Meny

Byggnads vann mål mot byggföretagare i Hovrätten

Byggnads vann mål mot byggföretagare i Hovrätten

En mer än tio år lång tvist har avgjorts till Byggnads fördel i Svea hovrätt. Hovrätten anser att fackets stridsåtgärder var olagliga, men det innebär inte att facket är skadeståndsskyldiga mot företagaren.

Upprinnelsen till det tvistemål som Svea hovrätt meddelade dom i på onsdagen går tillbaka till 2006 då Byggnads utsatte byggföretagaren Henrik Gustavssons företag utsattes för en blockad från Byggnads. Syftet var att få företaget att teckna kollektivavtal. Henrik Gustavsson ville inte teckna ett kollektivavtal, bland annat för att avtalet innehöll en bestämmelse om granskningsavgifter, vilka han ansåg stred mot Europakonvensionen. I februari 2007 meddelade Europadomstolen att systemet med granskningsavgifter stred mot Europakonventionen.

Henrik Gustavssons byggföretag försattes så småningom i konkurs. 2009 begärde företaget skadestånd från Byggnads för den skada som blockaden hade orsakat och bland annat för att företagets rättigheter enligt Europakonventionen hade kränkts.

Målet har nu prövats i en rad olika domstolsinstanser. 2017 ansåg tingsrätten att Byggnads skulle betala skadestånd för att ha kränkt företagets rättigheter, medan hovrätten nu slår fast att skadestånd Henrik Gustavsson inte har rätt till skadestånd i enlighet med de principer som Högsta domstolen har slagit fast, även om man bedömer fackets stridsåtgärder som olagliga.

Henrik Gustavsson, som företrätts av Centrum för rättvisa, ska nu betala cirka 2,7 miljoner till Byggnads för förbundets rättegångskostnader.

Stor seger

Johan Lindholm, ordförande i Byggnads, ser domen en stor framgång.

– För oss som tror på den svenska modellen är detta en stor seger och ett förtroende för den svenska modellen. Det handlar ytterst om att få företag att teckna kollektivavtal och i förlängningen om att vi ska få en trygg och sund bransch, säger Johan Lindholm.

Man ska inte kunna straffas retroaktivt anser han.

– Vi följde de regler och de överenskommelser med vår motpart som fanns vid tillfället. När reglerna sedan ändrades i följde vi dem, men man ska inte kunna straffas rättroaktiv. Det är viktigt, säger Johan Lindholm.

Henrik Gustavsson däremot är besviken.

– Det är klart att jag är besviken på hovrättens dom. Samtidigt ångrar jag inte ett för ögonblick att jag drog igång den här processen. Principfrågan har visat sig alldeles för viktig för att man bara ska kunna släppa den. Men jag känner mig inte nedslagen. Nu tar vi saken till högsta instans, uttalar sig Henrik Gustavsson på Centrum för rättvisas hemsida.

Principiellt viktig fråga

Centrum för rättvisa som har drivit frågan som ombud för Henrik Gustavsson kommer att överklaga domen till Högsta domstolen.

– Det här är en principiellt viktig fråga. Både tingsrätten och hovrätten slår fast att Byggnads  stridsåtgärder var olagliga. Trots det undgår Byggnads ansvar. Konsekvensen av hovrättens dom är att det är Henrik Gustavsson som får betala för Byggnads olagliga stridsåtgärder. Det är orimligt, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa.


Om det blir en slutgiltig förlust för Henrik Gustavsson kommer Centrum för rättvisa stå för rättegångskostnaderna.
– Det är därför vi finns. Tillgång till rättvisa är tyvärr en plånboksfråga, och enskilda som inte har råd med advokater har i praktiken ingen chans mot mäktiga motparter, säger Fredrik Bergman.
 

Installatör får kontrakt på halv miljard

Alla installationer på Västlänken-station.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installator-far-kontrakt-pa-halv-miljard-28260

De ska ta över SSM:s entreprenader

Bostadsutvecklare ska fokusera på kärnverksamheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-ta-over-ssms-entreprenader-28259

Ekerö nästa för JM

Hundra bostäder kan byggas.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ekero-nasta-jm-28257

FN varnar Sverige för ”renovräkning”

Storstäderna särskilt utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fn-varnar-sverige-renovrakning-28256

Hon är ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

"Mitt hjärta bultar lite extra mycket för små- och medelstora företag."
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ar-ny-ordforande-sveriges-byggindustrier-28249

Här är Byggarna som satsar mest på reklam

Byggindustrin har ringat in vilka samhällsbyggare som syns och hörs mest.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/har-ar-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28232

Norska byggaren växer i Sverige

Men tuffare marknad här än i hemlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norska-byggaren-vaxer-i-sverige-28237

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

132 hyreslägenheter på gång i Uppsala

Andra etappen i nytt område.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/132-hyreslagenheter-pa-gang-i-uppsala-28261

NCC lägger ner Loop Rocks

"Har inte lockat investerare".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-lagger-ner-loop-rocks-28227

Höjdare mot bostadsbrist

200 000 nya Londonbostäder kan skapas genom att bygga ovanpå befintliga fastigheter.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hojdare-mot-bostadsbrist-28222