Meny

"Byggare måste se över sina avtal"

"Byggare måste se över sina avtal"

Efter den brittiska premiärministern Theresa Mays historiska förlust i det brittiska parlamentet på tisdagskvällen ökar oklarheterna kring Storbritanniens utträde ur EU - Brexit – än mer. Den politiska osäkerheten påverkar även svenska byggare.

Politisk osäkerhet är generellt dåligt för alla företag, enligt Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier. Brexit är inget undantag. Dels påverkas finansmarknaden, dels kommer Storbritanniens utträde ut EU medföra ökat regelkrångel både vad gäller varor och tjänster.

Storbritannien är den fjärde största handelspartnern för Sverige. Även om bygg är till stor del en nationell marknad så påverkas branschen av den osäkerhet som skapas i och med Brexit.

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Svergies Byggindustrier.
Rosie Alm

– Det vi har sagt till våra medlemsföretag är att de som på något sätt är exponerade mot Storbritannien måste se över sina avtal och inköp och vad det kommer att medföra för ökade kostnader. Det kommer att bli ett ordentligt ökat regelkrångel som berör både varor och tjänster som innebär ökade kostnader, säger Tanja Rasmusson.

Det handlar bland annat om att se över tull- och importavgifter när Storbritannien hamnar utanför tullunionen. Det kommer att ta mer tid och kosta mer pengar för att exportera och importera varor. Det kan också komma att krävas olika typer av tillstånd som företag måste söka i god tid.

– Vill man vara djävulens advokat så är det förstås så att byggbranschen i Storbritannien är den som drabbas hårdast av Brexit. Duktiga yrkesarbetare kanske inte söker sig dit längre utan kommer hit i stället och det är bra för oss som har brist inom flera yrkeskategorier, säger Tanja Rasmusson.

Men svensk byggbransch kan ändå påverkas negativt av Storbritanniens utträde ur EU. Många beslut som påverkar byggföretagens vardag fattas i EU.

– Det pågår ett ständigt regelarbete inom EU som påverkar Sverige. När Storbritannien försvinner så förlorar Sverige en viktig bundsförvant i EU. Vi har haft ganska stor samsyn i flera frågor, till exempel när det gäller subsidaritetsprincipen, som handlar om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, säger Tanja Rasmusson. Hit hör till exempel den svenska partsmodellen på arbetsmarknaden.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Det här bör företag tänka på med anledning av Brexit
 • Gå igenom alla företagets affärer och strategier för Storbritannien. Ta även med insatsvaror med brittiskt ursprung som företaget köper via grossist i ett annat EU-land.
 • Se över ingångna avtal mellan kund och leverantör. Hur påverkas avtalen när förutsättningarna ändras?
 • Kartlägg företagets godsflöden. Var tas varorna in och var förs de ut? Behövs utökad lagerhållning?
 • Fundera över hur ditt företags varor uppfyller eventuella krav på ursprung för att få tullfrihet.
 • Öka den interna kunskapen om vad brexit innebär.
 • Ta reda på hur regelverket ser ut för handel med din vara eller tjänst utanför EU. Fråga Tullverket och andra berörda myndigheter vad som gäller.
 • Planera för att handeln med Storbritannien kommer att kunna ta mer administrativa resurser i anspråk.
 • Gör kostnadsberäkningar för alternativa scenarier (eventuella tull- och administrationskostnader för tredjelandshandel).
 • Om ditt företag inte redan handlar med länder utanför EU, skaffa tullkompetens alternativt kontakta ombud som kan sköta hanteringen åt dig.
 • Handlar du med så kallade restriktionsvaror (exempelvis livsmedel, jordbruksprodukter, läkemedel, kemikalier, krigsmateriel) kan det finnas särskilda dokumentationskrav eller kontroller. Ta reda på vad som gäller för din vara. Besök Tullverkets sida för mer information.
 • Tänk på att ansöka eventuella tillstånd i god tid. Om varorna ska inspekteras i samband med gränspassage kan det innebära tidsmässiga fördröjningar.
 • Ta reda på om din leverantörer/underleverantörer/logistikpartners i UK är förberedd för brexit. Vilka förberedelser har de gjort, hur ser de på längre ledtider och ökade kostnader, vad innebär Brexit för samarbetet?
 • Är företaget distributör i dag kan det bli importör i morgon, vilket för med sig ansvar för att uppfylla säkerhetskrav med mera. Det är väldigt osäkert hur relationen mellan EU och Storbritannien kommer att se ut så viktigt att hålla sig uppdaterad på regelförändringarna.
 • Källa: Kommerskollegium
Sveriges Byggindustrier har identifierat tre prioriterade frågor för sitt arbete i EU:
 • Fokus på den inre marknaden och den fria rörligheten för kapital, människor, varor och tjänster.

 • En tydlig subsidiaritetsprincip stärker den svenska modellen.

 • Tydliga regler för långsiktigt hållbart byggande och friskare miljö och klimat.

Världsomseglare tar plats i byggstyrelse

Ska vässa varumärket.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/varldsomseglare-tar-plats-i-byggstyrelse-29233

Är Rot lika olönsamt som Rut?

Riksrevisionen ifrågasätter Rut-avdraget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-rot-lika-olonsamt-som-rut-29232

Kasper Salin – här är de nominerade

Fyra byggnader kan få det prestigefyllda priset.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kasper-salin-har-ar-de-nominerade-29228

Politisk oenighet kring planerad markaffär i Göteborg

Ska ge plats åt sprängämnesdepå.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/politisk-oenighet-kring-planerad-markaffar-i-goteborg-29231

Byggkran fick monteras ner efter akut rasrisk

Se filmen från Stockholm City.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggkran-fick-monteras-ner-efter-akut-rasrisk-29227

Därför måste Boverket skära ner

20 tjänster ska bort från myndigheten.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/darfor-maste-boverket-skara-ner-29221

Branschen kräver krafttag mot kriminella nätverk i byggsektorn

"Vi har ledsnat och tagit saken i egna händer".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschen-kraver-krafttag-mot-kriminella-natverk-i-byggsektorn-29226

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Structor nyanställer duo i Dalarna

“Vi märker en ökad efterfrågan av projektledartjänster”.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/structor-nyanstaller-duo-i-dalarna-29225

Kompetens och karriär i fokus på Lavadagen

Studenter mötte arbetsgivare på KTH.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kompetens-och-karriar-i-fokus-pa-lavadagen-29224

Norgebyggare växte med 66 procent i Sverige

Förvärv bakom ökningen i grannlandet.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/norgebyggare-vaxte-med-66-procent-i-sverige-29223

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.