Meny

De ska göra byggreglerna enklare

De ska göra byggreglerna enklare

Anna Sander och Kurt Eliasson ska leda arbetet med att göra en grundlig översyn av utvalda kapitel i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler och föreskrifter. Syftet med översynen är att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande.

I dag, den 23 februari, har regeringen tillsatt en tvåmannakommitté som ska se över byggreglerna. Att se över byggreglerna i syfte att få till stånd fler bostäder är en del av regeringens bostadspolitiska program som presenterades i juni förra året. Då presenterades förslag på 22 åtgärder för att öka bostadsbyggandet.

Läs mer här: Regeringens 22 punkter för ökat bostadsbyggande.

– Nu tar vi ett rejält grepp om regelkrånglet i byggbranschen. Det ska bli enklare, tydligare och mer transparent. De svenska byggreglerna ska i framtiden vara utformade så att de bidrar till ökad konkurrens och så att byggherrar och entreprenörer får utrymme att utveckla bättre och billigare lösningar. Med tydliga spelregler kommer fler att vilja investera i bostadsbyggande, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), i ett pressmeddelande.

Kommittén, vars arbete leds av Anna Sander som har lång erfarenhet från ledande positioner inom samhällsbyggandet, och Kurt Eliasson, mångårig vd i Sabo bland annat, ska även titta på regelverkens ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning.

Uppdraget ska delredovisas den 29 december 2017 (Standarder) och den 30 november 2018 (Miljö- och klimatpåverkan) för att slutredovisas till Regeringskansliet senast den 13 december 2019.

Men kommittén har möjlighet att föreslå förändringar i de regelverk som ställer krav på utformning och konstruktion av byggnader och anläggningar redan under utredningens gång. Utredarna ska även analysera hur regelverket kan utformas för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen och vid val av byggmaterial.

FAKTA: Om utredarna
  • Anna Sander är tekn. lic. från KTH och har en bakgrund som miljö- och kvalitetsdirektör vid NCC, departementsråd och chef för enheten med ansvar för plan- och byggfrågor inom Regeringskansliet, vd för IQ Samhällsbyggnad, en medlemsorganisation för forskningssamarbete inom samhällsbyggnadssektorn och chef för forsknings- och innovationsstrategier hos WSP. I dag är hon projektledare för stadsutvecklingsområdet Rosendal i Uppsala kommun.
  • Kurt Eliasson har en bakgrund som VVS-montör ombudsman på hyresgästföreningen och direktör i Riksbyggen innan han blev vd i Göteborgs kommuns fastighetskoncern Framtiden. Från 2006 till sin pensionering 2016 var Kurt Eliason vd för SABO. Kopplat till detta uppdrag har han haft en mängd internationella uppdrag.

Missa inte att söka pengar till innovation

Vi har hela listan med aktörer och aktuella utlysningar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/missa-inte-att-soka-pengar-till-innovation-28985

FN:s klimatmöte viktigt för svensk byggbransch

Byggare hoppas på utbyte och affärer på COP 25.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fns-klimatmote-viktigt-svensk-byggbransch-28995

Skanska lägger ner vägverksamheten i Norrbotten

40 personer varslas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-lagger-ner-vagverksamheten-i-norrbotten-29006

Alpin skidåkning på danska sopor

Skidbacken har skapat rubriker över hela världen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/alpin-skidakning-pa-danska-sopor-28846

Från Tengbom till Dalabyggare

Kontorschefen blir vd för anrikt byggbolag.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fran-tengbom-till-dalabyggare-28996

Bygge i Barkarby utsett till årets sämsta

Dödsolycka trots påpekade säkerhetsbrister.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bygge-i-barkarby-utsett-till-arets-samsta-28994

De bygger ny Lidl-butik på Torp

"Spännande butikskoncept".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-bygger-ny-lidl-butik-pa-torp-28992

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Han blir ny ordförande i NCC

Veteranen har gjort comeback i bolaget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-blir-ny-ordforande-i-ncc-28982

Klimattoppmötet pågår- men hur går det i Sverige?

Fler företag behövs i arbetet för fossilfritt byggande.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/klimattoppmotet-pagar-men-hur-gar-det-i-sverige-28981

Titiyo och jättetrappan i fokus på NCC:s invigning

Bildspecial. Se bilder från festkvällen och på bygget av trappan.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/titiyo-och-jattetrappan-i-fokus-pa-nccs-invigning-28980

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.