Meny

Bygg lyfter Stockholm

Bygg lyfter Stockholm

Stockholmskonjunkturen tappar fart, men räddas av en allt hetare byggbransch.

Konjunkturen är fortsatt stark i Stockholms län jämfört med övriga landet. Men både hushållen och näringslivet har lågt ställda förväntningar på hur ekonomin kommer att utvecklas framöver. Handelskammaren i Stockholm har inte sett så låga förväntningar från hushållen angående hur Sverige presterar sedan finanskrisen för cirka fem år sedan, enligt Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

– Det är risk för gråväder. De flesta branscher justerar ner sin tilltro. Bygg är däremot räddningen det här kvartalet för Stockholmsekonomin, säger han.

Var tionde stockholmare jobbar inom byggsektorn, visar Handelskammarens barometer över det andra kvartalet i år. Det är enligt Andreas Hatzigeorgiou ungefär lika många som för femton år sedan. Majoriteten av byggföretagen i Stockholm ökade antalet anställda under andra kvartalet 2015. Tydligt just nu är företagens uttalade brist på arbetskraft inom bygg.

– Utvecklingen skulle vara ännu starkare om det var lättare att hitta byggare. Bland annat matchningen hos Arbetsförmedlingen måste bli bättre. Arbetskraftsbrist är den största flaskhalsen, inte ekonomi och investeringsvilja, uppger de tillfrågade byggföretagen, säger Andreas Hatzigeorgiou.

En annan flaskhals för den allmänna konjunkturen i Stockholm anser Andreas Hatzigeorgiou är bristen på bostäder.

– Rörligheten måste öka. Bostadsbristen lägger en våt handduk på hela konjunkturen. Sänkta flyttskatter är en åtgärd för detta.

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463

JM bättrade på resultatet

Förbättrad efterfrågan i Stockholm.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/jm-battrade-pa-resultatet-28466

Småstaden får Danmarks högsta hus

En 320 meter hög skyskrapa i en liten by med 7 000 invånare.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smastaden-far-danmarks-hogsta-hus-28353

Halva rothärvan nerlagd

Över 50 personer och ett byggföretag var misstänkta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/halva-rotharvan-nerlagd-28461

Rättsprocesser sparar miljoner åt Skanska

Vunna ärenden påverkar resultatet positivt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/rattsprocesser-sparar-miljoner-skanska-28459

"Det blir ett utmanande pussel"

Tre röster om anläggningssommaren
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/det-blir-ett-utmanande-pussel-28449
Catharina Håkansson Boman

Strandskyddet ses över i grunden

Sverigeförhandlare leder utredningen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/strandskyddet-ses-over-i-grunden-28455

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Installationsbolag gör förvärv

Tar över bolag med 30 anställda.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/installationsbolag-gor-forvarv-28453

"Vi vill helst stänga av vägarna"

Sommaren en hektisk tid för Trafikverket
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-vill-helst-stanga-av-vagarna-28443

Erlandssonbolagen säljer byggdelen i västra Sverige

"Nu blir det fullt fokus och en tightare ambition".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/erlandssonbolagen-saljer-byggdelen-i-vastra-sverige-28447