Meny

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

EU-beslut riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner

Svenska kommuner kan behöva rapportera sina detaljplanebeslut till EU kommissionen enligt ett beslut i EU-domstolen.

Beslutet riskerar att förlänga handläggningen av detaljplaner i svenska kommuner. I ett öppet brev till den svenska representationen i EU vill Sabo stoppa en sådan tolkning.
– Resultatet av domen är att svenska kommuner måste följa den. Det blir praxis att detaljplaner omfattas av tjänstedirektivet, säger Karl Törnmarck, ansvarig för internationella frågor, på Sabo.
EU-domstolens beslut gäller den nederländska staden Appingedam. Där ville kommunen motverka att butiker i centrum skulle flytta till mer perifera industriområden, i syfte att bevara en levande stadskärna. I ett nyligen detaljplanelagt industriområde tilläts därför endast butiker som sålde skrymmande varor, som möbler och fordon.
Det accepterades inte av en klädbutik – som valde att överklaga frågan till EU-domstolen, eftersom butiken menade att detaljplanen bröt mot EU:s tjänstedirektiv, som ska säkra etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster mellan länder inom EU.
Tidigare i år fick butiksägaren rätt. EU-domstolen valde då tolkningen att etableringsfriheten även omfattar nederländska firmor som är verksamma i Nederländerna.
Karl Törnmark på Sabo befarar att den tolkningen kan få avsevärda konsekvenser.
– Konsekvensen av ett sådan här tolkning är att det blir längre handläggningstider på detaljplanerna. Om detaljplanerna faller under EU:s tjänstedirektiv innebär det att måste kommunerna meddela EU-kommissionen om varje detaljplanebeslut. Det finns inga system för detta och det kommer att öka byråkratin enormt, säger Karl Törnmark.
Ett annat problem med en tillämpning av EU-domstolens beslut är att det innebär en inskränkning av kommunernas planmonopol.
– Det är problematiskt att den här frågan överhuvudtaget blir en EU-kompetens. Vad innebär ett sådant här beslut långsiktigt för kommunernas planmonopol? Egentligen är det tydligt vad EU:s tjänstedirektiv ska innebära, säger Karl Törnmarck.
Han har samtalat med den svenska representationen i Bryssel och nu hoppas Sverige kommer att stödja ett förslag från Tyskland som innebär att detaljplaner ska undantas från direktivet om anmälningsförfarande av tjänster. 

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447