Meny

Byggarnas önskelista till regeringen

Byggarnas önskelista till regeringen

Cirka 300 personer i samhällsbyggnadssektorn har deltagit i workshoppar, seminarier, utskottsarbete, enkäter och intervjuer för att ta fram synpunkter inför regeringens forskningspolitiska proposition som beräknas lämnas hösten 2020.

I byggarnas inspel till regeringen som sammanställts av IQ Samhällsbyggnad föreslås förstärkta satsningar inom flera områden för stärkt forskning. Dessa är i kort sammanställning:

Beteenden – utöka tvärvetenskaplig och tvärsektoriell beteendeforskning, följeforskning i kommuner och regioner kring beteende och delaktighet.

Digitalisering – AI och avancerade analysmetoder, standardisering av digitala informationsflöden och datatillgänglighet, affärs- och verksamhetsmodeller och industriella processer.

Doktorandutbildningen – säkerställ denna genom tillräckligt lång finansiering, 4 år.

Förenkla ansökningsförfarandet – flerstegsprocesser i utlysningarna, minska administrationen.

Klimatomställning – cirkulär ekonomi och resursanvändning, energieffektivisering, nya material och materialutveckling, analyser och optimering av lösningar för ett fossilfritt byggande, transformering och förvaltning av det redan byggda, nya affärs- och verksamhetsmodeller.

Livsmiljöer – tvärsektoriella satsningar kring hur vi kan utforma jämlika och inkluderande samhällen utifrån samtliga hållbarhetsaspekter.

Modernt och effektivt byggan­de – riktade forsknings- och innovationssatsningar som leder till effektivt byggande, industriellt byggande, minskade byggskador och standardisering.

Policy – tvärvetenskapliga satsningar kring styrmedel och regelverk samt hur offentlig upphandling kan driva utveckling. 

Resurser och resiliens – utveckla hållbara lösningar och strategier för hållbara städer och samhällen, resiliens, säkerhet, matproduktion, dricksvattenförsörjning, klimatanpassning, mark- och resursanvändning. Satsningar på metoder, processer och affärs- och verksamhetsmodeller, med särskilt fokus på nyttjande av den redan bebyggda miljön.

Skapa förutsättningar för rör­lighet – genom flexibilitet i utbildningssystemet och utökade möjligheter att gå mellan akademin och näringsliv/offentlig sektor.

Strategiska innovationsprogrammen – komplettera de befintliga innovationsprogrammen med ett nytt program inriktat på attraktiva livsmiljöer med social hållbarhet, delaktighet och gestaltning i fokus.

Tvärsektoriella satsningar – på följe­forskning i näringsliv och offentlig sektor, kommun- och näringslivsdoktorander.

Tvärvetenskapliga satsningar – för att möta de komplexa frågorna i samhällsförändringen.

Läs hela IQ Samhällsbyggnads inspel och andra aktörers inspel till den forskningspolitiska propositionen på Iqs.se.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Byggindustrin testar nya smittskyddsspelet

Webb-tv: Ramboll släpper mobilspel i kampen mot corona.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggindustrin-testar-nya-smittskyddsspelet-29476

Lugn och ro med mötesbås i modulform

Framery bygger modulbås för stimmiga arbetsplatser.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lugn-och-ro-med-motesbas-i-modulform-29394

Tecknar avtal för miljarder

Skanska får tunga uppdrag i USA.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tecknar-avtal-miljarder-29474

De kandiderar till Guldhuset

Otraditionella bakgrunder bland årets nominerade.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-kandiderar-till-guldhuset-29468

Lyckat försök med lösull på Skanska

"När det går snabbare blir byggkostnaderna lägre".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lyckat-forsok-med-losull-pa-skanska-29472

Peab drar tillbaka ordinarie utdelningsförslag

"Styrelsen finner det lämpligt"
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/peab-drar-tillbaka-ordinarie-utdelningsforslag-29470

Renovering av industrifastighet blev totalsanering

Forsens arbete i Kryddfabriken utökades.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/renovering-av-industrifastighet-blev-totalsanering-29469

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
https://byggindustrin.se/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Skanska driver på klimatarbete i USA

Nytt verktyg mäter inbäddad koldioxid i byggnader.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-driver-pa-klimatarbete-i-usa-29461

Värsta scenariot: 64 000 jobb kan försvinna

Byggföretagen släpper specialrapport om coronaläget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/varsta-scenariot-64-000-jobb-kan-forsvinna-29464

"Branschen kommer göra riskanalyser på helt annat sätt”

Tror på nya insikter efter corona.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kommer-gora-riskanalyser-pa-helt-annat-satt-29463

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.