Meny
  • Kajsa Hessel är ordförande i Etiska rådet. "Har man minsta känsla av osäkerhet ska man stanna upp och tänka efter 
– och tänka rätt", säger hon.
    Foto: Nomi Melin Lundgren

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

”Etikfrågorna är 
affärskritiska”

Etiska rådets Kajsa Hessel om civilkurage, 
korruption och vikten av sund konkurrens.

Vad sysslar du med?

– Jag har sedan 2014 varit vd för projektledningsföretaget Projektgaranti. Jag har också två förtroendeuppdrag i byggbranschen, det ena är i Samhällsbyggnadssektorns etiska råd och det andra som ordförande i Byggcheferna.

Varför är du intresserad av etiska frågor?

– Jag är beteendevetare i grunden, men blev chef väldigt tidigt 
i karriären. Det är i ledaruppdraget jag har sett hur viktigt etik är för att skapa långsiktigt hållbara bolag.

Berätta vad du gör i etiska rådet?

– Vi jobbar proaktivt inom branschen för att sprida kunskap och föra upp de etiska frågorna på agendan. Tidigare har etiska rådet primärt tagit emot anmälningar om oegentligheter i branschen och utrett dem. Men sedan ett år tillbaka har vi sadlat om och jobbar mer förebyggande. Om något är oetiskt så är det också ofta kriminellt, och då är det polis och åklagare som ska hantera detta. Samtidigt finns ett stort behov av ett etiskt råd i branschen, som tar fram riktlinjer för hur branschföretagen ska förhålla sig. Vid sidan av kärnfrågorna anti-korruption och sund konkurrens har vi lagt till ett tredje ben – mångfald. Etik handlar också om hur vi behandlar varandra.

Varför svajar etiken inom byggbranschen?

– För att det är möjligt. Det finns stora möjligheter att tillskansa sig något för egen räkning. Frestelserna är många. Branschen är till stor del projektbaserad. Det är svårt att få de långsiktigt kvalitetssäkrande processerna på plats. Det är också låga trösklar till att starta ett byggföretag. Egentligen behöver du bara en skåpbil och sedan är du på banan. Det är också en personalintensiv bransch där man inte heller behöver utbildning i alla delar. En annan sak är att man hela tiden ställs inför svåra beslut. Det är lätt att bli förvirrad eller tappa omdömet. Det kan handla om alltifrån om du ska låta en medarbetare utföra ett arbete som är riskfyllt för att bli klara i tid till om man får ta med ett kylskåp från en rivning till sommarstugan.

Vad är etik för dig?

– Det handlar egentligen om att känna att jag har gjort det rätta. Att jobba hållbart i alla delar och försöka sätta det före kortsiktiga vinningar både för egen del och för företaget. Urban Månsson, vd på Svensk Byggtjänst, som också är med i etiska rådets styrelse har sammanfattat det bra. Om man kan svara ja på de här tre frågorna så är det inte ett etiskt problem: ”Kan jag berätta för mina arbetskamrater? Kan jag berätta för min chef? Hade jag varit bekväm med att få frågor om detta av Janne Josefsson på SVT:s Uppdrag granskning?” Har man minsta känsla av osäkerhet ska man stanna upp och tänka efter 
– och tänka rätt.

Vad är den största missuppfattningen om ditt jobb?

– Möjligen att ”där sitter du 
med en tjusig titel och är fin i -kanten medan resten av oss får göra jobbet. Kom ut i verkligheten!” 
Det är just för att det finns en verklighet och ett resultat att förhålla sig till som de etiska frågorna -måste hållas levande. Sedan har man -också sin egen moral att förhålla sig till, det är viktigt att var och en av oss bygger upp en etisk kompass.

Talar vi tillräckligt mycket om etikfrågorna?

– Nej, vi talar alldeles för lite om etik – och ofta på fel sätt. Jag tror att vi behöver mer av ett slags moralisk kompetens. Etik måste läras ut och tränas. Vi har till exempel varit dåliga på att lära ut jämställdhet. Jämför exempelvis barn och empati – det är sådant man behöver träna. Men jag tror att kulturfrågorna har blivit allt viktigare. De är affärskritiska. Inom organisationen Byggcheferna pratar vi mycket om machokulturen, men ofta har man svårt att se utanför sig själv. Alltför många i vår bransch har aldrig jobbat med en kvinna eller en invandrare, då är det svårt att ställa sig i den andres skor och på riktigt förstå hur det som sägs och görs påverkar den andre. På flera av de högre utbildningarna inom samhällsbyggnad har man numera ett block där man pratar om etik, mest i fråga om korruption och mutor, affärsetik och konkurrens, men man har i princip ingenting om genus- eller mångfaldsperspektiv eller ledarskap.

Hur jobbar etiska rådet för att föra upp etikfrågorna på agendan?

– Vi vill sprida kunskap och hjälpa människor i branschen att stå upp för det som är rätt. Min erfarenhet är att väldigt få vill göra fel, men samtidigt vill vi människor inte vara obekväma i gruppen och riskera att skapa dålig stämning eller hamna utanför. Det är svårt att ha civilkurage om man vet att man står ensam. Vi samlar kunskap och sprider den genom vår sajt och med hjälp av seminarier och föreläsningar.

Vad förknippar du med ordet bygg?

