiva sätten att snabbt minska utsläppen, både genom att ersätta fossil elproduktion och genom att möjliggöra elektrifiering av transporter och industrin. COP 25 är, utöver förhandlingar, också en arena där olika företag och aktörer träffas och stärker varandra genom att identifiera nya möjligheter, synergier och samarbeten inom industrin.

Vilka är de viktigaste frågorna med bäring på samhällsbyggnadsbranschen som politikerna bör lösa under toppmötet?

– Parisavtalets Artikel 6, som reglerar hur stater ska kunna handla utsläppsminskningar med varandra för att minska sin klimatpåverkan. Om artikel 6 designas på ett bra sätt, med robusta och strikta regler, kommer den kunna få önskad effekt som ett globalt marknadssystem. Det är också viktigt att skruva upp ambitionerna i de nationella klimatplanerna för att vi ska ha en chans att nå temperaturmålet inom Parisavtalet, säger Sara Arvidson.

Jenny Sandahl, hållbarhetsansvarig för Teknikföretagen.

Även Jenny Sandahl, hållbarhetsansvarig för Teknikföretagen finns med i den nordiska paviljongen. Hon förklarar varför hon är på plats:

– Klimat och hållbarhet är viktiga framtidsfrågor och eftersom industrins konkurrenskraft är beroende av ett samhälle där vi tillsammans kan lösa svåra samhällsutmaningar så är det viktigt att vara på plats i detta sammanhang. Vi vill genom ökad samverkan verka för hoppfull och teknikpositiv klimatpolitik som genom forskning, innovation och investeringar kan minska utsläppen av koldioxid i atmosfären.

Marie Trogstam, hållbarhetschef på Afry (tidigare ÅF) deltar också i ett samarrangemang med Business Sweden. 

– Vi deltar i olika seminarier med främst nordiska bolag från andra branscher. Det är stort fokus på att hitta partnerskap med andra aktörer och skala upp de tekniska lösningar som redan finns, något som krävs för att vi ska ha chans att nå 1,5-gradersmålet, säger hon.

 

Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC.
NCC är inte på plats i Madrid, men företagets hållbarhetschef Christina Lindbäck svarar ändå på frågan om vad hon anser vara det viktigaste som behöver lösas under de politiska förhandlingarna:

– De viktigaste frågorna på COP 25 är att avtalet fortsatt håller. USA har deklarerat att man ska dra sig ur Parisavtalet men stannar förhoppningsvis kvar i FN:s klimatkonvention. Det vore allvarligt om utträdet ur Parisavtalet fick en ”spill-over” effekt på andra stater så att avtalet på det sättet urholkas, säger Christina Lindbäck.

Hon pekar ut att reglerna för utsläppshandeln som ska diskuteras är viktig för branschen eftersom till exempel cement/betongindustrin berörs. 

– Det är viktigt att man bokför utsläppsminskningarna på ett korrekt sätt så att de räknas till godo där förbättringen uppstår och inte dubbelräknas. Då vi får fel siffror i uppföljningen av förbättringsresultaten, säger Christina Lindbäck.

Det är också av stor vikt att den vetenskapliga grund som klimatkonventionen vilar på ligger till grund när man beslutar om nya åtgärder. 

–Forskarnas rekommendationer är viktiga inte minst för vår sektor som bygger och använder mark. Avvisas deras rapporter kan vi får trovärdighetsproblem som gör att förhandlingsläget blir svårt. IPCC är en viktig part som måste kunna skapa tillit hos alla parter även om budskapen de kommer med är obekväma att hantera på kort sikt, säger Christina Lindbäck.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Strul inför övergången till nya Id-korten

"Det är inget jättestort problem"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strul-infor-overgangen-till-nya-id-korten-29091

Nu börjar jakten på årets produktnyhet

Fokus på innovation när Nordbyggs Guldmedalj ska delas ut.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-borjar-jakten-pa-arets-produktnyhet-29075

Branschens utsläpp fortsätter öka

Oroande utveckling inom bygg.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschens-utslapp-fortsatter-oka-29089

Serneke har hittat köpare av Karlatornet

"En enorm milstolpe i den fortsatta utvecklingen av Karlastaden".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-har-hittat-kopare-av-karlatornet-29082

Fjorton döda på byggen förra året

Byggnadsarbetarens granskning ger dyster bild.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fjorton-doda-pa-byggen-forra-aret-29079

Greppar klubban i byggkoncernen

Har flera tunga styrelseuppdrag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/greppar-klubban-i-byggkoncernen-29074

Full fart framåt för Fleaty

Appen för byggtransporter har fått en bra start.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/full-fart-framat-fleaty-29068

Stora fördelar med ytterväggar i betong

Annons.
De flesta byggprojekt idag är styrda av höga kvalitetskrav och snäva tidsramar.
https://byggindustrin.se/sponsrat/abetong/stora-fordelar-med-yttervaggar-i-betong-29059

Därför byter de roller med varandra

Rotation i Bokloks ledningsgrupp.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-byter-de-roller-med-varandra-29069

Här är de 300 största teknikkonsulterna i Sverige

Norden dominerar i toppen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-de-300-storsta-teknikkonsulterna-i-sverige-29035

Serneke slopar sina tre affärsområden

“Vi vill inte bli ett trögt och toppstyrt storbolag”
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-slopar-sina-tre-affarsomraden-29065

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.