Meny

Det ska bli svårare att fuska med rotavdrag

Det ska bli svårare att fuska med rotavdrag

Finansdepartementet föreslår förbättringar av fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag. Syftet är att Skatteverket ska få ett bättre underlag för att göra närmare kontroller.

Enligt den promemoria som skickades ut på remiss på torsdagen den 19 december föreslås bland annat att de företag som begär utbetalning från Skatteverket ska lämna in fler uppgifter.

– Rut- och rot-avdragen har ökat sysselsättningen och företagandet samtidigt som de har minskat svartarbetet och bidragit till att minska acceptansen för svartarbete. Det är därför viktigt att vårda dessa reformer. De aktuella förslagen innebär att vi vässar Skatteverkets kontrollverktyg ytterligare, säger finansminister Anders Borg i ett pressmeddelande.

Andra förslag är att en begäran om utbetalning endast ska kunna lämnas elektroniskt och att utbetalning endast ska kunna ske till ett konto som tillhör utföraren.

I promemorian föreslås också att Skatteverket ska kunna ansöka om betalningssäkring för att säkerställa återbetalningar av utbetalda medel. Detta förslag innebär att man bedömer att det finns en påtaglig risk för att den som är betalningsskyldig försöker smita från betalning av ett betydande belopp.

Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier, gläds åt att Finansdepartementet lägger konkreta förslag för att motverka fusk i byggsektorn genom att ge Skatteverket bättre kontrollmöjligheter.

Om förslaget går igenom kommer det att bli svårare att fuska med rot-avdraget genom att omfördela materialkostnad till arbetskostnad.

– Det finns fortfarande en del att göra, men vi hoppas att Skatteverket får möjlighet till en mer samlad kontroll innan utbetalning sker. Självklart hjälper vi till på de sätt vi kan när det gäller exempelvis rimlighetskontroller, säger Peter Löfgren i ett pressmeddelande.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447