Meny

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Byggare bakom Sveriges första lokala klimatplan

Byggbranschen i Malmö har fattat ett eget beslut om att gå i spetsen för klimatet. "Vi har tillsammans tagit fram Sveriges första lokala klimatneutrala färdplan", säger Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Om tio år ska den lokala bygg- och fastighetsbranschen i Malmö vara klimatneutral. Detta beslut fattades på ett möte i Malmö under förra veckan. Lokal Färdplan Malmö 2030 är namnet på initiativet som syftar till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i staden. Arbetet med färdplanen har drivits av den lokala bygg- och fastighetsmarknaden via en samordningsgrupp, föreningen Hållbart Byggande i Syd (HB Syd), Midroc, Malmö stad, byggnadsfirman Otto Magnusson, Träbyggnadskansliet och Wihlborgs. I HB Syd har Andreas Holmgren tills nyligen varit ordförande.

– Det är fantastiskt att vi kommit så här långt, nu återstår att genomföra allt vi har bestämt i praktiken, säger Andreas Holmgren, som till vardags är hållbarhetschef på byggnadsfirman Otto Magnusson.

Förra veckan fattade den lokala bygg- och fastighetsbranschen i Malmö beslut om att bli klimatneutral till 2030.
Foto: Henrik Björk

Färdplanen beskriver både affärsutveckling för en konkurrenskraftig framtid och hur den lokala branschen ska bli klimatneutral till 2030. Malmö ska bli en testbädd och ett föredöme för resten av landet, är tanken. Över 100 företag och andra verksamheter har varit delaktiga i processen med att ta fram färdplanen. För att komma igång mer praktiskt börjar färdplanen sitt arbete med att sikta in sig på byggherrarna i staden och få dem att lova att starta minst ett klimatneutralt projekt innan 2025.

– Vi har sökt de byggaktörer som ligger längst fram i byggbranschen för att skapa en dominoeffekt. Affären startar med byggherren. Hittills har elva byggherrar lovat muntligen att uppfylla löftet om ett klimatneutralt projekt innan 2025. Det är ganska tight med tanke på hur lång tid det kan ta med marktilldelning, bygglov och allt annat som ska uppfyllas, säger Andreas Holmgren.

De byggherrar som anslutit sig muntligen till färdplanen är Midroc, Vasakronan, Wihlborgs, Stena Fastigheter, Rosengård Fastigheter, P-Malmö, Arvet, I Am Home, ETC, Klövern och Stenvalvet.

– Nu går alla som var med på mötet hem och fyller förhoppningsvis i blanketterna. Men viktigt att säga är att alla byggaktörer välkomnas i arbetet som pågår. Vi är beroende av att alla byggaktörer är med. Jag som är anställd hos en entreprenör kommer till exempel att arbeta för att mitt företag gör det vi kan och förbereder oss på byggherrarnas krav, säger Andreas Holmgren.

Bostadsminister Per Bolund och Andreas Holmgren på mötet i Malmö förra veckan.
Foto: Kami Petersen

I förordet till färplanen beskriver Malmö stad, Sveriges Byggindustrier och Fossilfritt Sverige att de stödjer initiativet. Malmö stad har parallellt ett internt spår i sin budget för 2019, med målet att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande. Malmö stad har även varit aktiv inom Föreningen Hållbart Byggande i Syd och diskussionerna i samband med färdplanen.

– Den lokala färdplanen och Malmö stads interna arbete synkar med varandra. Så vi stöttar branschens initiativ, säger Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg på Malmö stad.

Exempel på åtaganden i färdplanen
 • Vi antar egna klimatneutrala mål och åtaganden i vår egen organisations budget- och verksamhetsprocess/affärsplan utifrån det övergripande målet om halverad klimatbelastning 2025, klimatneutralt 2030 och klimatpositivt 2035 i alla nya projekt.
 • Vi samverkar målinriktat, lärande och inkluderande för att driva utvecklingen framåt samt öka kompetensen inom klimatpåverkan i hela värdekedjan hos alla aktörer.
 • Vi verkar för gröna finansieringslösningar som syftar till att stimulera investeringar med lägre klimatpåverkan.
 • Vi kompetensutvecklar oss själva och främjar nätverksbyggande och samarbete med andra.
 • Vi arbetar proaktivt och tar ansvar för att minska vår klimatpåverkan, utifrån vår rådighet och materialleverantörernas kapacitet att nå sina klimatneutrala mål.
 • Vi påverkar leverantörskedjan avseende krav kring klimatneutralitet, kompetens och uppföljning, formellt via avtal och annan inköpsstyrning.
 • Vi redovisar våra resultat (faktiska utsläpp) öppet årligen och delger andra kunskap om vårt arbete med färdplanen (exempelvis genom teoretiska utsläpp i projekterade projekt).
 • Vi byggherrar byggstartar var och en minst ett klimatneutralt byggprojekt innan 2025.
 • Vi banker utvecklar innovativa och hållbara finansieringslösningar, exempelvis via initiativ som Bankers for Climate. Vi andra efterfrågar finansieringsformer som gröna lån och lägre kapitaltäckningskrav.
 • Vid egen markförsäljning och markanvisning eftersträvar vi byggherrar affärer med minst klimatpåverkan.
 • Vi uppmanar Malmö stad att vid markförsäljning ge likartade förutsättningar för affären oberoende av materialval.
 • Vi uppmanar Malmö stad att utreda och pröva olika former av incitament för att öka andelen klimatneutralt byggande totalt sett.

Renovering får lida av goda tider

Finns renoveringsskulden kvar? Experterna har svaren.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/renovering-far-lida-av-goda-tider-28321

Ny chans för stort citybygge i Göteborg

Ska ge 250 bostäder bara ett stenkast från Avenyn.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-chans-stort-citybygge-i-goteborg-28337

Nya bostäder i Stockholm står tomma

Hushållen har varken råda att köpa eller hyra nyproducerade bostäder i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-bostader-i-stockholm-star-tomma-28334

M+KD-budget blev en bromskloss

Planerade insatser och utredningar om renovering läggs på is.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mkd-budget-blev-en-bromskloss-28322
Tornstaden har fått i uppdrag av kommunala Egnahemsbolaget att bygga bostadsrätter i Hammarkullen i Göteborg.

Tornstaden blandar beståndet

Ska bygga bostadsrätter i hyrestäta Hammarkullen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tornstaden-blandar-bestandet-28319

51 miljoner till byggforskning

17 hållbara projekt får finansiering.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/51-miljoner-till-byggforskning-28317

SSM petar vd omedelbart

NCC-veteran blir tillfällig lösning.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ssm-petar-vd-omedelbart-28315

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Märsta Förenade köper flera bolag

Bergtäktsköp ska få upp volymerna.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/marsta-forenade-koper-flera-bolag-28313

Stockholmarna har korat sin byggnad 2019

Från myndighetsbyggnad till modern skolbyggnad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stockholmarna-har-korat-sin-byggnad-2019-28312

”En stor mätteknisk utmaning"

Glasfabriken i Hammarby Sjöstad i Stockholm ska byggas på med fyra nya våningar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-stor-matteknisk-utmaning-28230