Meny

Duo ska se till att lösa arbetskraftsbristen

Duo ska se till att lösa arbetskraftsbristen

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har utsett Pia Enochsson och Tommy Andersson som samordnare för att utreda hur man bäst löser arbetskraftsbristen inom byggsektorn.

Målet med den utredning som Pia Enochsson och Tommy Andersson ska leda är att säkerställa att det finns nog med kompetent arbetskraft för att byggindustrin ska kunna bygga fler bostäder i skuggan av det behov på 700 000 nya bostäder fram till 2025, som Boverket har prognostiserat. Området ska utredas snabbt och ett resultat ska redovisas den 20 december 2016.

Pia Enochsson och Tommy Andersson är väl förankrade inom socialdemokratin och facket och de har jobbat med frågor som rör byggbranschen och utbildningsväsendet.

Pia Enochsson har bland annat varit statssekreterare för Socialdemokraterna. Hennes sista jobb innan pensioneringen var som avdelningschef på Skolverket. Hon hade inom det flera ledande tjänster som bland annat rörde yrkesutbildning och skolutveckling.

Tommy Andersson å sin sida slutade nyligen som avtalssekreterare och vice ordförande på facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, GS-facket, en position han haft sedan 1998. Han har dock fortfarande en tjänst på förbundet. Han har också varit fackligt engagerad inom Byggnads.

Utredningssamordnarnas uppdrag är att:

Identifiera kapacitetsbrister avseende arbetskraft inom byggbranschen.

Identifiera och följa upp redan pågående insatser och föreslå åtgärder för både statliga och kommunala aktörer samt byggbranschens olika parter.

Särskilt följa upp kvinnors situation i byggbranschen och föreslå åtgärder som leder till att fler kvinnor anställs och stannar kvar i branschen.

Tomas Carlsson: "Nu ska vi fokusera på projekten"

NCC presenterade vikande resultat, men högre orderingång.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tomas-carlsson-nu-ska-vi-fokusera-pa-projekten-27095

Assemblin tecknar ramavtal med Göteborg Energi

Värt cirka 40 miljoner.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/assemblin-tecknar-ramavtal-med-goteborg-energi-27093

Ökade intäkter för Serneke

Ser fortsatt hög efterfrågan.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/okade-intakter-serneke-27092

Bonava sålde mer men försämrade resultatet

Lyfter fram lyckad Tysklandssatsning.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonava-salde-mer-men-forsamrade-resultatet-27091

Mindre försäljningstapp än väntat för JM

Dystert i Stockholm men totalt överträffades förväntningarna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mindre-forsaljningstapp-vantat-jm-27071

Peab bygger Ikea i Kållered

Del i långsiktig överenskommelse.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-bygger-ikea-i-kallered-27060

Tyréns förvärvar i Baltikum

Köper Litauens största konsultbolag inom infrastruktur
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tyrens-forvarvar-i-baltikum-27069

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
https://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ramirent levererar till hyreshusbygge

172 hyresrätter byggs i Tensta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ramirent-levererar-till-hyreshusbygge-27062

Serneke samverkar kring studentbostäder

Bygger hundra lägenheter i Trollhättan.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/serneke-samverkar-kring-studentbostader-27061

Amorteringskrav drar ner byggandet

Ny rapport från Veidekke kritiserar kreditregleringar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/amorteringskrav-drar-ner-byggandet-27044