Meny

Färre kan klaga på byggplaner

Färre kan klaga på byggplaner

Regeringen lade på sitt torsdagssammanträde fram det aviserade förslaget om en förenklad, kortad instansordning för överklaganden vid planfrågor. Enligt förslaget tas länsstyrelsena bort som instansordning.

Det beskedet gav bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) på ett frukostseminarium hos Sveriges Byggindustrier, BI, i morse.

Regeringen fortsätter därmed att fullfölja de förslag om regelförenklingar för byggprocessen som Alliansregeringen lade grunden för med sina 70-talet utredningar. I somras lades nya regler fram av regeringen som öppnar för byggande i trafiknära miljöer.

Torsdagsmorgonens ämne för seminariet var ”Hur kommer investeringsbidragen att påverka bostadsbyggandet?” och var en inledning på en mötesserie, Forum för bostäder och infrastruktur, som kommer att fortsätta under hösten.

Ola Månsson, vd för BI och moderator, ser mötesserien som en fortsättning på Almedalens mötesplatser. Nästa mötestillfälle blir den 21 oktober och ska diskutera konjunkturläget.

De av regeringen aviserade 5,5 miljarder kronor som ska satsas som ett stöd till bostadsbyggandet är inte öronmärkta ännu när det gäller var i byggprocessen de kommer in.

Björn Wellhagen, BI:s näringspolitiske chef, citerade Konkurrensverkets beskrivning av konsekvenserna av statliga subventioner som att de leder till ökade vinster för de bolag som åtnjuter stödet och att det därmed också är tveksamt ur konkurrenssynpunkt.

Stefan Ränk, vd för Einar Mattsson, vill se de statliga miljarderna som satsningar på infrastruktur som öppnar nya markområden för bebyggelse. Ewa Thalén Finné, M, och ledamot i riksdagens civilutskott ser helst att dessa skattepengar satsas på skattesänkningar åt låginkomsttagare så att de har råd med hyror i nyproducerade hyresbostäder. I andra hand vill hon se pengarna satsade på infrastruktur.

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222

Åtta av tio kommuner har underskott på bostäder

Svårast för ungdomar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/atta-av-tio-kommuner-har-underskott-pa-bostader-28225

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Byggarbetare dog – föll åtta våningar

Fallolycka på arbetsplats i Solna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarbetare-dog-foll-atta-vaningar-28224

Kvinnor har svårare att hitta skyddsutrustning

Skyddsutrusningen passar inte kvinnor.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kvinnor-har-svarare-att-hitta-skyddsutrustning-28223

Sju byggen som blev omoderna direkt

LISTAN. Ibland är tajmingen extra dålig.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sju-byggen-som-blev-omoderna-direkt-28216