– Byggande, inte mer än så. Jag har aldrig varit särskilt intresserad av teknik eller fascinerad av arkitektur. Det är människor som är mitt intresse. Men sedan jag började jobba inom samhällsbyggnad får jag gåshud när jag passerar lyftkranarna vid Slussen, för jag ser alla människor bakom, alla dem som bygger det här samhället. Vilken organisationsförmåga de har! Vi är verkligen i basen av Maslows behovstrappa – superviktiga. Det är byggbranschen som ser till att vi har tak över huvudet, skolor att gå till och så vidare. Det är fascinerande också att byggande har funnits lika länge som människan.

Till sist, vilken svensk person önskar du att vi fick se mer av?

– Petter Stordalen – han är inte svensk, men jag tycker att han -förmår något som få ledare gör. Han ser affärsmöjligheterna med att vara inkluderande och anställer nyanlända för att det är bra, 
inte av något annat skäl. Och han vågar på riktigt sätta männi-skan främst, både sina medarbetare och kunder, vilket vi kan se är en -framgångsrik strategi. Hatten av för Petter!
 

5 frågor

Vad gör du när du får kritik?

– 1. Slår ifrån mig och tycker att personen som kritiserar mig är en bajskorv. 2. Andas och försöker se vad det ligger i kritiken så att jag kan ta åt mig och be om ursäkt eller förändra mitt beteende. Vi som är chefer och ledare är i stort behov av uppriktig kritik för att klara av att se nyktert på våra ledaruppdrag.

Vems råd följer du alltid?

– Jag tror inte jag följer någons råd alltid, det är olika beroende på vad det gäller. Jag är fostrad hemifrån i kritiskt förhållningssätt. Jag behöver själv processa ordentligt innan jag landar i vad som är rätt väg för mig.

Vad vet du i dag som du önskar att du visste när du var 15?

– Att allting förändras. Att det går över. Man vet inte om det blir bättre eller sämre, men det blir annorlunda. När det är jobbigt får man ta en dag i taget, en minut, en sekund eller ett andetag i taget.

Berätta om en framgång!

– Yrkesmässigt har det varit fint att få se Projektgaranti växa och att jag fått förtroendet att bli Byggchefernas ordförande. Privat så är det att jag har överlevt en skilsmässa och även en brand som gjorde att vi blev av med i princip allt vi ägde och fick bo ”på en höft” i två år.

Erkänn en motgång!

– En av mina professionella motgångar är att jag har “hjälpt” medarbetare in i utbrändhet. Det är sådant jag borde ha sett och fått dem att tagga ner. Jag är inte stolt över det och vill inte vara med om det igen.
 

Kajsa Hessel

Gör: 
Är vd för Projekt­garanti, ordförande i Bygg­cheferna och styrelseledamot i Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.
Utbildning: 
Beteendevetare.
Karriär: 
Började som re­searcher i rekryteringsbranschen, blev chef tidigt och har varit det i olika bolag och sektorer med den 
gemensamma nämnaren att få människor och bolag att växa.
Uppväxt i: 
Göteborg och Alingsås.
Bor i: 
Stockholm.
Drivkrafter på jobbet: ”Att få vara med och förbättra förtroendet för vår bransch. Förändra till det bättre, skapa beständiga resultat.”
Kuriosa: 
”Tidigt varje måndagsmorgon mejlar jag musik till mina medarbetare. Det är mitt sätt att försöka göra övergången mellan helg och vardag lite roligare.”

Stefan Lindbäck: "Därför väljer vi att minska produktionen"

Hundratal får gå från Lindbäcks Bygg.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stefan-lindback-darfor-valjer-vi-att-minska-produktionen-28762

En fjärdedel av alla nybyggen ska 3D-printas

Förenade Arabemiraten har antagit en strategi för 3D-printing som väcker uppmärksamhet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-fjardedel-av-alla-nybyggen-ska-3d-printas-28679

Ramirent: "Alla maskinerna finns med elmotor"

Dålig framförhållning sätter käppar i hjulet för elektrifiering av byggarbetsplatser.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-alla-maskinerna-finns-med-elmotor-28745

Kommun och byggbolag i samarbete

Affären värd nära halv miljard.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kommun-och-byggbolag-i-samarbete-28759

Ny upphandling klar för t-baneutbyggnaden

De får bygga arbetstunnel vid Londonviadukten på Södermalm
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-upphandling-klar-t-baneutbyggnaden-28758

Betongelement får egen utställning

Från utopi till dystopi på Arkdes i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/betongelement-far-egen-utstallning-28757

Bygg i särklass mest drabbat av mutor

Var sjätte chef i företagsledande ställning har upplevt korruption.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygg-i-sarklass-mest-drabbat-av-mutor-28754

Nytt mobilt dörrlås ska revolutionera byggbranschen

Annons.
Säg hejdå till nycklar och koder som tappas bort eller hamnar i fel händer.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nytt-mobilt-dorrlas-ska-revolutionera-byggbranschen-28736

Kinesiska CRTG svarar på kritiken

Så agerar omtalade tunnelbolaget efter tilldelningen i Nacka.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kinesiska-crtg-svarar-pa-kritiken-28751

Byggchefernas ordförande får chefsjobb på Sweco

Fokus på jämställdhet och hållbarhet lockar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggchefernas-ordforande-far-chefsjobb-pa-sweco-28753

NCC vinner miljardavtal i Köpenhamn

Ska göra om kajområdet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-vinner-miljardavtal-i-kopenhamn-28752